Människor som står på knä eller sitter på huk då de arbetar har oftare än andra artrosbesvär i knäna. Ett exempel är personal inom förskolan. Det visar en ny studie om artros från SBU.

Foto: Maskot/TT Nyhetsbild

Artros är vanligare i fysiskt krävande arbeten

Personer med fysiskt ansträngande arbeten har oftare än andra artrosbesvär. Att lyfta tungt, eller gå och stå i jobbet, har också betydelse, visar en ny forskningssammanställning.

Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar omkring var fjärde person som har fyllt 45 år. Nu har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, granskat och sammanställt drygt tre decenniers forskning om sambandet mellan artros och arbetsmiljö. Syftet var att ta reda på vilken betydelse olika faktorer i arbetsmiljön har för att sjukdomen uppstår, eller för att besvären förvärras (se faktarutor).

Forskningssammanställningen slår inte fast att sjukdomen beror på förhållanden i arbetsmiljön, betonade Karin Stenström, medicine doktor och projektledare på SBU, då hon presenterade rapporten på ett AFA-seminarium nyligen.

– Det vi kan säga är att personer som har vissa faktorer i arbetsmiljön har mer artrosbesvär än andra, sa hon.

Sitta på huk kan ge artrosbesvär

Människor som står på knä eller sitter på huk då de arbetar har oftare än andra artrosbesvär i knäna. Det kan vara golvläggare och även personal inom förskolan till exempel. De som arbetar i böjda eller vridna arbetsställningar har oftare artrosbesvär i höfterna. I den gruppen kan bland annat städare ingå. SBU har dock inte undersökt vilka yrken de personer hade som ingick i studierna.

Det finns också ett samband mellan fysisk ansträngning i arbetet och artrosbesvär i både knän och höfter. Med fysisk ansträngning menas att man tar i så att pulsen höjs.

– Det kan till exempel vara sjuksyrror som springer i sjukhuskorridorer och kör sängar, sa Karin Stenström.

Personer som lyfter och bär, går och står i arbetet, går i trappor eller klättrar på stegar har också oftare artrosbesvär, i både höfter och knän. De som sitter i arbetet har däremot i mindre utsträckning än andra artrosbesvär i knäna.

Kvinnor och män som jobbar i likartade arbetsmiljöer utvecklar artrosbesvär i samma utsträckning, enligt rapporten.

Det går inte att säga vid vilka nivåer som det får betydelse för artrosbesvären att en person utsätts för en viss faktor i arbetsmiljön. Man vet alltså inte hur mycket fysisk ansträngning, hur tunga lyft eller hur lång tid av arbete på knä som kan vara skadligt.

– Om alla studier hade redovisat hur mycket, hur ofta och hur länge de ingående personerna hade exponerats för till exempel tunga lyft, så hade man kunnat säga när en exponering blir skadlig. Det skulle vara bra, men det går tyvärr inte eftersom studierna är så olika, sa Karin Stenström.

Förebygg besvär med hjälpmedel, pauser och vila

Hur ska arbetsplatserna kunna förebygga artrosbesvär, när tunga lyft är en del av jobbet? Det undrade en åhörare på seminariet.

SBU har inte undersökt det förebyggande arbetet, konstaterade Karin Stenström. Men på många arbetsplatser kan tekniska hjälpmedel vara en avlastning, fortsatte hon. Det handlar också om att växla mellan olika arbetsmoment, inte fastna i att till exempel bara lyfta eller bara måla. Det är även viktigt att känna till att man hör till en riskgrupp.

– Man behöver byta arbetsuppgifter, ta pauser och vila. Personligen tror jag också att det är viktigt att bygga upp muskelkraft runt lederna så att de klarar belastningen bättre, men det är inte något som vi undersökt i denna rapport.

Fakta / Det här kom forskarna fram till

Det är vanligare med artrosbesvär i höfter vid arbete som innebär:

 • att lyfta och bära
 • fysisk ansträngning
 • vridna arbetsställningar
 • att gå
 • att gå i trappor och klättra

Det är vanligare med artrosbesvär i knän vid arbete som innebär:

 • att lyfta och bära
 • knästående (inklusive huksittande och krypande)
 • att lyfta och bära knästående
 • fysisk ansträngning
 • att gå
 • att stå
 • att gå i trappor och klättra

Artros – en vanlig sjukdom
Omkring en fjärdedel av alla svenskar över 45 år drabbas av artros. Sjukdomen är vanligare bland äldre än bland yngre och vanligare bland kvinnor än bland män. Den leder till smärta och nedsatt rörlighet.

Inlägg taggat med:

Arbetsskada
Belastningsskada
Ergonomi
Text: Margareta Edling, 26 september 2016

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?