Porträttbild av Annika Härenstam

Annika Härenstam och hennes kollegor har utvecklat verktyg för att kartlägga chefernas arbetsvillkor i offentlig sektor. Nu finns verktygen tillgängliga för fler att använda.

Foto: Niklas Maupoix

Chefios gör det lättare att vara chef i offentlig sektor

Chefer i kommunala förvaltningar kan ha väldigt olika villkor. Det visade forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios. Nu letar forskarna nya vägar för att sprida resultaten.

Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef i? Det var grundfrågan för forskarna i Chefios projektet.

Chefios betyder Chefer, Hälsa, Effektivitet – Förutsättningar I Offentlig Sektor. Och det var just förutsättningarna för dessa chefer som Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet, ville undersöka när hon drog igång projektet år 2008.

De var ett femtontal forskare med olika bakgrund som kartlade chefernas förutsättningar i 28 olika organisationer, i sju västsvenska kommuner: Alingsås, Ale, Borås, Mark, Kungälv och Göteborg.

Flera av de organisationer som deltog fick stöd av forskarna att förändra sig, för att skapa bland annat en bättre dialog och fler arenor att möta sina egna chefer på.

Olika villkor och ojämnt fördelat

Resultaten visade att chefer i olika kommunala förvaltningar kan ha väldigt olika villkor. Det gäller bland annat:

  • Antalet underställda
  • Den fysiska närheten till chefen
  • Tillgången till administrativt stöd
  • Tillgång till arenor där enhetscheferna kunde möta politiker och tjänstemän på olika nivåer.
  • Möjligheten till dialog med sina chefer om balansen mellan budget och verksamhet.

Kartläggningarna visade också tydligt att resurserna och förutsättningarna genomgående var mycket ojämnt fördelade mellan de kvinnodominerade och de mansdominerade förvaltningarna.

– Generellt kan man säga att chefer i tekniska förvaltningar har bättre förutsättningar än förvaltningar inom vård, skola och omsorg, säger Annika Härenstam.

En fråga om jämställdhet

Det är en jämställdhetsfråga, och ingen naturlag att det ska fortsätta vara så, menar hon.

– Varför ska cheferna ha olika många underställda? Varför ska vissa chefer serva sin verksamhets bilar själva, medan andra har tillgång till en serviceavdelning för sina bilar? Chefer i teknisk verksamhet blir lyssnade på mer som experter. I kvinnodominerad verksamhet får cheferna ofta höra att de är duktiga, och att de klarar det här.

Chefios forskare utvecklade tillsammans fyra verktyg för att kartlägga organisationer i offentlig sektor. Det är de verktygen som gjort det möjligt att göra de här skillnaderna synliga.

Jag tycker att det viktigaste vi gjorde var att visa på de här skillnaderna

– Jag tycker att det viktigaste vi gjorde i Chefios var att utveckla de här verktygen för att visa på skillnader. Det kan bli en katalysator, en grund för förändring, säger Annika Härenstam.

Ta del av verktygen för kartläggning

Chefios forskningsprojekt avslutades år 2013. Men projektet lever vidare. Idag finns möjlighet för fler organisationer och enskilda att ta del av de verktyg för kartläggning som Chefios har utvecklat.

Kurser på Göteborgs universitet
Den som vill lära sig hur man genomför en kartläggning och förändring i sin egen organisation, kan gå en utbildning i flera delar på Göteborgs universitet.

– Hösten 2015 har vi en tredje baskurs om Chefios. Våren 2016 erbjuder vi ytterligare en Baskurs, och en vidareutbildning, säger Hans Lindgren, forskare och ansvarig för vidareutvecklingen av Chefios.

De som går kurserna kommer ofta från HR eller företagshälsovård, några är också privata konsulter i organisationsbranschen. Men alla är välkomna som tror att de kan ha nytta av dem.

Kartläggning på uppdrag
De som efter en sådan utbildning vill kartlägga sin egen organisation, kan få stöd från Chefios.

– Vi har slimmat våra metoder och gjort dem mer behändiga, säger Hans Lindgren.

Hittills har tre förvaltningar låtit sig kartläggas, och fått stöd för att förbättra villkoren för sina chefer. Det är Park- och naturförvaltningen, stadsdelen Lundby i Göteborgs kommun, och Sahlgrenska sjukhuset i Västra Götalandsregionen. Just nu pågår ett arbete med kartläggning och förändringsarbete i stadsdelen Centrum Göteborg.

Nationell konferens om välfärd
En nationell konferens, Styra och leda framtidens välfärd, arrangeras i januari 2016 av Göteborgs universitet, i samverkan med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. Konferensen bygger på resultaten från Chefios och två avhandlingar som skrivits i spåren av Chefios. Den riktar sig till forskare, politiker och tjänstemän i offentlig sektor, och till arbetsmarknadens parter.

Annika Härenstam är idag pensionerad men verksam på deltid vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Text: Åsa Hammar, 03 november 2015

Relaterade verktyg

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar