silhuett av sotar epå tak med lina. till höger ett kyrktorn.

Sotaryrket har blivit säkrare. Men fortfarande exponeras sotare för kolväten som kan öka risken för cancer. Det visar en ny studie om sotarnas arbetsmiljö.

Foto: Håkan Jansson

Sotare behöver bra skyddsutrustning

Sotares arbetsmiljö är betydligt bättre än för 30 år sedan. Men en ny studie visar att sotare fortfarande utsätts för farliga ämnen som kan orsaka cancer och hjärtkärlsjukdom. Andningsskydd och skyddskläder minskar riskerna.

Sotare jobbar i allt högre utsträckning även med annat än skorstensfejning. Brandskydd och ventilationskontroller till exempel. Asbest och tungmetaller, som tidigare pekats ut som arbetsmiljöproblem för sotare, verkar inte heller vara ett stort problem.

Flera tidigare undersökningar har dock visat att sotare har tydligt ökad risk att få cancer i bland annat lungorna, urinblåsan och magen. Så kallade polyaromatiska kolväten misstänks vara boven, ämnen som bildas vid förbränning.

De finns i stor mängd i sot och även i exempelvis tobaksrök, grillat kött och avgaser från motorer. Åtminstone ett sådant ämne, benzopyren, vet man är starkt cancerframkallande.

Forskarna ville undersöka hur stora mängder av sådana ämnen som sotarna utsätts för. Dessutom ville de se om sotare har skador på arvsmassan som innebär ökad cancerrisk.

Eftersom polyaromatiska kolväten kan kopplas även till hjärtkärlsjukdom ville forskarna också ta reda på om sotarna har högre risk för sådana sjukdomar.

Farliga ämnen och högre blodtryck

150 sotare undersöktes med hjälp av bland annat frågeformulär, urinprover, blodprover och blodtrycksmätning. Som kontrollgrupp hade forskarna 150 lagerarbetare som undersöktes på samma sätt.

Det visade sig att sotarna hade halter av restämnen från polyaromatiska kolväten i urinen som var 5–7 gånger högre än lagerarbetarnas. Betydligt fler av sotarna hade genförändringar som är kopplade till lungcancer.

– Förändringarna påminner om dem som finns hos rökare och även icke-rökande sotare har dem, säger Karin Broberg, ansvarig forskare bakom den nya studien.

Det talar emot att sotares livsstil, många av dem röker till exempel, ligger bakom deras förhöjda risk att få cancer.

Sotarna hade också ökad risk för hjärtkärlsjukdom, genom förändringar i protein och blodfetter.

Dessutom visade studien att de hade högre blodtryck ju mer de var utsatta för polyaromatiska kolväten – även när forskarna tog hänsyn till rökning, kroppsvikt och ålder.

Har blivit bättre

Slutsatsen är att sotarnas arbetsmiljö fortfarande är riskabel.

– Sotarnas exponering har minskat väldigt mycket. Men de är fortfarande exponerade för kolväten som vi vet är farliga. Vi ser tydliga förändringar hos dem som är kopplade till ökad cancerrisk, säger Karin Broberg.

Åtgärder måste vidtas för att skydda dem mot skadliga kolpartiklar, menar hon.

– Det märks att de som utbildats senare har ett bättre tänk när det gäller skyddsutrustning. Men det är fortfarande inte så många som använder sådan utrustning som borde göra det.

Samarbetar med fack och arbetsgivare

Den skyddsutrustning som behövs kan vara exempelvis overall och bra arbetshandskar – polyaromatiska kolväten tas upp i kroppen via både lungorna och huden – men även andningsskydd med mera.

Sotare är ofta privatanställda, men sotar åt kommuner och vissa kommuner anställer sotare. Forskarna samarbetar bland annat med Kommunal, som organiserar sotarna, och arbetsgivarorganisationen Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund för att föra ut resultaten och få till stånd skyddsåtgärder mot de polyaromatiska kolvätena.

Text: Michael Nyhaga, 28 mars 2018

Senaste artiklar

”Nu är det en dröm att arbeta här”

TEMA HOT OCH VÅLD Hur kan man vända en arbetsvardag med rädsla, hot och våld till en drömarbetsplats? Det vet ungdomshuset i Sollentuna. De lämnade kaoset bakom sig med nya…

Bättre rustade att möta tufft klimat

TEMA HOT OCH VÅLD Hur hanterar man en hotfull situation? Och vad är egentligen ett hot? Bibliotekspersonal får nu utbildning i hot och våld genom en facklig satsning. Helsingborgs stadsbibliotek…

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

En mer aktiv roll och tidigare kontakt med de sjukskrivna. Det är grunden i det nya arbetssätt som rehabkoordinatorerna på två hälsocentraler i Gävle har prövat, med lyckat resultat. –…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?