Stöttande kollegor bättre än professionell coach

26 mars 2014 Lästid: 2 min
Porträtt av Christer Sandahl.
– Framförallt chefer på lägre nivå en riskgrupp när det gäller utbrändhet. Därför finns ett stort behov av reflektion och det är extra värdefullt att göra det tillsammans med andra, hävdar Christer Sandahl.

Foto: Bildmakarna/KI

En coach eller mentor är en beprövad metod för att utvecklas som ledare. Men professor Christer Sandahl har ett annat förslag: ta hjälp av dina kollegor istället.

Christer Sandahl är psykolog och beteendevetare och forskar vid Medical Management Centrum på Karolinska institutet i Solna. Han har stor erfarenhet av förhållandena inom den offentliga sektorn och har arbetat som ledarskapskonsult i över två decennier.

Sedan sju år tillbaka leder han en forskargrupp som fokuserar på vilket slags stöd som bäst gagnar ledare inom offentlig sektor. Tillsammans med sin forskargrupp har han utvecklat en modell för samtalsgrupper för chefer.

– Idén med projektet var att chefer från olika förvaltningar och verksamheter skulle mötas och diskutera ledarskapets utmaningar. Med hjälp av utbildade samtalsledare får de tillfälle att ventilera problem och hjälp att tillsammans komma på lösningar, berättar Christer Sandahl.

Större självförtroende

Varje samtalsgrupp består av åtta chefer från olika verksamhetsområden och leds av en internt utbildad samtalsledare. De träffas 10–12 gånger under ett år, enligt en utformad struktur, för att diskutera personliga dilemman och lösa verkliga problem.

Det kan handla om alltifrån att diskutera svåra beslut som måste fattas till att lösa hur man hanterar en besvärlig medarbetare eller rentav en konflikt med den egna chefen.

Metoden prövades i Stockholms stad mellan 2003 och 2006 och vid Karolinska Universitetssjukhuset 2007–2009 med mycket goda resultat. Närmare femhundra chefer har nu deltagit i samtalsgrupper. Två tredjedelar av dem har svarat att de fått bättre självförtroende och många uppger att de blivit både tydligare och ödmjukare i sin chefsroll.

Ett välbehövligt andningshål

Ökat tryck på chefer

Ett test som genomfördes på en mindre grupp visade också på ökad handlingskraft efter ett års deltagande. Christer Sandahl är inte förvånad över resultatet:

– De senaste 10–15 åren har trycket på cheferna ökat i och med en pressad ekonomi och krav på högre produktion. Det ställer allt högre krav på ledarna och framförallt chefer på lägre nivå är en riskgrupp när det gäller utbrändhet. Därför finns ett stort behov av reflektion och det är extra värdefullt att göra det tillsammans med andra, hävdar Christer Sandahl.

Tillvägagångssättet med internt rekryterade samtalsledare har fått namnet ”Stockholmsmodellen” och den strukturerade metoden benämns ofta som ”Backstagegrupper”.

Christer Sandahl förklarar varför: – Som chef är du ständigt ”on stage” och har sällan tid att dra dig undan (backstage) för reflektion eller problemlösning. De här samtalsgrupperna fungerar som ett välbehövligt andningshål för deltagarna och ett forum där de kan få stöd av personer som befinner sig i liknande situationer.

Fakta

Projektledare:

Professor Christer Sandahl

Organisation:

Karolinska Institutet

Projekt:

Effekter av ledarutveckling inom hälso- och sjukvården

Projekttid:

2010-09-01 – 2013-12-31

Länktips:

Slutrapport från projektet

Ta hjälp av Chefoskopet

Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

  • Ett stöd för att kartlägga och analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.
  • Utvecklat i nära samarbete med forskare.

Här hittar du Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet

Text: Titti Svensson