Tre personer i kockkläder i kök, en instruerar övriga två, inkluderande arbetsplats

En inkluderande arbetsplats tänker nytt och tar vara på allas kompetens.

Foto: Caiaimage/Johnér

Ta vara på allas kompetens – så gör ni

Fler behövs på våra arbetsplatser för att täcka framtidens bemanning. Om vi bara tänker till kan nya grupper komma ifråga. Nu finns en guide som ger stöd att utforma arbetsplatser som passar fler.

Det är lätt att bara göra som man alltid brukar när det är dags att rekrytera nya medarbetare. Om en person slutar försöker man ersätta den med någon som har ungefär samma kompetens och erfarenheter.

Men vi behöver tänka i nya banor. Fler personer än de vi brukar tänka på, kan ha kompetens och förmåga för många av jobben.

Det menar Ulrika Lifvakt, handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).  Hon har varit med och tagit fram en ny guide om hur man kan skapa inkluderande arbetsplatser.

Vi behöver tänka i nya banor

– Vi står inför en stor utmaning när det handlar om rekrytering för att klara bemanningen inom offentlig verksamhet. Tanken med guiden är att få de som rekryterar att bli mer medvetna om att personer med psykiska, kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar faktiskt har relevant kompetens för många jobb.

Tänk nytt om inkludering i arbetslivet

Guiden är framtagen inom ramen för ett gemensamt projekt för breddad rekrytering. I det projektet ingår SKR, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för delaktighet och åtta kommuner. Där såg de att inte minst första linjens chefer i olika verksamheter kunde ha behov av att tänka i nya banor vad gäller att anpassa arbetsplatser så att de kan fungera för fler.

Guiden är ganska kort och lättläst. Vill man veta mer om ett specifikt område så finns det fördjupningar till varje del. Områden den täcker in är betydelsen av att:

  • Ledning och chefer visar förståelse, stöd och engagemang för frågor om arbetsförhållanden och risker för exkludering.
  • Chefer är tydliga i sin kommunikation, skapar delaktighet i beslutsfattande och att alla anställda känner samhörighet i arbetsgruppen.
  • Rekrytera inkluderande genom att till exempel dela upp arbetsuppgifter som en person har i flera delar. Några av delarna kan kanske en person med funktionsnedsättning göra.

Börja med det organisatoriska

Och den är medvetet uppbyggd så att den börjar med de viktigaste förändringarna som är nödvändiga för att en arbetsplats ska vara inkluderande.

– Det är på den organisatoriska nivån förändringen måste starta. Sedan är det mycket som är lagstyrt som man kanske inte tänker på när det gäller arbetsmiljöarbetet, så det kommer sedan. Dessutom ville vi ha en stark koppling till forskning inom området, så det finns också med.

Referensgrupp med erfarenheter

I projektet finns det en referensgrupp med 19 personer som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och av att vara i arbetslivet. Referensgruppen har gett synpunkter på innehållet, och de blev också intervjuade om vilka hinder de själva har upplevt. Flera citat från dem finns med på olika ställen i guiden.

– Det var en viktig del att ha med referensgruppens erfarenheter. Det ger en bredare bild av hur man kan tänka i arbetslivet om man har psykiska, kognitiva eller fysiska funktionshinder, säger Ulrika Lifvakt.

Tankeväckande praktiska övningar

Dessutom finns det praktiska övningar och enkla frågor att ställa sig inlagda här och där i guiden.

– Vi vill att läsaren snabbt och på ett enkelt sätt ska kunna komma igång och börja tänka i nya banor. Övningarna finns för att väcka tankar och utmana sig själv lite grann.

Guiden ger också tips på bra hjälpmedel som redan finns hos de olika myndigheterna. Ett sådant exempel är Arbetsförmedlingens webbtjänst Mjuka kompetenser. Den hjälper chefer att tänka bredare kring kompetens genom att svara på några enkla frågor.

– Det är viktigt att fundera över vad det är vi efterfrågar och varför vi gör det. Om en egenskap inte är nödvändig för arbetsuppgiften så behöver den inte vara med, säger Ulrika Lifvakt.

Konkreta tips till chefer

Att skapa en inkluderande arbetsplats är förstås något som alla har ansvar att bidra till. Det hänger inte bara på en person. Men den närmsta chefens inställning är ändå särskilt betydelsefull.

Mycket handlar om att vara tydlig som chef. Det kan vara kring vad som förväntas av en på arbetsplatsen, men också om att ge bra återkoppling. Guiden innehåller flera konkreta tips på hur chefer kan stötta enskilda personer, till exempel hur man tydligt bjuder in till möten, ger återkoppling och ger instruktioner

Men går det verkligen att anpassa en arbetsplats så att alla oavsett funktionsnedsättning kan jobba där?

– Det beror på hur långt man sträcker sig. Det finns personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar som aldrig kommer att ha avlönat arbete. Men vi tror att på de allra flesta arbetsplatser kan man göra förändringar så att man kan vara mer inkluderande.

Inlägg taggat med:

Text: Teres Hallman, 31 januari 2022

Relaterade verktyg

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Prehabguiden

    Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering