Skippa phubbingen – så kan du hantera mobilen på jobbet

10 oktober 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Att befinna sig bland andra människor och samtidigt visa att man föredrar att titta på något i sin mobil, kallas för phubbing.

Vi använder våra mobiler alltmer, också under våra arbetsdagar. Nu undersöker forskare om det här kan påverka arbetsmiljön på något sätt.

Forskarna har intervjuat vårdpersonal och elektriker. De har också skickat ut enkäter till en annan grupp anställda.

Resultaten hittills visar att mobilanvändandet kan göra det svårare att umgås på till exempel raster. Men mobilen kan också bidra till gemenskap, till exempel när man vill visa bilder på familjen.

en man och en kvinna talar med varandra på kontor. mannen håller en mobil och en kaffekopp i händerna.
Fick du sällskap på rasten? Lägg undan mobilen och ägna din uppmärksamhet åt kollegan. Annars ägnar du dig åt phubbing - att föredra mobilen framför människan du har framför dig.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Att befinna sig bland andra människor och samtidigt visa att man föredrar att titta på något i sin mobil, kallas för phubbing.

Vi använder våra mobiler alltmer, också under våra arbetsdagar. Nu undersöker forskare om det här kan påverka arbetsmiljön på något sätt.

Forskarna har intervjuat vårdpersonal och elektriker. De har också skickat ut enkäter till en annan grupp anställda.

Resultaten hittills visar att mobilanvändandet kan göra det svårare att umgås på till exempel raster. Men mobilen kan också bidra till gemenskap, till exempel när man vill visa bilder på familjen.

Vi tillbringar allt mer tid med våra mobiltelefoner. Har det förändrat hur vi umgås med varandra på jobbet? Nu undersöker en grupp forskare hur mobilanvändningen kan påverka sådant som kommunikation, gemenskap och säkerhet på arbetsplatsen.

Det är rast på jobbet och du sitter med mobilen i fikarummet. Du ska bara snabbt läsa de senaste nyhetsrubrikerna. Sedan måste du kolla instagrambilderna som din vän på semester nyss lagt upp. Och förstås läsa dotterns sms om hur det gick på provet och skicka en applåd-emoji. Och så har du fått mejl. Du behöver bara kolla vad det handlar om.

Under tiden hör du kollegorna runt fikabordet prata. Men inte vad de pratar om.

Att gå in i mobilen och stänga ute omgivningen kallas för phubbing. Ordet kommer från engelskans phone och snubbing, att ignorera eller avvisa andra.

Nu har forskarna börjat intressera sig för vad phubbing gör med våra arbetsplatser.

– Kollegorna kan ju vara de vi tillbringar mest tid med under dygnet, säger Per Martinsson, doktorand i psykologi och en av forskarna bakom den pågående studien.

Intervjuat elektriker och vårdpersonal

Forskarna ville undersöka två grupper som arbetar i lag och har bestämda raster, men med ganska olika arbetsvillkor. Därför intervjuade de elektriker och hälso- och sjukvårdsanställda samt deras chefer och HR-personal. Totalt gjorde de ett drygt femtiotal intervjuer. De har också skickat ut enkäter till elektriker och ett tusental slumpvis utvalda arbetande svenskar med frågor om phubbing och arbetsmiljö. Intervjuerna är klara men en del arbete med enkäterna kvarstår.

Idén till forskningsprojektet kom när en av forskarna intervjuade skyddsombud som pekade på problem med mobilanvändning på sina arbetsplatser. De hävdade att det blivit tystare i fikarummen och att de sociala relationerna på jobbet verkar ta stryk av den ökade mobilanvändningen.

Kan påverka gemenskap och engagemang

Intervjuerna med elektriker och hälso- och sjukvårdspersonal visar att phubbing kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både elektriker och vårdpersonal uppger att mycket phubbande kan vara negativt för socialt stöd, gemenskap, engagemang i organisationen och tillit mellan kollegorna.

Preliminära resultat från enkäterna visar också att phubbing under raster påverkar hur anställda ser på sin sociala arbetsmiljö. Fikaraster och lunchraster är ju ofta det sociala kittet på arbetsplatser. Det är där vi lär känna varandra, ventilerar problem och umgås.

Om man tycker det är positivt är delvis en generationsfråga.

Per Martinsson

Per Martinsson, doktorand i psykologi.

