Män och kvinnor påverkas olika av stress

25 mars 2010 Lästid: 2 min
En man och en kvinna.
Att män och kvinnor påverkas olika av stress har att göra med självkänsla och vilja att tillhöra ett sammanhang, menar forskare vid Montreals universitet och Montreal Heart Institute.

Foto: Cecilia Elander

Ålder och kön avgör hur stress påverkar oss. Det visar forskning från Montreals universitet och Montreal Heart Institute.

De kanadensiska forskarna har undersökt hur kroppen reagerar på stress hos närmare 200 personer. Försökspersonerna har deltagit i rollspel, debatterat känsliga frågor och utfört påhittade arbetsuppgifter med olika stressnivå. Deras reaktioner på stress mättes med hjälp av ett psykologiskt mätverktyg (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale).

Testledarna mätte också försökspersonernas blodtryck, puls och nivåer av ämnet kortisol i saliven, ett hormon som ökar under stress.

Testledarna mätte försökspersonernas blodtryck, puls och nivåer av ämnet kortisol i saliven

Resultatet visar att kvinnor som reagerar mer defensivt på stress – det vill säga agerar undvikande, förnekar eller tillbakavisar sådan information som de upplever som hotande – löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Bland annat höjdes deras blodtryck och puls.

– Våra resultat visar att kvinnor som är mer defensiva löper ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, medan låg grad av försvarsbeteende är skadlig för hälsan hos äldre män, säger Bianca D´Antono, professor vid Université de Montreal Department of Psychiatry och forskare vid Montreal Heart Institute, i ett pressuttalande.

Viljan att tillhöra en grupp

För äldre män var det bra att ha ett defensivt beteende. De fick minskad sjukdomsrisk och hade betydligt hälsosammare kroppsliga reaktioner än kvinnorna.

Forskarna antar att effekterna av stressreaktioner hos män och kvinnor har att göra med olika självkänsla och vilja att tillhöra ett sammanhang.

– En stark defensiv reaktion kan vara ett sätt att behålla sin självkänsla när man står inför ett potentiellt hot, säger Bianca D´Antono.

Studien var dock ganska liten och forskarna betonar att det behövs mer undersökningar av vilken roll defensivt beteende och stressrespons spelar för bland annat hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer:

I tidskriften Psychophysiology på Wiley Online Library.

Text: Michael Nyhaga