Inflytande minskar risken för sjukpension

8 augusti 2017 Lästid: 3 min
två unga kvinnliga parkarbetare pratar med varandra i grön park.
Delaktighet och möjlighet att påverka arbetet spelar en avgörande roll för att orka arbeta fram till pensionen. Det menar de nordiska forskare som gjort studien om förtidspensionering.

Foto: Scandinav/TT

Att kunna påverka sitt arbete ökar möjligheten att stanna länge i arbetslivet. Det visar en omfattande nordisk forskningsöversikt. Enligt forskarna gäller det särskilt för anställda i offentlig verksamhet.

Att inte kunna styra över sådant som arbetsuppgifter och arbetstider stod ut som en verklig risk för sjukpension i översikten. Forskarna från bland annat finska Arbetshälsoinstitutet och norska Statens Arbetsmiljöinstitutt gick igenom ett stort antal vetenskapliga studier som handlar om förtidspensionering. De hittade hela 15.000 studier som berör ämnet, men valde ut 39 undersökningar – varav 37 utförts i Norden – som uppfyllde alla krav de ställde.

Samtliga av dessa studier handlar om organisatoriska, sociala och psykologiska faktorer som kan spela roll för sjukpensionering. Medicinska riskfaktorer och livsstilsfrågor som rökning och motion finns alltså inte med i översikten.

Organisatorisk rättvisa är en friskfaktor

Av dessa organisatoriska och psykologiska faktorer i arbetslivet hade dåliga möjligheter att påverka arbetet störst betydelse för risken att bli sjukpensionär.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Det ligger helt i linje med vad vi sett, säger Magnus Svartengren, professor vid Uppsala universitet och en av de svenska forskare som undersökt så kallade friskfaktorer för arbetslivet.

– Medinflytande är centralt. Vi talar om organisatorisk rättvisa som en friskfaktor. Det handlar om att känna sig sedd och ha möjlighet att påverka sin situation.

Även utifrån den så kallade krav-kontrollmodellen för stress är inflytande viktigt. Inflytande ger kontroll och minskar därmed stressen, menar han.

Påverkar arbetsförmågan

Enligt några av de 39 forskningsprojekten kunde arbetsoförmåga ses som en direkt följd av ett krävande arbete som man har svårt att påverka. Svagt inflytande över sådant som hur jobbet ska utföras och ens arbetstider är alltså inte bara en riskfaktor för sjukpension utan försämrar själva arbetsförmågan.

Forskarna drar slutsatsen att delaktighet och möjlighet att påverka arbetet spelar en avgörande roll för ett hållbart arbetsliv.

– Det här är speciellt viktigt i fysiskt och psykiskt påfrestande arbeten där arbetsbördan är stor. Kommunsektorn är ett bra exempel, säger Mikko Härmä, forskarprofessor vid finska Arbetshälsoinstutet, i ett pressuttalande.

Gynnar organisationen

magnus svartengrenEnligt Magnus Svartengren vid Arbetsmiljöverket är systematiskt arbetsmiljöarbete – särskilt utifrån de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) – ett av de effektivaste sätten att öka medarbetarnas inflytande.

Men det gäller att få medarbetarna att förstå att de ska vara med och diskutera organisationen och arbetet samt att hela organisationen är tydlig med att det ska vara på det sättet. Det ökade medinflytandet gynnar även organisationen, inte bara de enskildas hälsa, menar han.

– Kommuner och landsting har stora problem med rekrytering. En sak som kan göra en organisation attraktiv är en känsla av kontroll hos medarbetarna, säger Magnus Svartengren.

Enligt Statistiska Centralbyrån hade cirka 275 000 svenskar sjuk- eller aktivitetsersättning, motsvarigheten till det som tidigare kallades sjukpension, i slutet av 2016.

Artiklar: Så gör andra

Forskningsöversikt med 15000 studier

  • Forskarna gick igenom 15000 studier om förtidspensionering
  • De valde ut 39 som motsvarade deras krav på vetenskaplig tillförlitlighet
  • Alla studierna handlade om organisatoriska, sociala och psykologiska faktorer på arbetet som kan spela roll för sjukpensionering.

Text: Michael Nyhaga