Pandemin: 6 lärdomar inför framtida kriser

11 april 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Många människor fick mer att göra på jobbet under coronapandemin. Men det hände också bra saker.

Det visar en samling rapporter från Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Det här var några förändringar:

Medarbetare och deras närmaste chef fick större utrymme att bestämma själva om förändringar på arbetsplatsen.

Många chefer började visa mer personlig omtanke om sin personal.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete var ett viktigt stöd för att hantera den stora förändringen som pandemin innebar.

en äldre kvinna samtalar med en yngre man.
Hur har du det? Att visa större omtanke om sin personal blev vanligare i arbetslivet under pandemin.

Foto: Viktor Holm / Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Många människor fick mer att göra på jobbet under coronapandemin. Men det hände också bra saker.

Det visar en samling rapporter från Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Det här var några förändringar:

Medarbetare och deras närmaste chef fick större utrymme att bestämma själva om förändringar på arbetsplatsen.

Många chefer började visa mer personlig omtanke om sin personal.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete var ett viktigt stöd för att hantera den stora förändringen som pandemin innebar.

Började din chef visa dig mer personlig omtanke under pandemin? Det var en av flera förändringar på många arbetsplatser. I en samling rapporter berättar anställda från olika branscher hur deras arbetssituation förändrades när covid-19 drog in över Sverige. Här finns mycket att lära inför framtida kriser, menar rapportförfattarna.

Att många personer fick en högre arbetsbelastning på sina jobb under pandemin – det är numera välkänt.

För tjänstemän gick det ofta att bra att börja jobba på distans – något man har behållit och utvecklat på många arbetsplatser efter pandemin.

För anställda inom vården, skolan och omsorgen blev det extra tufft. Lärarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna måste gå till jobbet för att utföra sina arbetsuppgifter. Deras elever, patienter och brukare behövde hjälp oavsett pandemi eller inte. Detsamma gällde för bland annat busschaufförer, butik- och restauranganställda.

Men också på dessa arbetsplatser fick pandemin en del goda konsekvenser.

Stark motståndskraft

Det visar sex rapporter om arbetsmiljön under pandemin på svenska arbetsplatser som Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, har gjort på uppdrag av regeringen. Ett tjugotal forskare har intervjuat och sammanställt fakta från stora delar av svenskt arbetsliv, bland annat skolan, hälso- och sjukvården, omsorgen, tjänstemän som kunnat jobba på distans, och chefer.

Robert Ljung, analytiker på Mynak– Det är viktigt att vi inte låter coronapandemin bli en parentes i historieböckerna. Vi har lärt oss mycket av det som hänt, säger Robert Ljung, analytiker på Mynak, som har lett arbetet med att ta fram rapporterna.

Sammantaget visar rapporterna att svenska arbetsplatser klarade påfrestningarna ganska bra under pandemin, även om vissa arbetsplatser var särskilt utsatta.

 

Ökat självbestämmande

Vad var det som trots allt fungerade bra på svenska arbetsplatser? Saker som hjälpte till att klara krisen var bland annat det här:

För många ökade självbestämmandet. Det gällde både medarbetare och första linjens chefer. När det blev bråttom att skaffa fram skyddsutrustning, eller skapa smittsäkra lokaler, fanns inte alltid tid att kolla av de nya arbetssätten med högre chefer.

Chefernas ledarskap blev mer relationsorienterat. De visade mer omtanke och fick en närmare relation med sina medarbetare. Istället för att fråga: Hur går det? Så kunde den första frågan vid en avstämning vara: Hur mår du?

De arbetsplatser som hade ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete redan innan pandemin – de klarade bäst att möta de nya förhållanden som pandemin innebar. Det här kunde rapportförfattarna se särskilt i intervjuer med grundskolelärarna. Det handlade bland annat om en vana vid att göra riskbedömningar, åtgärd och följa upp.

Ett bra arbetsmiljöarbete är ett sätt att bygga motståndskraft mot störningar överlag.

Robert Ljung, analytiker på Mynak

– Man gör visserligen inte ett arbetsmiljöarbete för att förbereda sig inför en kris, utan för en bra arbetsmiljö här och nu. Men ett bra arbetsmiljöarbete är ett sätt att bygga motståndskraft mot störningar överlag, säger Robert Ljung.

Förbered inför nya kriser

Pandemin är över men det kan komma nya kriser, påminner han och nämner ett par aktuella saker från vårt europeiska närområde:

– Den här gången var det ett virus. Det kan komma ett nytt virus. Det kan också bli krig, elbrist, vattenbrist, översvämningar.

Det finns lärdomar att dra också av det som fungerade mindre bra i det svenska arbetslivet under pandemin, menar Robert Ljung. Det handlar om sådant som att ha en buffert av material och inte alltför slimmade organisationer.

– Det behöver finnas en inbyggd krockkudde som gör att vi kan hantera ansträngande händelser. Om man sen vill kalla det luft i systemet eller något annat – men någon form av beredskap behöver finnas.

Krisplaner är också något man behöver satsa mer på.

– En krisplan kan till exempel handla om att prioritera vilka arbetsuppgifter som måste utföras oavsett kris, eller om vad som kan göras på distans och vad som måste göras på plats. Vad gör vi om hälften av personalen inte kan komma till jobbet på grund av ett häftigt snöfall?

Har pandemin påverkat svenskt arbetsliv på längre sikt? Det tror Robert Ljung.

– Man brukar prata om hållbart arbetsliv. Jag tycker den här pandemin har öppnat upp för att man ska kunna säga att det ska finnas en resilient arbetsmiljö. Vi ska ha en arbetsmiljö som inte bara är hållbar utan också motståndskraftig mot extrema händelser.

Så här var studien upplagd

De här yrkena har forskarna studerat:

 1. Grundskolelärare – cirka 1000 enkäter, 30 intervjuer med lärarna, 10 intervjuer med rektorer
 2. Hälso- och sjukvårdspersonal – en kunskapssammanställning av annan forskning om arbetsförhållandena för yrkesgruppen under pandemin
 3. Chefer – chefer som jobbade på plats och chefer som själva jobbade och hade sina medarbetare på distans. Ca 1000 enkäter, ca 30 intervjuer med chefer
 4. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under pandemin. Fakta hämtades från Stressforskningsinstitutets databas om arbetsförhållanden i Sverige.
 5. Personer inom omsorg, transport och handel – ett par grupper som inte hade möjlighet att jobba hemifrån. Ca 1000 enkäter per grupp
 6. En sammanfattande rapport

Rapporterna lämnades över till regeringen den 15 mars 2023. Nu ska Mynak sprida resultaten, bland annat till respektive yrkesgrupp och bransch.

Här hittar du rapporterna om coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön

Lärdomar inför nya kriser

Ha en buffert för att klara verksamheten även vid påfrestningar.

Skapa en krisplan som ni regelbundet ser över och uppdaterar.

Utveckla och håll i ett relationsorienterat ledarskap.

Ha tillit till medarbetarna att de faktiskt utför sitt arbete.

Skapa utrymme också för chefer att fatta snabba beslut när det behövs.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är en bra grund för krishantering.

Läs mer i rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige

Få fart på ert arbetsmiljöarbete

Tycker ni att systematiskt arbetsmiljöarbete är svårt och komplicerat? Sänk trösklarna och kom i gång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

illustration dialogI SAM-verkstan får ni hjälp att:

 • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
 • Involvera arbetsgruppen
 • Kartlägga nuläget
 • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Text: Åsa Hammar
Kontakt: [email protected]