ung kvinna i stork;k med ett br;d i famnen.

Ungdomar i kommuner och landsting har betydligt lägre risk att skada sig på jobbet än äldre. Unga kvinnor i storkök sticker dock ut i skadestatistiken, visar en rapport från AFA Försäkring.

Foto: Scandinav / TT

Unga klarar sig bra i arbetslivet

Psykisk ohälsa bland unga har stannat av. Men det är riskfyllt för unga att jobba bland annat i storkök. Det visar en ny rapport om unga i arbetslivet.

AFA Försäkring publicerar regelbundet statistik ur sin skadedatabas som hjälp i arbetet mot arbetsskador och sjukskrivningar. Eftersom unga har haft högre risk för vissa olyckor på jobbet och sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ser AFA Försäkring närmare på just detta i en färsk statistikrapport.

Unga som arbetar i kommuner och landsting har låg risk att bli sjukskrivna eller skada sig på jobbet. Men några grupper och diagnoser sticker ut i statistiken.

Trendbrott för psykisk ohälsa

En nyhet är att den långvariga ökningen av psykisk ohälsa hos unga verkar ha upphört.

Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.

Från och med 2015 stiger inte längre den psykiska ohälsan hos ungdomar. Men även om sjukfrånvaron på grund av psykiska besvär till och med minskar i kommuner och landsting så är det fortfarande den vanligaste orsaken till att ungdomar är borta länge från jobbet.

– Psykiska diagnoser är den klart vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland de unga, konstaterar Andreas Ek.

Nittio procent av dessa långa sjukfall består av diagnoserna ångest, förstämningssyndrom och reaktion på svår stress. Psykiska diagnoser är också vanligare i kommuner och landsting än i privat sektor. Därför är sjukfallen längre där. Psykiatriska diagnoser leder oftare till längre sjukskrivningar än annan slags ohälsa.

Barnmorskor och sjuksköterskor har högst risk

Bland unga kvinnor i kommuner och landsting löper barnmorskor, sjuksköterskor och de som jobbar med socialt arbete högst risk att bli långvarigt sjukskrivna. Lägst risk har barnskötare och fritidsledare. Även lärare har relativt låg risk att bli sjuka länge.

Det jobbar inte tillräckligt många unga män i kommuner och landsting för att man ska kunna ta fram statistik för dem om yrken och sjukskrivningsrisk. Majoriteten av alla ungdomar som arbetar finns i privat sektor. Endast drygt var femte arbetande ungdom är anställd i kommun eller landsting. De flesta av dem jobbar kommunalt och är kvinnor.

Riskfyllt jobba i storkök

Ungdomar i kommuner och landsting har betydligt lägre risk att skada sig på jobbet än äldre. Unga kvinnor i storkök sticker dock ut i skadestatistiken.

Mats Ahlgren. statistiker AFA Försäkring. – Deras skaderisk är högre eller likvärdig med dem i den äldre gruppen. Generellt annars är att de yngre har en lägre risk för allvarliga skador än dem som är i åldersgruppen 30-64 år, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Den vanligaste skadan för arbetande ungdomar i allmänhet är på händer och fingrar, till exempel att man skär sig. Bland dem som jobbar i kök förekommer också brännskador. I näringslivet sticker psykiska skador ut för unga kvinnor, eftersom rån och hot är vanligt där och de är mer utsatta för det än männen. Statistikerna på AFA Försäkring ska undersöka hot och våld i en senare rapport.

Forskare får analysera

Rapporterna från AFA Försäkring innehåller enbart siffror utan några teorier om varför skadestatistiken och ohälsan ser ut som den gör.

– Vi tar reda på hur det ser ut och sedan får de forskare vi finansierar ta reda på varför det är så, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring, apropå att de också är en dominerande finansiär av arbetsmiljöforskning.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 09 oktober 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Mäter stressnivå för att motverka utmattning

Vem är i riskzonen för att bli sjukskriven för stress? Det går att mäta med verktyget Stress och balans. Vindelns kommun har använt mätverktyget för att se vilka som kan…

Han får avlastning med hjälp av Chefoskopet

Till hösten får rektorn Jonas Hällström stöd av en biträdande rektor. Hans chef tog hjälp av Chefoskopet för att lyfta rektorernas behov av avlastning i Lomma kommun. – Det händer…

Ny teknik för närvarokontroll spar lärartid

Vilka elever är närvarande? Vilka är det inte eller kommer sent? Det kontrollerar och registrerar lärare varje lektion. Avancerad teknik med ansiktsigenkänning skulle kunna göra det åt dem och spara…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?