Vissa tycker till och med att det inte är någon idé att sitta med på rasterna. Att de lika gärna kan jobba eftersom alla ändå sitter med sina mobiler, säger Per Martinsson.

I förlängningen kan mobilanvändningen påverka trivseln på arbetsplatsen och därmed möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare, menar han.

Kan också gynna samtal

Forskarna ska med hjälp av enkäterna gå vidare och undersöka hur phubbing på jobbet påverkar stress, återhämtning och social inkludering på arbetsplatsen. Tidigare internationell forskning visar att phubbing kan påverka kommunikationen och samhörigheten.

Samtidigt som phubbing upplevs som ett problem finns också, menar Per Martinsson, en utbredd uppfattning att det är upp till var och en vad man gör på sin rast.

– Men det finns ändå förväntningar på kollegorna om att de ska kunna läsa av stämningen och inse när de håller på för mycket med mobilen.

Intervjupersonerna vittnar även om att mobiler kan vara en social tillgång. Man visar bilder för kollegor, googlar och läser nyheter på mobilen. Det kan gynna samtal när man släpper in andra i det man gör på mobilen.

– Om man tycker det är positivt är delvis en generationsfråga. Yngre använder mobilen mer och är också mer tillåtande, säger Per Martinsson.

Mobilen kan vara arbetsredskap

Forskarna såg vissa skillnader mellan elektrikerna och vårdpersonalen. Elektrikerna har mobilen som arbetsredskap och använder den för att få tillgång till exempelvis ritningar och för rapportering. Då kan andra tro att de maskar när de arbetar med mobilen.

Sjukvårdspersonal har sällan det problemet. För sjukvårdspersonal är det ofta tydligt att mobilen inte ska användas under arbetstid, säger Per Martinsson.

Håll en öppen dialog om phubbing

Kan phubbing påverka säkerheten på jobbet? Det tror varken elektrikerna eller vårdpersonalen som intervjuats. Inom vården är det ju ovanligt att hålla på med mobilen under arbetstid. Och elektrikerna betonar att mobilerna kan vara en fördel för säkerheten eftersom det blir lättare att exempelvis rapportera incidenter med dem.

Forskarna undersöker också om det finns policies eller riktlinjer för mobilanvändning på arbetsplatserna. Hittills har de mest sett allmänna förhållningssätt, till exempel att man inte ska använda mobilen för privata ändamål under arbetstid.

– Specifika förbud fungerar ofta dåligt och man hittar ofta sätt att komma runt dem. Då är det bättre att istället ha en dialog med medarbetarna kring hur och varför man använder mobilen, konstaterar Per Martinsson.

Visste du att...

Phubbing betyder att föredra att använda mobilen framför andra människor i samma rum eller miljö.

Ordet är en kombination av engelskans phone och snubbing, som betyder nonchalera eller avvisa.

Om projektet

Namn
Phubbing i arbetslivet: En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö.

Deltagande forskare
Sara Thomée (projektledare), Karin Allard, Mattias Gunnarsson, Pernilla Larsman, Maria Spante och Per Martinsson.

Institution
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Finansiering
Forskningsprojektet har fått 4,3 miljoner kronor i stöd från forskningsrådet Forte.

Tidsperiod
Forskningsprojektet startade i januari 2019 och pågår till slutet av 2024.

Så får ni till en bra mobilanvändning på jobbet

Fundera på hur du själv använder mobilen och ditt eget förhållningssätt till mobilanvändning under arbetstid och raster. Många tar till mobilen när de känner sig obekväma. Till exempel om man är ny på arbetsplatsen.

Prova något nytt. Prata med en kollega på rasten som du kanske inte skulle prata med annars istället för att sitta med mobilen.

Ta upp och prata om mobilanvändningen på arbetsplatsen. Men gör det utan att vara dömande. Man kan exempelvis förklara att forskning visar att det är en organisatorisk och social arbetsmiljöfråga. Möts i dialog istället för att komma med pekpinnar och förbud.

Källa: Per Martinsson, leg psykolog och doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet

Så kan ni skapa ett bra samtalklimat

Hur brukar ni prata med varandra på jobbet, och vad är egentligen ett schysst samtalsklimat?

Ta hjälp av OSA-kollens övning Vårt samtalsklimat. Här kommer ni fram till gemensamma spelregler i samtalsgruppen.

Klicka här för att utforska övningen Vårt samtalsklimat!

illustration av tre personer som talar med varandra

 

Text: Michael Nyhaga
Kontakt: [email protected]