Dr West testar yrken

22 augusti 2017 Lästid: 4 min
Samuel West leker med skrattande barn
Tanken med filmerna är att kommunicera forskning på ett roligt sätt, säger psykologen och forskaren Samuel West om sitt deltagande. Här prövar han att arbeta en dag på en förskola.

Foto: AFA Försäkrings film om förskolelärare

Wake up – Dr West testar yrken. Så heter AFA Försäkrings nya filmserie. Där provar psykologen Samuel West att jobba som bland annat undersköterska, städare, förskollärare och kock. Syftet är att sprida kunskap om arbetsmiljö.

Hur ser arbetsmiljöriskerna ut i olika vanliga yrken? Och hur kan man förebygga skador och ohälsa med stöd av forskningen? De frågorna är utgångspunkt för en serie av filmer där Samuel West, organisationspsykolog och konsult, agerar testperson. AFA Försäkring har finansierat, och filmerna finns att se på försäkringsbolagets webbplats.

Det var Samuel West som kläckte idén. För honom var det en gammal dröm att få prova på olika slags arbeten. Han inspirerades av en amerikansk teveserie som hette Dirty Jobs, där programledaren gästspelade i ovanliga, dramatiska och ibland äckliga arbetsmiljöer.

– Han kröp i kloaker och svetsade på hög höjd. Det verkade så roligt! Jag blir snabbt uttråkad och har ofta fantiserat om att ha ett nytt jobb varje vecka, eller varje månad, säger Samuel West.

Det finns så mycket bra kunskap som inte når ut

AFA Försäkring nappade på hans tanke, och sammanlagt ska det bli filmer om tolv olika yrken. Samuel West gör inhopp som sjökapten, frisör, förskollärare, undersköterska, städare, kock, däckmontör, sopåkare, VVS-arbetare, snickare och tandläkare. Han provjobbar också på en utpräglad ungdomsarbetsplats – ett callcenter.

Sprider kunskap med humor

Varje film tar upp en eller flera arbetsmiljörisker – exempelvis buller, fysisk belastning, kemikalier, vibrationer och påfrestande arbetsställningar – och ger tips på förebyggande insatser. Filmerna kompletteras med konkreta råd och hänvisningar till användbara arbetsmiljöverktyg.

närbild på Samuel West– Tanken är att kommunicera forskning på ett roligt sätt, säger Samuel West. Det finns så mycket bra kunskap som inte når ut till dem som behöver känna till den.

Han och filmteamet tillbringade åtminstone en dag på varje arbetsplats i samband med inspelningen av filmerna, som är tre-fyra minuter långa. En erfaren medarbetare ställde upp och handledde Samuel West. Stämningen är glad och lite skämtsam, trots det allvarliga ämnet.

– Det är en genuin glädje, inte arrangerad, säger han. Alla verkar ha tyckt att det var roligt att bli uppmärksammade. Det är faktiskt väldigt trevligt på många arbetsplatser.

Fick syn på skillnader

Själv fick Samuel West upp ögonen för skillnaderna mellan yrkesområden där män av tradition är i majoritet och dem där flertalet anställda är kvinnor.

– Svenska arbetsplatser är ju genomsnittligen mycket bättre än i de flesta andra länder, säger han. Samtidigt är det påtagligt att vi har kommit längre när det gäller till exempel buller i traditionellt manliga yrken. Det närmast omänskliga buller som stora grupper av lärare utsätts för i skolan kanske inte ger hörselskador, men det kan ge stress och sömnproblem.

Han blev också påmind om hur många olika arbetsuppgifter som behöver utföras för att samhället ska fungera.

– Av bilden i media kan man tro att alla är journalister, jobbar med digital marknadsföring eller som skådespelare. Vissa yrken får så mycket mer uppmärksamhet än andra. Frisörer, undersköterskor och andra yrkesgrupper är värda stor respekt, säger Samuel West.

Han hoppas att filmerna ska kännas relevanta för dem som medverkar och deras kolleger.

– Det är det viktigaste för mig, att yrkesgrupperna själva ser det här och sprider det, så att det stimulerar andra att tänka i termer av säkerhet.

Särskilt för unga

Filmsatsningen ingår i ett tema som handlar om unga i arbetslivet, berättar Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning. De unga är en särskilt viktig målgrupp, eftersom sjukfrånvaron och arbetsskadorna ökar bland yngre arbetstagare.

närbild på susanna stymne airey– Arbetsmiljöfrågorna har stor betydelse för att unga ska få en bra start på arbetslivet, säger hon. Vår tanke är att öka intresset för arbetsmiljö och på ett lättsamt sätt lyfta den arbetsmiljöforskning som arbetsmarknadens parter har finansierat.

Susanna Stymne Airey hoppas att filmerna ska användas i till exempel yrkesutbildning och introduktion av unga. Responsen hittills har varit god, uppger hon.

– Vi vet att många har tittat på filmerna och vi har fått positiv feedback.

Du hittar filmerna Dr West testar yrken på AFA Försäkrings hemsida.

Verktyg och stöd

Se filmerna

Här kan du se filmerna Dr West testar yrken!

Filmerna produceras av AFA Försäkring, som administrerar kollektivavtalade försäkringar för fyra miljoner anställda i Sverige och finansierar forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Text: Margareta Edling