Kvinna sitter och dricker kaffe utomhus

Självledarskap handlar bland annat om att medarbetare känner efter vad de själva behöver, och skapar rutiner som får dem att må bra under arbetsdagen. Arbetsgivarens roll blir då att ge stöd i detta.

Foto: Johnér bildbyrå

Självledarskap - så får ni det att fungera

Pandemin har kommit med distansarbete för många kontorsarbetare. Det innebär en stor omställning för chefer – och för medarbetare, som styr sig själva i allt högre grad. Här kommer en forskare med sina bästa tips vad gäller ledarskap och självledarskap.

– Nu när så många sitter hemma finns det en stor press på individen att styra, utveckla och lära sig själva.

Det säger Nina Bozic, som jobbar på det statliga forskningsinstitutet RISE och forskar om framtidens arbetsliv. Hon studerar bland annat självledarskap, som hon menar har fått en push under pandemin.

Självledarskap innebär att medarbetare får ett större ansvar för sin tid och utveckling, och leder sig själva i större utsträckning. Chefen detaljstyr varken arbetstiden eller verksamheten.

Fördelar och utmaningar

Nina Bozic säger att fördelarna för medarbetarna är flera: större autonomi, frihet och flexibilitet, bland annat.

Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras.

– För medarbetare finns det ofta spänningar mellan olika mål. Det finns en press från verksamheten att leverera, samtidigt som det finns en vilja att utvecklas och lära sig, och en önskan att må bra både fysiskt och mentalt.

Önskan att må bra utmanas inte minst av att gränsen mellan arbete och fritid riskerar att suddas ut när man jobbar hemifrån. Det, plus de många digitala mötena och alla informationskanaler, kan leda till en allt större kognitiv belastning.

Utbildning och coachning

Allt det här behöver organisationen hantera. Medarbetarna behöver rustas för självledarskapet, bland annat genom utbildning och coachning.

– Det behövs workshops om hur jag som medarbetare utvecklar mina egna mål, ser vad som är mitt syfte och hur det kan kopplas ihop med organisationens värderingar och mål.

Det behövs workshops om hur jag som medarbetare utvecklar mina egna mål

Samtidigt behöver medarbetare praktisk träning i att känna efter vad de faktiskt behöver.

– Då kan man styra utifrån sina egna behov, istället för att bara reagera på sådant som kommer utifrån.

Det gäller dock också att medarbetaren är tydlig och kommunicerar sina behov, så att chefen kan försöka möta dem.

Stöd för att skapa rutiner

Medarbetare behöver även stöd för att skapa rutiner i vardagen.

– Man behöver rutiner för att klara av balansen mellan arbete och fritid. Min rutin består till exempel av en morgonritual med andningsövningar, yoga och kanske lite dans. Sedan bestämmer jag en intention för dagen, som jag går tillbaka till på eftermiddagen och kollar av. Och på lunchen tar jag en promenad där jag verkligen försöker koppla bort arbetet.

En annan sak som medarbetare behöver är dialog på arbetsplatsen. Man behöver prata om hur man tillsammans skapar bra förutsättningar för självledarskap, teamarbete och meningsfullhet.

– Det handlar om att diskutera hur alla kan känna att de bidrar till det stora.

Nya utmaningar för chefer

Den här dialogen är en av alla nya uppgifter som läggs på chefer. Men det finns mer för chefen att hantera.

– Förut kom alla till kontoret och arbetade på ungefär samma sätt. Nu har individualiseringen av arbetsprocessen ökat extremt, samtidigt som chefen har tappat kontakten med medarbetarna.

En annan utmaning för chefen är att lyckas identifiera medarbetare som har det kämpigt, eller som är på väg mot utmattning. Chefen ska också försöka att bygga vi-känsla och lojalitet på distans. Och dessutom se till att alla som jobbar hemifrån har väl fungerande arbetsplatser.

Ytterligare en uppgift är att se till att alla medarbetare får samma möjligheter. Det finns nämligen en tendens att vissa grupper bland tjänstemän – till exempel kvinnor och invandrare – jobbar hemifrån i högre utsträckning än andra, säger Nina Bozic.

– De kanske vill hämta barnen från förskolan tidigare, eller så bor de längre från jobbet och har svårare att ta sig dit. Då gäller det att se till att deras karriärmöjligheter inte blir sämre.

Organisationen måste ta hand om cheferna

När chefens arbete nu har blivit mer komplicerat , gäller det för organisationen att ta hand även om dem.

Cheferna behöver också stöd, och balans mellan produktivitet, välmående och utveckling

– Många chefer sitter i möten hela dagarna utan möjlighet till återhämtning. Men cheferna behöver också stöd, och balans mellan produktivitet, välmående och utveckling.

Nina Bozic tror att cheferna behöver coachning och kompetensutveckling för att kunna utveckla sin nya roll. De behöver också mer luft i schemat. Och så behöver chefernas chefer – till exempel styrelser – förstå chefernas nya verklighet.

– Förutsättningarna som kommer ovanifrån måste vara anpassade till den här nya verkligheten. De kan inte bara handla om ekonomi.

Text: Anna Wettergård, 02 november 2021

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?