Så orsakar stress hjärtproblem

4 november 2010 Lästid: 2 min
En sjuksköterka tar blodtryck på en patient.
Forskning har visat att psykosocial stress – som problem med arbetskamrater, mobbning eller dåliga chefer – orsakar hjärt-kärlsjukdomar.

Foto: Jan Vejstad

Att stress orsakar åderförkalkning har man länge känt till. Men varför och vad sker egentligen i kroppen? En avhandling från Sahlgrenska akademin närmar sig svaret.

Forskning har visat att psykosocial stress – som problem med arbetskamrater, mobbning eller dåliga chefer – orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Men man vet inte exakt varför det sker. En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin närmar sig svaret på den frågan.

Forskarna har studerat möss som är genetiskt betingade att få åderförkalkning. När de utsatte mössen för psykosocial stress genom att störa deras sociala miljö så ökade inlagringen av kolesterol i deras blodkärl. Men det skedde inte när de utsattes för stress i form av fysisk aktivitet.

Stressen som mössen utsattes för ökade nivåerna i deras blod av ämnen som visar på inflammation. Sådana så kallade inflammationsmarkörer påskyndar utvecklingen av åderförkalkning.

Enligt forskarna vid Sahlgrenska akademin är det ett ökat adrenalinpåslag i kroppen som ligger bakom såväl inflammationen som ökad puls. Men en medicin som ofta används bland annat mot högt blodtryck, så kallade betablockerare, förhindrade den processen i forskarnas försök.

Styrs inte av viljan

Betablockerarnas effekt är enligt avhandlingen ett tecken på att det sympatiska nervsystemet, som aktiveras vid stress och inte styrs av viljan, har betydelse vid utvecklingen av åderförkalkning. Det sympatiska nervsystemet höjer pulsen, blodtrycket och blodsockret. Mycket talar för att resultaten även gäller för människor, men mer forskning behövs.

Mycket talar för att resultaten även gäller för människor, men mer forskning behövs.

– Studierna tyder på att social stress som aktiverar immunförsvaret också är den sorts stress som kan leda till utveckling av åderförkalkning. Men om vårt resultat av studier på genmodifierade möss leder till samma effekter hos människor måste bekräftas. Möjligen kan vanliga betablockerare till viss del förhindra att denna stress leder till åderförkalkning.

Det säger Evelina Bernberg, forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin, i ett pressuttalande.

Fakta: Åderförkalkning

  • Åderförkalkningssjukdomar som hjärtinfarkt och stroke beräknas orsaka upp till hälften av alla dödsfall i Sverige.
  • Åderförkalkning (åderförfettning, ateroskleros) innebär att skadligt fett – kolesterol – fastnar på blodkärlens väggar. Det orsakar bland annat hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp.
  • Fettet som lagras på blodkärlens väggar leder till inflammation och så kallat plack, förhårdnader av fett och kalk, bildas. Placket kan täppa till blodkärlen och även lossna.

Källor: Sahlgrenska akademin och Hjärt-Lungfonden.

Artiklar: Forskning

Text: Michael Nyhaga