Kvinnors frånvaro påverkar allas arbete

30 augusti 2016 Lästid: 3 min
Två kvinnor står bredvid varandra i ett kontorskök.
Arbetsplatser som drabbas hårdast av kvinnors högre arbetsfrånvaro, är just de arbetsplatser som redan har lite tuffare villkor. Det visar en studie av Johanna Jonsson och Gun Johansson.

Foto: Åsa Hammar

Att kvinnor är mer sjukskrivna än män är ingenting nytt. Att mammor stannar hemma mer än pappor för vård av barn, det vet vi också. Men nu finns för första gången siffror på hur den här frånvaron påverkar mans- respektive kvinnodominerade arbetsplatser.

Gun Johansson är epidemiolog på arbets och miljömedicin inom Stockholms läns landsting och forskare på Karolinska Institutet. Hon har tillsammans med forskarassistenten Johanna Jonsson tagit fram statistik över sjukfrånvaron på svenska arbetsplatser, uppdelat på kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser. Deras siffror visar bland annat:

  • På kvinnodominerade arbetsplatser (där kvinnorna är 80 procent eller fler), som vård, skola och omsorg, är kvinnor frånvarande dubbelt så ofta som män – 24 dagar mot männens 12 dagar per år.
  • På mansdominerade arbetsplatser (där kvinnorna är 20 procent eller färre) har kvinnor lite mindre frånvaro. Men också på dessa arbetsplatser har kvinnorna nästan dubbelt så mycket frånvaro som männen – 20 respektive 11 dagar per

Kvinnor har fler sjukdagar än män

Gun Johansson och Johanna Jonsson har också delat upp statistiken så att man kan se vad som ligger bakom frånvaron.

Anställda kan få ersättning för frånvaro av två huvudorsaker. Antingen är de sjuka eller behöver rehabilitering, eller så är de på väg att bli eller har blivit föräldrar, och kan då få graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.

  • På kvinnodominerade arbetsplatser har kvinnor i snitt 10 sjukdagar och 14 föräldradagar per år. Männen på kvinnodominerade arbetsplatser har fem sjukdagar och sju föräldradagar per år.
  • På mansdominerade arbetsplatser har kvinnor i snitt sju sjukdagar och 13 föräldradagar per år. Männen har fem sjukdagar och fem föräldradagar per år.

Kommuner och landsting drabbas hårdast av frånvaron

Arbetsplatser som drabbas hårdast av frånvaro är alltså kvinnodominerade arbetsplatser, som återfinns mest i kommuner och landsting. Här är kvinnor också mest sjuka. Det finns forskning som visar vad den skillnaden beror på.

– Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam har ju visat med sitt forskningsprojekt Chefios att i många kommuner har de tekniska mansdominerade förvaltningarna färre chefer, mer administrativt stöd och mer stöd för första linjens chefer. I de kvinnligt dominerade förvaltningarna inom skola, vård och omsorg har cheferna ansvar för många fler medarbetare, sämre administrativt stöd och sämre kontakt med sina egna chefer. Dessutom har de alltså en långt större frånvaro att hantera, säger Gun Johansson.

All denna frånvaro påverkar förstås verksamheten och chefernas förutsättningar att planera och leda verksamheten. Hur det påverkar cheferna är något Gun Johansson gärna skulle vilja titta mer på.

– Det är en fråga som inte har utforskats särskilt mycket. Det här handlar om att det kan behövas bättre villkor för de anställda på kvinnodominerade arbetsplatser, till exempel färre anställda per chef, så att folk inte blir lika mycket sjuka. Men det handlar också om politik, till exempel hur föräldraförsäkringen är utformad så att både kvinnor och män är hemma med sina barn, menar Gun Johansson.

Siffrorna i studien har hämtats från databasen LISA, och omfattar personer bosatta i Sverige från 16 år, på företag med fler än fem anställda. Totalt handlar det om 3,7 miljoner människor.

– De uppgifter vi tagit fram är från 2012, eftersom det var det senaste året som fanns sammanställt när vi började studien. Vi planerar att också ta fram uppgifter från en eller två årtal längre bak i tiden, för att kunna jämföra och se om 2012 var specifikt på något sätt eller om det följer samma mönster som andra år.

Fakta

Projekt
Arbetsfrånvaro på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser från ett arbetsgivarperspektiv

Forskare
Gun Johansson
Johanna Jonsson

Organisation
Karolinska Institutet

Projekt
2011 – 2016

Finansiering
AFA Försäkring

Text: Åsa Hammar