Säkrare cykling på jobbet: 9 tips

2 april 2024 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Att cykla på jobbet har många fördelar, men det innebär också en risk.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att cyklingen ska vara säker.

Några saker som arbetsgivaren kan tänka på är att regelbundet serva cyklarna, att se till att medarbetarna har tid att ställa in dem ordentligt inför arbetsdagen och att de vet hur man lastar rätt.

En leende kvinna med cykel och cykelhjälm tittar mot kameran.
Många inom till exempel hemtjänst, hemsjukvård och socialtjänsten cyklar på jobbet. Det innebär en risk, som inte ska glömmas bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Att cykla på jobbet har många fördelar, men det innebär också en risk.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att cyklingen ska vara säker.

Några saker som arbetsgivaren kan tänka på är att regelbundet serva cyklarna, att se till att medarbetarna har tid att ställa in dem ordentligt inför arbetsdagen och att de vet hur man lastar rätt.

När våren börjar nalkas är det många som plockar fram cyklarna – även på jobbet. Men glöm inte att arbetsgivaren har ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö även uppepå cykeln. Här kommer 9 goda råd som hjälper er att se till att cyklingen är säker.

Det är många olika yrkesgrupper som använder cykeln i tjänsten – till exempel hemtjänst, hemsjukvård, socialtjänst och teknisk förvaltning.

Det finns en utmaning här, trafiksäkerhetsmässigt

Porträtt av Hanna Wennberg

Hanna Wennberg, utredningsledare på Trafikverket

– Det är bra att cykla. Det ger fysisk aktivitet med goda hälsoeffekter, och det är ett smart och hållbart sätt att förflytta sig.

Det säger Hanna Wennberg, utredningsledare på Trafikverket. Hon har precis varit med och tagit fram en vägledning för arbetsgivare med namnet Trafiksäkra resor i tjänsten – ett arbete som har genomförts tillsammans med Arbetsmiljöverket.

En utmaning trafiksäkerhetsmässigt

– Men det finns en utmaning här, trafiksäkerhetsmässigt. Det är många som skadas allvarligt i trafiken, och cyklingen är en stor del av det, fortsätter hon.

Enligt en studie gjord av forskaren Karin Brolin så var det 753 personer inom hemtjänst och personlig assistans som skadades när de cyklade i tjänsten från år 2018 till 2022. Och då gäller det bara de skador som anmälts till Arbetsmiljöverket, så sannolikt är mörkertalet stort.

Ta med cyklingen i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det gäller med andra ord att arbetsgivare som har cyklande medarbetare tänker på trafiksäkerheten. Cykling under arbetstid är en del av arbetsmiljön, och ska tas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Trafiksäkerhetsrisker ska jobbas med löpande i vardagen

Porträtt av Richard Wester

Richard Wester, sakområdes- och regelhandläggare på Arbetsmiljöverket.

 

– Trafiksäkerhetsriskerna ska jobbas med löpande i vardagen, tillsammans med alla andra risker. Men eftersom cyklingen inte är en del i kärnverksamheten så kan den glömmas bort.

Det säger Richard Wester, sakområdes- och regelhandläggare på Arbetsmiljöverket.

Saker som kan göra cyklingen farligare är tidsbrist och pressade scheman, menar han.

– Upplever man stress så kanske man kör för fort, tar onödiga genvägar, lastar fel och struntar i att ställa in sadeln rätt.

Skapa rätt förutsättningar

Vad kan då arbetsgivare göra åt det här? Mycket handlar om att skapa rätt förutsättningar, som att minska på stressen.

Här är några fler tips. De är hämtade från Trafikverket, Arbetsmiljöverket och från Karin Brolins forskningsstudie:

  • Alla anställda som cyklar i tjänsten bör ha tillgång till en cykel som passar dem storleksmässigt.
  • Se till att medarbetarna har personliga hjälmar så att de inte behöver dela – annars finns det en risk att hjälmarna inte används.
  • Se till att det finns rutiner för att underhålla och serva cyklarna regelbundet. Säkerställ till exempel att bromsarna tar, att sadeln sitter bra, att kedjan inte är lös och att lampor och reflexer funkar.
  • Riskbedöm cyklingen löpande, inte minst på vintern. Är det extremhalka så är det kanske inte läge att cykla den dagen.
  • Byt till vinterdäck om cykeln ska användas under vinterhalvåret.
  • Säkerställ att medarbetare inte behöver (eller upplever sig pressade att) använda telefonen under färd.
  • Ha riktlinjer för trafiksäkerhet och se till att alla medarbetare vet vad som står där. Gör dem konkreta, till exempel hur man lastar cykeln rätt.
  • Se till att medarbetarna får utbildning. Det kan handla om utbildning i hur man använder en elcykel, hur man lastar cykeln rätt eller hur man ställer in sadeln.
  • De anställda bör ges tid att justera cykelns passform innan dagens arbetspass påbörjas.

– Det handlar om att skapa en säkerhetskultur. Ta upp frågan, uppmuntra och premiera trafiksäkerhet. Riskbedöm löpande och skapa förutsättningar för att kunna göra rätt, avslutar Hanna Wennberg.

Fotnot: Bilden på Hanna Wennberg är tagen av Kennet Ruona.

Mer om olyckorna

Varje år skadas 150 personer inom hemtjänst och personlig assistans när de cyklar i tjänsten enligt arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan. Skador avser här att åtminstone en dags sjukskrivning förväntas.

De vanligaste skadorna vid cykling inom hemtjänst och personlig assistans är stukningar och sträckningar, följt av frakturer samt sår och ytliga skador

Hälften av olyckorna beror på halt underlag, oftast snö/is (32-44 %).

Det flesta cykelkrockar sker på sommarhalvåret (79 %).

Nästan en femtedel av cykelolyckorna berodde på trasiga cyklar eller fel utrustning.

Källa: Studien Cykelolyckor i arbetslivet

Nytt verktyg: Arbetsmiljö och trafiksäkerhet

Ikon av en checklistaMaterialet från Trafikverket och Arbetsmiljöverket handlar inte bara om cykling.

Det finns även material som gäller medarbetare som går, åker bil eller reser kollektivt på arbetstid.

Allt detta finns nu också tillgängligt i ett nytt ”Våra vänners verktyg” på Suntarbetslivs hemsida.

I verktyget hittar du checklistor och stödmaterial, som kan underlätta i arbetet med att skapa säkra resor på jobbet.

Börja utforska verktyget ”Arbetsmiljö och trafiksäkerhet”!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]