Det vore bra om man kunde sätta ett tak för antalet arbetsnätter per månad för att minska risken för prostatacancer, säger professor Anders Knutsson.

Foto: Margareta Edling

Nattskift ökar risken för prostatacancer

Män som arbetar nattskift löper högre risk än andra att drabbas av prostatacancer, visar en ny kunskapsöversikt. Rapportförfattaren, professor Anders Knutsson, vill helst se ett tak för nattarbete.
– Det skulle vara en fördel att pressa ner antalet arbetade nätter per månad, sa han på ett seminarium nyligen.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män. Sjukdomen drabbar främst äldre och risken ökar med stigande ålder. De som får diagnosen är i genomsnitt 73 år. Det är mycket ovanligt att få prostatacancer innan man har fyllt 50 år. Ärftlighet är en stor riskfaktor, men arbetsmiljön spelar också roll (se faktaruta).

Syftet med projektet var att få en bild av vilka arbetsmiljöfaktorer som kan öka risken för prostatacancer. Rapporten ingår i en rad av kunskapssammanställningar på arbetsmiljöområdet som finansieras av AFA Försäkring och som publiceras i tidskriften Arbete och Hälsa.

– Det finns en tydlig koppling mellan prostatacancer och yrkesexponering, sa Anders Knutsson, professor vid Mittuniversitetet, när han presenterade rapporten på ett AFA-seminarium nyligen.

Anders Knutsson och hans kollega Srmena Krstev gick igenom 147 forskningsöversikter och över 500 vetenskapliga artiklar från 1966 till 2015 på jakt efter arbetsrelaterade riskfaktorer som kan anses vara vetenskapligt bevisade. De identifierade fyra särskilt tydliga risker.

Ökad risk vid nattskift

Starkast var sambandet mellan nattskift och en ökad risk för prostatacancer. Skiftarbetare som arbetar natt har 25 procents högre risk än genomsnittet att drabbas av prostatacancer.

– Skiftarbete som inkluderar nattarbete innebär en signifikant överrisk för prostatacancer. Det är den högsta av de risker som vi fann, sa Anders Knutsson.

Arbete med kemiska bekämpningsmedel (klororganiska pesticider) och krom ökade också risken för prostatacancer. Piloter var den yrkesgrupp som hade den största riskökningen.

Enligt rapporten finns inga tydliga bevis för att fysisk aktivitet på arbetet skulle minska risken att drabbas av prostatacancer.

Det finns ingen enhetlig definition av skiftarbete i forskningen. Ofta menar man arbete på andra tider än mellan klockan 06.00 och 18.00. Men de olika studierna har tittat på olika slags arbetsscheman. Det är inte heller alltid tydligt hur ofta och hur länge arbetstagarna har arbetat nattskift. Resultaten är svåra att jämföra, konstaterade Anders Knutsson.

Fler tänkbara förklaringar

Forskarna vet inte säkert vilka biologiska mekanismer som kan förklara den ökade risken för prostatacancer vid skiftarbete nattetid.

I rapporten förs flera hypoteser fram:

  • Sömnbrist, som kan störa kroppens hormonsystem och även immunförsvaret.
  • Nattarbete innebär att man utsätts för ljus på natten. Då minskar kroppens melatoninproduktion, vilket kan stimulera tillväxt av cancerceller.
  • Rubbad dygnsrytm, som påverkar utsöndringen av bland annat könshormoner, vilket i sin tur påverkar uppkomst och tillväxt av cancerceller.

Minska antalet arbetsnätter

Vad bör arbetsgivare tänka på för att förebygga risken att arbetstagare drabbas av prostatacancer? Den frågan ställde en åhörare efter seminariet.

Det bästa vore att helt eliminera nattarbete, men det är ju inte realistiskt, svarade Anders Knutsson. Men kanske går det att sätta ett tak för antalet arbetsnätter per månad, fortsatte han. Rullande schema innebär ofta att man jobbar cirka tio nätter i månaden.

– Om man kunde pressa ner dem till fem eller tre, tror jag att det skulle vara en stor fördel, sa han.

Inlägg taggat med:

Sömn
Arbetstid
Text: Margareta Edling, 30 januari 2017

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...