två händer som skakar hand, en med kavajärm, en med skjortärm. bakom händerna syns en dataskärm.

Dags för en ny upphandling av företagshälsovård? Nu finns en vägledning från parterna att ta hjälp av, med råd om hur parterna lokalt kan samverka för att ta fram ett nytt avtal.

Foto: Pixabay

Vässa er företagshälsa med samverkan

Företagshälsovården kan vara ett viktigt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men för att den ska bli det, behöver både chefer och skyddsombud vara med i processen för en upphandling. Nu har parterna skapat en vägledning för hur man kan gå tillväga.

Vägledningen är en ordentlig omgörning av en tidigare upplaga.

– Den här vägledningen placerar företagshälsan i ett samverkanssammanhang, säger Alicia Lycke, Vårdförbundets representant i den partsgemensamma grupp som arbetat med vägledningen.

Parterna presenterade den nya vägledningen vid ett seminarium hos SKL.

Nu ligger en större tonvikt på processen vid upphandling.

– Vi ville lägga fokus på vikten av att samarbeta lokalt om de här frågorna. Arbetsgivare, skyddsombud, HR och upphandlare – alla behöver vara med, sa Ned Carter, handläggare på SKLs avdelning för arbetsgivarpolitik.

Dialog och samverkan

Processen handlar om att tillsammans kartlägga organisationens systematiska arbetsmiljöarbete, formulera mål och fatta beslut om vilka tjänster man vill ha. Det handlar också om att partsgemensamt under avtalets gång följa upp hur tjänsterna fungerar.

Idag är det vanligare att företagshälsor arbetar med att minska risker, och med individinriktade insatser och hjälp vid rehabilitering. Upphandlingen sker ofta i en dialog mellan HR och upphandlare, men mer sällan inom ramen för samverkanssystemet.

– Det är viktigt att föra de här personerna närmare varandra för att de ska kunna dela världsbild mer. Det handlar om vad företagshälsovården kan vara till för nytta utifrån de mål man har för arbetsmiljöarbetet, sa Alicia Lycke.

6 steg för att upphandla

Parternas vägledning beskriver i sex steg hur kommuner och landsting kan upphandla och samarbeta med företagshälsovård:

 1. Undersök förutsättningar för upphandling
 2. Beskriv utgångsläge och behov
 3. Skapa ett förfrågningsunderlag
 4. Granska anbud och fatta beslut
 5. Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete
 6. Följ upp de tjänster som företagshälsovården erbjuder

Ingår i avsiktsförklaringen

Att få ett mer effektivt stöd av företagshälsovården är en del av den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser, som parterna tog fram år 2016.

– Vi på arbetsgivarsidan och de fackliga organisationerna ser företagshälsovård som väldigt viktig för att utveckla verksamhet, hälsa och arbetsglädje. Det finns potential att utveckla företagshälsovården att bli både annorlunda och bättre, sa Caroline Olsson, chef på SKLs arbetslivssektion.

Egen vägledning från Sveriges Företagshälsor

Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har också utarbetat en vägledning för upphandling av företagshälsovård. Den är tänkt både för företagshälsorna själva, och för de organisationer som planerar att upphandla.

Sveriges Företagshälsor arbetar för att erbjuda mer förebyggande tjänster som är kopplade till arbetsplatsen.

– Det är inte individen som ska vara i fokus, utan arbetsplatsen. Först då kan vi komma tillrätta med bristerna i arbetsmiljön, sa Peter Munck, VD för organisationen.

Helsingborgs kommun har upphandlat sin företagshälsovård med hjälp av HR, chefer, skyddsombud och upphandlare. Läs här om hur de gick till väga! 

Inlägg taggat med:

Samverkan
Företagshälsovård
Text: Åsa Hammar, 11 september 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?