två unga kvinnliga parkarbetare pratar med varandra i grön park.

Delaktighet och möjlighet att påverka arbetet spelar en avgörande roll för att orka arbeta fram till pensionen. Det menar de nordiska forskare som gjort studien om förtidspensionering.

Foto: Scandinav/TT

Inflytande minskar risken för sjukpension

Att kunna påverka sitt arbete ökar möjligheten att stanna länge i arbetslivet. Det visar en omfattande nordisk forskningsöversikt. Enligt forskarna gäller det särskilt för anställda i offentlig verksamhet.

Att inte kunna styra över sådant som arbetsuppgifter och arbetstider stod ut som en verklig risk för sjukpension i översikten. Forskarna från bland annat finska Arbetshälsoinstitutet och norska Statens Arbetsmiljöinstitutt gick igenom ett stort antal vetenskapliga studier som handlar om förtidspensionering. De hittade hela 15.000 studier som berör ämnet, men valde ut 39 undersökningar – varav 37 utförts i Norden – som uppfyllde alla krav de ställde.

Samtliga av dessa studier handlar om organisatoriska, sociala och psykologiska faktorer som kan spela roll för sjukpensionering. Medicinska riskfaktorer och livsstilsfrågor som rökning och motion finns alltså inte med i översikten.

Organisatorisk rättvisa är en friskfaktor

Av dessa organisatoriska och psykologiska faktorer i arbetslivet hade dåliga möjligheter att påverka arbetet störst betydelse för risken att bli sjukpensionär.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Det ligger helt i linje med vad vi sett, säger Magnus Svartengren, professor vid Uppsala universitet och en av de svenska forskare som undersökt så kallade friskfaktorer för arbetslivet.

– Medinflytande är centralt. Vi talar om organisatorisk rättvisa som en friskfaktor. Det handlar om att känna sig sedd och ha möjlighet att påverka sin situation.

Även utifrån den så kallade krav-kontrollmodellen för stress är inflytande viktigt. Inflytande ger kontroll och minskar därmed stressen, menar han.

Påverkar arbetsförmågan

Enligt några av de 39 forskningsprojekten kunde arbetsoförmåga ses som en direkt följd av ett krävande arbete som man har svårt att påverka. Svagt inflytande över sådant som hur jobbet ska utföras och ens arbetstider är alltså inte bara en riskfaktor för sjukpension utan försämrar själva arbetsförmågan.

Forskarna drar slutsatsen att delaktighet och möjlighet att påverka arbetet spelar en avgörande roll för ett hållbart arbetsliv.

– Det här är speciellt viktigt i fysiskt och psykiskt påfrestande arbeten där arbetsbördan är stor. Kommunsektorn är ett bra exempel, säger Mikko Härmä, forskarprofessor vid finska Arbetshälsoinstutet, i ett pressuttalande.

Gynnar organisationen

magnus svartengrenEnligt Magnus Svartengren vid Arbetsmiljöverket är systematiskt arbetsmiljöarbete – särskilt utifrån de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) – ett av de effektivaste sätten att öka medarbetarnas inflytande.

Men det gäller att få medarbetarna att förstå att de ska vara med och diskutera organisationen och arbetet samt att hela organisationen är tydlig med att det ska vara på det sättet. Det ökade medinflytandet gynnar även organisationen, inte bara de enskildas hälsa, menar han.

– Kommuner och landsting har stora problem med rekrytering. En sak som kan göra en organisation attraktiv är en känsla av kontroll hos medarbetarna, säger Magnus Svartengren.

Enligt Statistiska Centralbyrån hade cirka 275 000 svenskar sjuk- eller aktivitetsersättning, motsvarigheten till det som tidigare kallades sjukpension, i slutet av 2016.

Text: Michael Nyhaga, 08 augusti 2017

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

”Chefoskopet ger oss ett gemensamt språk”

I Skåne har tre kommuner gått samman för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för sina chefer. De tre är först ut att använda Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. – Vi hade pratat…

Kurs i svenska ger städare ett språk för jobbet

I Jönköping lär sig städare yrkes­svenska på arbets­tid. Kursen ingår i en större arbetsmiljö­satsning. – Nu vet jag namnet på sådant som vi använder i jobbet varje dag, säger Mariam…

Här blir de piggare med ljus som följer dygnet

Mer energi på dagen, lugnare nätter och mindre trötta ögon. Medarbetare vid Central­sjukhuset i Karlstad är i stort sett nöjda med dygnsrytmljus. – Man är inte lika trött efter ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?