"En frisk arbetsplats är en där man kommunicerar"

2 maj 2014 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Kommunikation är viktigt för att hålla en arbetsplats frisk.

Christer Eldh, som forskat om kommunikation, ger några nycklar till hur man som ledare kommunicerar bra:

 • Sätt regler för respektfullt samtal
 • Sålla bland vad du kommunicerar
 • Kommunicera inte för tidigt
 • Organisera rasterna, som rymmer viktig kommunikativ verksamhet
 • Våga vara en kommunikativ ledare

 

Porträttbild av Christer Eldh.
Före detta marinofficeraren Christer Eldh samlade material för sin avhandling ombord på ett fartyg. Där såg han hur informella hierarkier kan resultera i att olika grupper isolerar sig själva från varandra.

Foto:

Sammanfattning av artikeln

Kommunikation är viktigt för att hålla en arbetsplats frisk.

Christer Eldh, som forskat om kommunikation, ger några nycklar till hur man som ledare kommunicerar bra:

 • Sätt regler för respektfullt samtal
 • Sålla bland vad du kommunicerar
 • Kommunicera inte för tidigt
 • Organisera rasterna, som rymmer viktig kommunikativ verksamhet
 • Våga vara en kommunikativ ledare

 

”Respekt är inte bara att springa omkring och vara artig, det är att ta varandra på allvar.” Det säger Christer Eldh, som skrivit en avhandling om hur dålig kommunikation kan skada både individ och organisation – och omvänt. Hans nyckelord är respekt.

När kommunikationen inte fungerar så kan det drabba på ett förödande sätt, den människan slutar prestera väl. Den som inte är orienterad om vad verksamheten går ut på kan dessutom fatta fel beslut, säger Christer Eldh, etnolog och prefekt för institutionen för Service management vid Lunds universitet.

Han själv tar brister i kommunikation på allvar, det är att vara respektfull, menar han. Han fick en student prickad i disciplinnämnden för att ha uppträtt respektlöst mot sin omgivning. Och när han nyligen själv kritiserades för bristande kommunikation så kallade han in expertis för att komma tillrätta med saken. Det visade sig att konflikten egentligen handlade om innehållet i budskapet, inte hur det förmedlades. ”Bristande kommunikation” används ibland som en omskrivning för något annat, menar Christer Eldh.

Han har sagt ifrån när umgängestonen i mejlgruppsdiskussioner har kantrat. Han har haft medarbetarsamtal på liknande tema, och påmint om universitetets skrivna umgängespolicy. Christer Eldh berättar om en person som betraktades som något av en kuf, som kolleger och andra pratade om bakom ryggen, som fick usla omdömen av studenterna. Personen mådde väldigt dåligt. Christer Eldh blev nyfiken och inledde ett samtal som slutade med nya arbetsuppgifter och en totalt omvänd situation.

Viktigt att ta frågan på allvar

När någon kommer till honom med ett problem så kan han erbjuda att utreda saken. Ofta visar det sig att medarbetaren mest haft ett behov av att få lasta av sig. Men det viktiga är att ta frågan på allvar.

Det är som i privata relationer: om man bara låter den andra prata utan att bemöta sådant man inte instämmer i, då är det dags för äktenskapsrådgivning.

Han säger sig försöka hinna med ”management by walking around” bland de 70 medarbetarna.

Men respekt är inte bara att springa omkring och vara artig, det är att ta varandra på allvar.

Det lär man också ut till studenterna, som bland annat hamnar som chefer inom besöksnäringen: Kunden har faktiskt inte alltid rätt, det kan vara respektfullt att ge kunden den korrekta informationen. Detsamma kan gälla i till exempel vården eller skolan.

En organisation som gör rätt när det är dags

Christer Eldh har varit marinofficer och samlade material till sin avhandling ombord på ett fartyg. Där såg han hur informella hierarkier kan resultera i att olika grupper isolerar sig från varandra.

På mitt fartyg hade det gått så långt att en matros som sågs prata med någon i intendenturen sågs som en förrädare. De skulle aldrig kunna fika ihop. Rasten bidrog till att förstärka ett mönster som inte var bra för kommunikationen ‒ och hälsan.

Den där tendensen kan finnas på många arbetsplatser.

Christer Eldh menar att marin och militär ordergivning kan vara effektiv när något snabbt ska göras. Men mellan eldsvådorna måste man bygga en organisation som gör rätt när det är dags.

En frisk arbetsplats är en där man kommunicerar.

Fartyg och sjukhus hör till arbetsorganisationer som ofta betraktas som speciella, att där finns särskilda orsaker till uppdelning och hierarki.

Jag vill bryta upp sådana bilder, det där kan vara ett sätt att slippa ta ansvar när det kommer nya tankar om hur arbetslivet kan förbättras och effektiviseras, slippa bry sig om forskningsresultat och nya rön.

Christer Eldhs fem nycklar till friskare kommunikation:

 1. Sätt regler för hur man pratar med varandra, på ett respektfullt sätt.
 2. Allt kan inte kommuniceras. Som arbetsledare måste man reflektera över vad som är viktigast att berätta.
 3. Kommunicera inte för tidigt. Given information blir snabbt en sanning, därför måste det finnas substans i den, annars blir den otydlig. Otydlighet fylls alltid med spekulationer.
 4. Organisera rasterna, de rymmer viktig kommunikativ verksamhet.
 5. Det krävs ett visst mod av en kommunikativ ledare. Man måste tycka om att berätta vad som händer för medarbetarna.

Fakta

Profil:

Christer Eldh

Organisation:

Prefekt, universitetslektor Lunds Universitet

Länktips:

Christers publikationer

Bättre samspel – två tips

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg för att utveckla er kommunikation:

Text: Roland Cox