porträtt av kvinna i vit kavaj, svart tröja, som ser uppåt och framåt. Ena armen höjd.

Louise Bringselius, forskningsledare vid Tillitsdelegationen, var en av talarna under konferensen Styra och leda framtidens välfärd.

Foto: Turid Oom / Institutet för stressmedicin

Tillit och jämställdhet i välfärdsorganisationerna

Hur ska välfärden styras för att kunna erbjuda hög kvalitet och en bra arbetsmiljö för de anställda? Det var temat för en konferens i Göteborg förra veckan. Tillit, jämställdhet och organisationer som ger bra förutsättningar för chefer var förslag som lades fram.

Under konferensen presenterades forskning och goda exempel på nya sätt att organisera skola, socialtjänst, sjukvård och andra verksamheter i kommuner, landsting och regioner. Omkring 230 deltagare och föreläsare gästade konferensen under två dagar.

– Vi vill att forskare och praktiker ska få tillfälle att tala med varandra och utbyta erfarenheter, säger Linda Corin, en av arrangörerna i en projektgrupp på fyra personer.

Det finns en koppling mellan hur man organiserar, och hur det påverkar arbetsmiljön för de som arbetar i de här organisationerna – inte minst cheferna. Därför behövs en förskjutning från individ till organisation i diskussionen, menar hon.

Konferensen föll väl ut, tycker hon.

– Jag är jättenöjd! Vi såg hur många som tog kontakt med varandra och utbytte erfarenheter. Det var ett ständigt sorl som det var svårt att få tyst på vid föreläsningarna – bara kul!

Tillitsdelegationen följer försöksverksamhet

Tillit har blivit ett populärt begrepp i den offentliga diskussionen om hur välfärden ska styras. Louise Bringselius, forskningsledare på Tillitsdelegationen, ville lyfta fram begreppet tillit i mötet mellan medarbetare och brukare eller klienter.

– Tillit handlar om att ta vara på potentialen hos varje medarbetare, sa hon.

Tillitsdelegationen startade på uppdrag av regeringen år 2016 med uppdrag att utveckla formerna för styrning i offentlig sektor. Louise Bringselius ansvarar för följeforskningen av den försöksverksamhet som pågår i tolv verksamheter runt om i landet där man prövar mer tillit i styrningen.

Begreppet tillit är ett svar på den detaljstyrning och kontroll som har ökat i offentlig sektor, i takt med att New Public Management infördes som styrmodell på 80-talet.

Men allt var inte bättre förr, poängterar Louise Bringselius. Idag är många verksamheter mer transparenta, forskningsbaserade och rättssäkra än vad de var på 70-talet när de började byggas upp. Dessutom har valfriheten ökat för medborgarna vad gäller välfärdstjänster. Därför är New Public Management på många sätt en frihetsreform, menade hon.

Jämställdhet en nyckel till goda organisationer

Den bilden av offentlig sektor delades inte riktigt av Annika Härenstam, professor emerita vid Göteborgs universitet.

Annika Härenstam ledde under flera år forskningsprojektet Chefios, som handlade om hur man kan förbättra förutsättningarna för Chefer i offentlig sektor. Under konferensen höll hon ett föredrag under rubriken ”Organisering, arbetsmiljö och jämställdhet. Hur hänger det ihop?”

Offentlig sektor har stora problem med hög personalomsättning och höga sjuktal. Det beror bland annat på att organisationerna i kommuner, landsting och regioner inte är jämställda, menade hon.

– Jag blir lite orolig när jag hör representanten för Tillitsdelegationen tala så lite om den könade arbetsmarknaden och så mycket om den enskilda medarbetaren. Det är som om de vill beordra fram arbetsglädje, sa Annika Härenstam.

Annika Härenstam uppmanade Tillitsdelegationen att göra en radikal översyn över hur vi ska organisera och styra välfärden, och att lyssna mer på de som arbetar i välfärdsyrkena.

– Vi måste börja med att fråga: vad behöver organisationen för att kunna utföra sitt uppdrag? En bra start är att börja med cheferna längst ute.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 17 januari 2018

Relaterade verktyg

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Senaste artiklar

Här får de ny energi under arbetsdagen

TEMA ÅTERHÄMTNING Boosta energi på arbetstid – hur gör man det? Åhus vårdcentral satsar på återhämtande aktiviteter. – Sammanhållningen är allra viktigast, säger sekreterare Margurite Magnusson. Ta del av deras…

Vinn tid med nytt sätt att skriva

Snabbare, kortare och mer lättläst dokumentation. Socialsekreterare i 29 kommuner har vässat sitt skrivande i ett nationellt utvecklings­projekt för bättre dokumentation. – Jag kan nu lägga min tid på de…

Luleå lär av föräldrars klagomål på skolan

Alla skolor ska ha rutiner för att hantera klagomål från föräldrar. Tydliga rutiner är bra för både verksamheten och arbetsmiljön. I Luleå arbetar barn- och utbildningsförvaltningen systematiskt för att lära…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en liten flicka tittar fram under locket på en låda full med hinkar och spadar. Förskolemiljö utomhus i bakgrunden.

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat...