Självledarskap - så får ni det att fungera

2 november 2021 Lästid: 5 min
Kvinna sitter och dricker kaffe utomhus
Självledarskap handlar bland annat om att medarbetare känner efter vad de själva behöver, och skapar rutiner som får dem att må bra under arbetsdagen. Arbetsgivarens roll blir då att ge stöd i detta.

Foto: Johnér bildbyrå

Pandemin har kommit med distansarbete för många kontorsarbetare. Det innebär en stor omställning för chefer – och för medarbetare, som styr sig själva i allt högre grad. Här kommer en forskare med sina bästa tips vad gäller ledarskap och självledarskap.

– Nu när så många sitter hemma finns det en stor press på individen att styra, utveckla och lära sig själva.

Nina BozicDet säger Nina Bozic, som jobbar på det statliga forskningsinstitutet RISE och forskar om framtidens arbetsliv. Hon studerar bland annat självledarskap, som hon menar har fått en push under pandemin.

Självledarskap innebär att medarbetare får ett större ansvar för sin tid och utveckling, och leder sig själva i större utsträckning. Chefen detaljstyr varken arbetstiden eller verksamheten.

Fördelar och utmaningar

Nina Bozic säger att fördelarna för medarbetarna är flera: större autonomi, frihet och flexibilitet, bland annat.

Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras.

– För medarbetare finns det ofta spänningar mellan olika mål. Det finns en press från verksamheten att leverera, samtidigt som det finns en vilja att utvecklas och lära sig, och en önskan att må bra både fysiskt och mentalt.

Önskan att må bra utmanas inte minst av att gränsen mellan arbete och fritid riskerar att suddas ut när man jobbar hemifrån. Det, plus de många digitala mötena och alla informationskanaler, kan leda till en allt större kognitiv belastning.

Utbildning och coachning

Allt det här behöver organisationen hantera. Medarbetarna behöver rustas för självledarskapet, bland annat genom utbildning och coachning.

– Det behövs workshops om hur jag som medarbetare utvecklar mina egna mål, ser vad som är mitt syfte och hur det kan kopplas ihop med organisationens värderingar och mål.

Det behövs workshops om hur jag som medarbetare utvecklar mina egna mål

Samtidigt behöver medarbetare praktisk träning i att känna efter vad de faktiskt behöver.

– Då kan man styra utifrån sina egna behov, istället för att bara reagera på sådant som kommer utifrån.

Det gäller dock också att medarbetaren är tydlig och kommunicerar sina behov, så att chefen kan försöka möta dem.

Stöd för att skapa rutiner

Medarbetare behöver även stöd för att skapa rutiner i vardagen.

– Man behöver rutiner för att klara av balansen mellan arbete och fritid. Min rutin består till exempel av en morgonritual med andningsövningar, yoga och kanske lite dans. Sedan bestämmer jag en intention för dagen, som jag går tillbaka till på eftermiddagen och kollar av. Och på lunchen tar jag en promenad där jag verkligen försöker koppla bort arbetet.

En annan sak som medarbetare behöver är dialog på arbetsplatsen. Man behöver prata om hur man tillsammans skapar bra förutsättningar för självledarskap, teamarbete och meningsfullhet.

– Det handlar om att diskutera hur alla kan känna att de bidrar till det stora.

Nya utmaningar för chefer

Den här dialogen är en av alla nya uppgifter som läggs på chefer. Men det finns mer för chefen att hantera.

– Förut kom alla till kontoret och arbetade på ungefär samma sätt. Nu har individualiseringen av arbetsprocessen ökat extremt, samtidigt som chefen har tappat kontakten med medarbetarna.

En annan utmaning för chefen är att lyckas identifiera medarbetare som har det kämpigt, eller som är på väg mot utmattning. Chefen ska också försöka att bygga vi-känsla och lojalitet på distans. Och dessutom se till att alla som jobbar hemifrån har väl fungerande arbetsplatser.

Ytterligare en uppgift är att se till att alla medarbetare får samma möjligheter. Det finns nämligen en tendens att vissa grupper bland tjänstemän – till exempel kvinnor och invandrare – jobbar hemifrån i högre utsträckning än andra, säger Nina Bozic.

– De kanske vill hämta barnen från förskolan tidigare, eller så bor de längre från jobbet och har svårare att ta sig dit. Då gäller det att se till att deras karriärmöjligheter inte blir sämre.

Organisationen måste ta hand om cheferna

När chefens arbete nu har blivit mer komplicerat , gäller det för organisationen att ta hand även om dem.

Cheferna behöver också stöd, och balans mellan produktivitet, välmående och utveckling

– Många chefer sitter i möten hela dagarna utan möjlighet till återhämtning. Men cheferna behöver också stöd, och balans mellan produktivitet, välmående och utveckling.

Nina Bozic tror att cheferna behöver coachning och kompetensutveckling för att kunna utveckla sin nya roll. De behöver också mer luft i schemat. Och så behöver chefernas chefer – till exempel styrelser – förstå chefernas nya verklighet.

– Förutsättningarna som kommer ovanifrån måste vara anpassade till den här nya verkligheten. De kan inte bara handla om ekonomi.

Flera forskningsprojekt

Nina Bozic har flera olika forskningsprojekt på gång.

Ett av hennes projekt handlar om att skapa nya arbetssätt och arbetsmiljöer i en kommun, när de går över till hybridarbete.

Ett annat handlar om att skapa förutsättningar för tillitsbaserat ledarskap i en annan kommun i samma situation.

Ett tredje projekt handlar om att skapa hållbara arbetsplatser för framtiden.

Alla sker på RISE, Research Institutes of Sweden.

Forskning på 5 - Distansarbete helt eller delvis

Text: Anna Wettergård