Kvinna sjuksköterska håller i blodpåse och scanningsapparat, kollega man sjuksköterska står bredvid, Arbetsmiljölyftet

Genom Arbetsmiljölyftet har arbetsprocessen vid blodtransfusion förbättrats. Enhetschef Rosalba degl'Innocenti på Danderyds sjukhus och anestesisjuksköterska Daniel Ljungmark använder elektronisk blodscanner.

Foto: Lisa Thorsén

Arbetsmiljölyftet – nu sprids de goda exemplen

Vid årsskiftet avslutades de sista projekten inom Arbetsmiljölyftet hittills. Nu ska Stockholms läns landsting sprida alla goda erfarenheter och exempel.

Under tre år har Stockholms läns landsting satsat 150 miljoner kronor för att förstärka arbetsmiljöarbetet på sjukhus, vårdcentraler och andra verksamheter inom landstinget. Chefer och anställda i verksamheterna har själva kunnat ansöka om pengar och har genomfört hela utvecklingsarbetet. Nu ska effekterna analyseras och goda resultat spridas under två år framöver.

Arbetsmiljölyftet lyfte fram idéer

Porträtt Maria Englund, Arbetsmiljölyftet

Foto: Hans Lindén

Arbetet har skett i nära samarbete mellan parterna. Det är en styrka, enligt Maria Englund, ordförande i styrgruppen och landstingets personaldirektör.

– Många idéer har kommit från medarbetare som ser problem i sitt dagliga arbete men sällan har tid att göra något åt dem. Arbetsmiljölyftet har frigjort resurser för att ta itu med åtminstone en del av dem.

Carina Lenngren är vice ordförande i Kommunal på Karolinska Universitetssjukhuset och sitter i styrgruppen för Arbetsmiljölyftet. Hon lyfter gärna ett projekt som handlar om hur medarbetares hälsa påverkas av scheman som bryter dygnsrytmen.

– Först avslogs ansökan eftersom många trodde att egen schemaläggning fungerade bra. Efter lite jämkning fick vi ändå igenom projektet och resultatet bekräftade magkänslan att många medarbetare inte mådde bra. Vi såg också att personalbristen ibland orsakade brott mot både avtal och arbetstidslag, säger hon.

Delaktighet ger stabilitet

Porträtt Christine Schou Engius, ArbetsmiljölyftetChristine Schou Engius är projektledare för Arbetsmiljölyftet och även hon betonar värdet av delaktighet. Inte minst för att medarbetare lättare behåller rutiner och arbetssätt som de själva har varit med och tagit fram.

– Målet är att det som är bra på en arbetsplats ska komma andra sjukhus och avdelningar till del och erfarenheter sprids lättare när många hjälps åt.

Porträtt Carina Lenngren med glasögon, ljus bakgrund, Arbetsmiljölyftet

Foto: Charlotta Ljungberg

Carina Lenngren från Kommunal berättar ofta om lyckade insatser på arbetsplatsträffar och när hon träffar andra fackliga ombud.

– Med så mycket erfarenhet behöver vi ju inte uppfinna hjulet varje gång vi vill förändra något. Troligen har någon annan redan gjort något liknande.

Bra arbetsmiljö ger patientsäkerhet

Christine Schou Engius har också försökt koppla samman verksamheter som sökt pengar inom samma område. Ett sådant exempel var arbetsprocessen vid blodtransfusion, som så småningom ledde till en elektronisk blodscanner som kan ersätta flera manuella kontroller. Målet är att tekniken ska användas vid enheter där man hanterar blodplasma.

Andra projekt har banat väg för nya resurser för utveckling. Ett exempel är förlossningsvården där Arbetsmiljölyftets projekt, enligt projektledare Christine Schou Engius, har lagt grunden för satsningar inom kvinnohälsovård som troligen inte blivit verklighet annars.

Arbetsmiljö hänger nära samman med patientsäkerhet och kompetensförsörjning. Det menar personaldirektör Maria Englund.

– Arbetsmiljölyftet har gång på gång bekräftat den tydliga kopplingen, vilket inte minst scannerprojektet visar, säger hon.

Landstingets eget Centrum för arbets- och miljömedicin har studerat 14 av projekten och konstaterar att de som varit med har uppskattat möjligheten att kunna avsätta tid för att lösa problem och utveckla verksamheten.

Sprider kunskap och erfarenhet

Landstingets politiska ambition är att Arbetsmiljölyftet ska fortsätta fram till 2021, men det finns inga pengar att söka under 2018. Arbetsmiljölyftet kommer nu att sprida kunskap och erfarenheter från de projekt som genomförts.

I början av 2018 ska Maria Englund och Christine Schou Engius samla projektledarna för Arbetsmiljölyftets sista projekt, för att tillsammans med dem diskutera hur man kan sprida och ta tillvara goda exempel. Detta arbete ska vara klart den 31 mars 2019.

Det är ett ansvar som, enligt Maria Englund, ligger på verksamheterna.

– Vi varken kan eller vill ta över kunskapsspridningen, men ska naturligtvis stötta projektledare och chefer i deras arbete med att implementera goda resultat, säger hon.

Se en film om Arbetsmiljölyftet: 

Text: Birgita Klepke, 22 januari 2018

Relaterade verktyg

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...