porträtt av parisa Liljestrand i grå ärmlös blus, mörkt uppsatt hår. Till vänster syns en man bakifrån, till höger en man i profil som ser på henne.

– Jag tror inte på det traditionella sättet att rekrytera som främst premierar lång och trogen tjänst. Det säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och en av de chefer som intervjuas i rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb.

Foto: Dan Håfström

Så rekryteras Sveriges viktigaste chefer

Det är svårt att rekrytera och behålla chefer till välfärdsyrkena. Vad beror det på, och hur ska kommuner, landsting och regioner gå tillväga? En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting ger tips och råd.

– Välfärden erbjuder meningsfulla, viktiga och motiverande uppdrag. Det är en bransch där det händer otroligt mycket. Arbetsgivarna måste bli bättre på att berätta om det, säger Linda Persson Melin.

Hon är handläggare på Sveriges kommuner och landsting med särskilt ansvar för chefsfrågor, och ansvarig för rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb.

Rapporten kan användas i ledningsgrupper som underlag för en intern dialog, föreslår Linda Persson Melin. Hur kan man bli en attraktiv arbetsgivare, och hur ska den egna organisationens talangjakt se ut?

– En organisation behöver odla egna talanger, våga identifiera de som har potential att bli bra chefer. Det skapar lojalitet och får människor att stanna kvar i organisationen, säger Linda Persson Melin.

Det är särskilt svårt att rekrytera första linjens chefer. Över hälften av alla kommuner och landsting har en brist på sökande till de flesta av de tjänsterna.

Det finns omkring 53 000 chefer i kommun- och landstingssektorn. Den typiska chefen i en svensk kommun arbetar i vård och omsorg, är kvinna med svensk bakgrund och har en medelålder på 52 år – flera år mer än inom privat sektor, liksom chefer överlag i välfärdssektorn.

Fram till år 2026 kommer omkring 20 000 av cheferna inom välfärden att ha slutat. Samtidigt växer de här verksamheterna, och behovet av chefer kommer att öka. Till år 2026 räknar man därför med att behöva rekrytera omkring 28 000 chefer inom hela välfärdssektorn.

Chefsaspirantprogram och mentorskap

Hur ska det gå till? Några råd som ges i rapporten är:

 1. Fundera över vilka kanaler ni använder för att rekrytera. Använd sociala medier och personliga kontakter för att headhunta personer ni vill ha som sökande till chefstjänster.
 2. Undersök möjligheterna till intern karriär- och kompetensutveckling för att få de duktiga cheferna att stanna. Forskning visar att många av de chefer som vill göra karriär istället söker sig till nya verksamheter, både offentliga och privata, men inte använder den egna organisationen.
 3. Använd ett chefsaspirantprogram för medarbetare som vill utvecklas mot en roll som chef. Ha ett klart syfte, se till att alla berörda i organisationen är involverade, och använd både nominering och möjlighet att anmäla sig själv, är några råd för hur man kan utforma ett sådant program.
 4. Använd mentorskap, skuggning och tidsbegränsade uppdrag för att låta intresserade få pröva på chefskapet.
 5. Bedöm meriter och potential lika oavsett bakgrund. Det finns få chefer med utländsk bakgrund, och bland första linjens chefer är ungefär 80 procent kvinnor.

Rätt förutsättningar

Att få chefer att stanna handlar också om att skapa möjlighet för dem att göra ett bra jobb och känna en tillfredsställelse i det, menar Linda Persson Melin.

– Man behöver ha ett större fokus på chefernas förutsättningar. Personliga egenskaper som ambitioner och kompetens räcker inte, säger hon.

Det handlar särskilt om förutsättningarna för första linjens chefer: rektorer, förskolechefer, enhetschefer inom äldreomsorg och socialtjänst, vårdenhetschefer och avdelningschefer på sjukhus. Deras arbete är viktigt för hela välfärden.

– Det är första linjens chefer och dess medarbetare som möter brukarna och skapar det värde som brukarna efterfrågar. Därför behöver hela resten av organisationen ha fokus på dem. Chefer som känner sig trygga gör helt enkelt ett bättre jobb.

Många av de förutsättningar som Linda Persson Melin tar upp bygger på resultat från forskningsprojektet Chefios. De är bland annat:

 • Ett rimligt antal medarbetare per chef.
 • Ett bra och sammanhållet stöd till chefen. Stöd från ekonomiavdelning, verksamhetsutveckling, HR och IT, där stödfunktionerna samverkar med varandra för att ge chefen bra beslutsunderlag.
 • Ett tydligt uppdrag så att chefen själv kan bedöma och prioritera sina arbetsinsatser.
 • Tillgång till den egna närmaste chefen. Då kan chefen föra en kontinuerlig dialog med sin egen chef om bland annat balansen mellan krav, resurser och resultat, och hur man ska hantera etiska dilemman.
 • Ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna ingår i en dialog om uppdraget och syftet med verksamheten. I en verksamhet där medarbetarna tar ett aktivt ansvar för att leda varandra kan man vara chef över fler.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 30 april 2018

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Senaste artiklar

Här får de ny energi under arbetsdagen

TEMA ÅTERHÄMTNING Boosta energi på arbetstid – hur gör man det? Åhus vårdcentral satsar på återhämtande aktiviteter. – Sammanhållningen är allra viktigast, säger sekreterare Margurite Magnusson. Ta del av deras…

Vinn tid med nytt sätt att skriva

Snabbare, kortare och mer lättläst dokumentation. Socialsekreterare i 29 kommuner har vässat sitt skrivande i ett nationellt utvecklings­projekt för bättre dokumentation. – Jag kan nu lägga min tid på de…

Luleå lär av föräldrars klagomål på skolan

Alla skolor ska ha rutiner för att hantera klagomål från föräldrar. Tydliga rutiner är bra för både verksamheten och arbetsmiljön. I Luleå arbetar barn- och utbildningsförvaltningen systematiskt för att lära…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en liten flicka tittar fram under locket på en låda full med hinkar och spadar. Förskolemiljö utomhus i bakgrunden.

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat...