Tillsammans för friska arbetsplatser

Här får du inspiration och verktyg

Aktuellt från Suntarbetsliv

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer

Anmäl dig till Studio Friskfaktor!

Arbetsmiljö handlar om hur vi har det på jobbet

För arbetsmiljöarbete i samverkan

Digitala verktyg, utbildningar och dialogstartare. Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och fackförbund står bakom, såklart.

Tillsammans för friska arbetsplatser

Suntarbetsliv arbetar för friska arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.