Unga klarar sig bra i arbetslivet

9 oktober 2018 Lästid: 4 min
ung kvinna i stork;k med ett br;d i famnen.
Ungdomar i kommuner och landsting har betydligt lägre risk att skada sig på jobbet än äldre. Unga kvinnor i storkök sticker dock ut i skadestatistiken, visar en rapport från AFA Försäkring.

Foto: Scandinav / TT

Psykisk ohälsa bland unga har stannat av. Men det är riskfyllt för unga att jobba bland annat i storkök. Det visar en ny rapport om unga i arbetslivet.

AFA Försäkring publicerar regelbundet statistik ur sin skadedatabas som hjälp i arbetet mot arbetsskador och sjukskrivningar. Eftersom unga har haft högre risk för vissa olyckor på jobbet och sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ser AFA Försäkring närmare på just detta i en färsk statistikrapport.

Unga som arbetar i kommuner och landsting har låg risk att bli sjukskrivna eller skada sig på jobbet. Men några grupper och diagnoser sticker ut i statistiken.

Trendbrott för psykisk ohälsa

En nyhet är att den långvariga ökningen av psykisk ohälsa hos unga verkar ha upphört.

Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.

Från och med 2015 stiger inte längre den psykiska ohälsan hos ungdomar. Men även om sjukfrånvaron på grund av psykiska besvär till och med minskar i kommuner och landsting så är det fortfarande den vanligaste orsaken till att ungdomar är borta länge från jobbet.

– Psykiska diagnoser är den klart vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland de unga, konstaterar Andreas Ek.

Nittio procent av dessa långa sjukfall består av diagnoserna ångest, förstämningssyndrom och reaktion på svår stress. Psykiska diagnoser är också vanligare i kommuner och landsting än i privat sektor. Därför är sjukfallen längre där. Psykiatriska diagnoser leder oftare till längre sjukskrivningar än annan slags ohälsa.

Barnmorskor och sjuksköterskor har högst risk

Bland unga kvinnor i kommuner och landsting löper barnmorskor, sjuksköterskor och de som jobbar med socialt arbete högst risk att bli långvarigt sjukskrivna. Lägst risk har barnskötare och fritidsledare. Även lärare har relativt låg risk att bli sjuka länge.

Det jobbar inte tillräckligt många unga män i kommuner och landsting för att man ska kunna ta fram statistik för dem om yrken och sjukskrivningsrisk. Majoriteten av alla ungdomar som arbetar finns i privat sektor. Endast drygt var femte arbetande ungdom är anställd i kommun eller landsting. De flesta av dem jobbar kommunalt och är kvinnor.

Riskfyllt jobba i storkök

Ungdomar i kommuner och landsting har betydligt lägre risk att skada sig på jobbet än äldre. Unga kvinnor i storkök sticker dock ut i skadestatistiken.

Mats Ahlgren. statistiker AFA Försäkring. – Deras skaderisk är högre eller likvärdig med dem i den äldre gruppen. Generellt annars är att de yngre har en lägre risk för allvarliga skador än dem som är i åldersgruppen 30-64 år, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Den vanligaste skadan för arbetande ungdomar i allmänhet är på händer och fingrar, till exempel att man skär sig. Bland dem som jobbar i kök förekommer också brännskador. I näringslivet sticker psykiska skador ut för unga kvinnor, eftersom rån och hot är vanligt där och de är mer utsatta för det än männen. Statistikerna på AFA Försäkring ska undersöka hot och våld i en senare rapport.

Forskare får analysera

Rapporterna från AFA Försäkring innehåller enbart siffror utan några teorier om varför skadestatistiken och ohälsan ser ut som den gör.

– Vi tar reda på hur det ser ut och sedan får de forskare vi finansierar ta reda på varför det är så, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring, apropå att de också är en dominerande finansiär av arbetsmiljöforskning.

Verktyg och stöd

Rapport om unga

Sjukfrånvaro och arbetsolycksfall lägre hos unga

Långvarig sjukfrånvaro

  • Bland unga kvinnor är psykiska skador efter hot och våld vanligare än hos någon annan grupp.
  • Unga i kommuner och landsting har bara hälften så hög risk att drabbas av långvarig sjukskrivning som äldre.
  • Psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro hos unga.
  • Sjuksköterskor och barnmorskor har den högsta risken för långtidssjukskrivning bland unga kvinnor i kommuner och landsting.

Arbetsolycksfall 

  • Unga i åldern 16–29 år har lägre risk att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall än dem som är 30–64 år.
  • Restaurang och storkök är den yrkesgrupp som har störst risk för skador bland unga kvinnor i kommuner och landsting. Även för män är risken något högre när de jobbar där.
  • Skador på händer och fingrar är vanligast bland unga.

Källa: AFA Försäkrings rapport Unga i arbetslivet – långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall

Text: Michael Nyhaga