Före detta marinofficeraren Christer Eldh samlade material för sin avhandling ombord på ett fartyg. Där såg han hur informella hierarkier kan resultera i att olika grupper isolerar sig själva från varandra.

"En frisk arbetsplats är en där man kommunicerar"

“Respekt är inte bara att springa omkring och vara artig, det är att ta varandra på allvar.” Det säger Christer Eldh, som skrivit en avhandling om hur dålig kommunikation kan skada både individ och organisation – och omvänt. Hans nyckelord är respekt.

När kommunikationen inte fungerar så kan det drabba på ett förödande sätt, den människan slutar prestera väl. Den som inte är orienterad om vad verksamheten går ut på kan dessutom fatta fel beslut, säger Christer Eldh, etnolog och prefekt för institutionen för Service management vid Lunds universitet.

Han själv tar brister i kommunikation på allvar, det är att vara respektfull, menar han. Han fick en student prickad i disciplinnämnden för att ha uppträtt respektlöst mot sin omgivning. Och när han nyligen själv kritiserades för bristande kommunikation så kallade han in expertis för att komma tillrätta med saken. Det visade sig att konflikten egentligen handlade om innehållet i budskapet, inte hur det förmedlades. “Bristande kommunikation” används ibland som en omskrivning för något annat, menar Christer Eldh.

Han har sagt ifrån när umgängestonen i mejlgruppsdiskussioner har kantrat. Han har haft medarbetarsamtal på liknande tema, och påmint om universitetets skrivna umgängespolicy. Christer Eldh berättar om en person som betraktades som något av en kuf, som kolleger och andra pratade om bakom ryggen, som fick usla omdömen av studenterna. Personen mådde väldigt dåligt. Christer Eldh blev nyfiken och inledde ett samtal som slutade med nya arbetsuppgifter och en totalt omvänd situation.

Viktigt att ta frågan på allvar

När någon kommer till honom med ett problem så kan han erbjuda att utreda saken. Ofta visar det sig att medarbetaren mest haft ett behov av att få lasta av sig. Men det viktiga är att ta frågan på allvar.

Det är som i privata relationer: om man bara låter den andra prata utan att bemöta sådant man inte instämmer i, då är det dags för äktenskapsrådgivning.

Han säger sig försöka hinna med “management by walking around” bland de 70 medarbetarna.

Men respekt är inte bara att springa omkring och vara artig, det är att ta varandra på allvar.

Det lär man också ut till studenterna, som bland annat hamnar som chefer inom besöksnäringen: Kunden har faktiskt inte alltid rätt, det kan vara respektfullt att ge kunden den korrekta informationen. Detsamma kan gälla i till exempel vården eller skolan.

En organisation som gör rätt när det är dags

Christer Eldh har varit marinofficer och samlade material till sin avhandling ombord på ett fartyg. Där såg han hur informella hierarkier kan resultera i att olika grupper isolerar sig från varandra.

På mitt fartyg hade det gått så långt att en matros som sågs prata med någon i intendenturen sågs som en förrädare. De skulle aldrig kunna fika ihop. Rasten bidrog till att förstärka ett mönster som inte var bra för kommunikationen ‒ och hälsan.

Den där tendensen kan finnas på många arbetsplatser.

Christer Eldh menar att marin och militär ordergivning kan vara effektiv när något snabbt ska göras. Men mellan eldsvådorna måste man bygga en organisation som gör rätt när det är dags.

En frisk arbetsplats är en där man kommunicerar.

Fartyg och sjukhus hör till arbetsorganisationer som ofta betraktas som speciella, att där finns särskilda orsaker till uppdelning och hierarki.

Jag vill bryta upp sådana bilder, det där kan vara ett sätt att slippa ta ansvar när det kommer nya tankar om hur arbetslivet kan förbättras och effektiviseras, slippa bry sig om forskningsresultat och nya rön.

Christer Eldhs fem nycklar till friskare kommunikation:

 1. Sätt regler för hur man pratar med varandra, på ett respektfullt sätt.
 2. Allt kan inte kommuniceras. Som arbetsledare måste man reflektera över vad som är viktigast att berätta.
 3. Kommunicera inte för tidigt. Given information blir snabbt en sanning, därför måste det finnas substans i den, annars blir den otydlig. Otydlighet fylls alltid med spekulationer.
 4. Organisera rasterna, de rymmer viktig kommunikativ verksamhet.
 5. Det krävs ett visst mod av en kommunikativ ledare. Man måste tycka om att berätta vad som händer för medarbetarna.
Text: Roland Cox, 02 maj 2014

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn…

Hybridkontor med flera vinster i Borlänge

”Om det fungerar så finns det stora vinster att hämta för miljön, ekonomin, arbetsmiljön och verksamheten”. Så motiverar Borlänge kommun beslutet att låta anställda fortsätta jobba hemifrån på femtio procent.…

Så ska de få bättre arbetsmiljö i förskolorna

Nu satsar hela Förskoleförvaltningen i Göteborg på att införa friskfaktorer i sitt arbetsmiljöarbete. På sikt ska det märkas på alla kommunala förskolor. Målet är att öka frisknärvaron hos medarbetare och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?