Artros är vanligare i fysiskt krävande arbeten

26 september 2016 Lästid: 4 min
Förskolegård med cyklande barn.
Människor som står på knä eller sitter på huk då de arbetar har oftare än andra artrosbesvär i knäna. Ett exempel är personal inom förskolan. Det visar en ny studie om artros från SBU.

Foto: Maskot/TT Nyhetsbild

Personer med fysiskt ansträngande arbeten har oftare än andra artrosbesvär. Att lyfta tungt, eller gå och stå i jobbet, har också betydelse, visar en ny forskningssammanställning.

Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar omkring var fjärde person som har fyllt 45 år. Nu har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, granskat och sammanställt drygt tre decenniers forskning om sambandet mellan artros och arbetsmiljö. Syftet var att ta reda på vilken betydelse olika faktorer i arbetsmiljön har för att sjukdomen uppstår, eller för att besvären förvärras (se faktarutor).

Forskningssammanställningen slår inte fast att sjukdomen beror på förhållanden i arbetsmiljön, betonade Karin Stenström, medicine doktor och projektledare på SBU, då hon presenterade rapporten på ett AFA-seminarium nyligen.

– Det vi kan säga är att personer som har vissa faktorer i arbetsmiljön har mer artrosbesvär än andra, sa hon.

Sitta på huk kan ge artrosbesvär

Människor som står på knä eller sitter på huk då de arbetar har oftare än andra artrosbesvär i knäna. Det kan vara golvläggare och även personal inom förskolan till exempel. De som arbetar i böjda eller vridna arbetsställningar har oftare artrosbesvär i höfterna. I den gruppen kan bland annat städare ingå. SBU har dock inte undersökt vilka yrken de personer hade som ingick i studierna.

Det finns också ett samband mellan fysisk ansträngning i arbetet och artrosbesvär i både knän och höfter. Med fysisk ansträngning menas att man tar i så att pulsen höjs.

– Det kan till exempel vara sjuksyrror som springer i sjukhuskorridorer och kör sängar, sa Karin Stenström.

Personer som lyfter och bär, går och står i arbetet, går i trappor eller klättrar på stegar har också oftare artrosbesvär, i både höfter och knän. De som sitter i arbetet har däremot i mindre utsträckning än andra artrosbesvär i knäna.

Kvinnor och män som jobbar i likartade arbetsmiljöer utvecklar artrosbesvär i samma utsträckning, enligt rapporten.

Det går inte att säga vid vilka nivåer som det får betydelse för artrosbesvären att en person utsätts för en viss faktor i arbetsmiljön. Man vet alltså inte hur mycket fysisk ansträngning, hur tunga lyft eller hur lång tid av arbete på knä som kan vara skadligt.

– Om alla studier hade redovisat hur mycket, hur ofta och hur länge de ingående personerna hade exponerats för till exempel tunga lyft, så hade man kunnat säga när en exponering blir skadlig. Det skulle vara bra, men det går tyvärr inte eftersom studierna är så olika, sa Karin Stenström.

Förebygg besvär med hjälpmedel, pauser och vila

Hur ska arbetsplatserna kunna förebygga artrosbesvär, när tunga lyft är en del av jobbet? Det undrade en åhörare på seminariet.

SBU har inte undersökt det förebyggande arbetet, konstaterade Karin Stenström. Men på många arbetsplatser kan tekniska hjälpmedel vara en avlastning, fortsatte hon. Det handlar också om att växla mellan olika arbetsmoment, inte fastna i att till exempel bara lyfta eller bara måla. Det är även viktigt att känna till att man hör till en riskgrupp.

– Man behöver byta arbetsuppgifter, ta pauser och vila. Personligen tror jag också att det är viktigt att bygga upp muskelkraft runt lederna så att de klarar belastningen bättre, men det är inte något som vi undersökt i denna rapport.

Fakta / Det här kom forskarna fram till

Det är vanligare med artrosbesvär i höfter vid arbete som innebär:

 • att lyfta och bära
 • fysisk ansträngning
 • vridna arbetsställningar
 • att gå
 • att gå i trappor och klättra

Det är vanligare med artrosbesvär i knän vid arbete som innebär:

 • att lyfta och bära
 • knästående (inklusive huksittande och krypande)
 • att lyfta och bära knästående
 • fysisk ansträngning
 • att gå
 • att stå
 • att gå i trappor och klättra

Artros – en vanlig sjukdom
Omkring en fjärdedel av alla svenskar över 45 år drabbas av artros. Sjukdomen är vanligare bland äldre än bland yngre och vanligare bland kvinnor än bland män. Den leder till smärta och nedsatt rörlighet.

Fakta

SBUs studie om artros

 • SBU utgick från ett stort antal forskningsstudier som publicerats mellan 1980 och 2016.
 • En grupp där experter inom ortopedi och arbetsmiljö ingick, granskade studierna utifrån speciella kriterier. Slutligen återstod 35 vetenskapliga artiklar av tillräckligt hög kvalitet.
 • De ligger till grund för rapportens slutsatser.

Ladda ner rapporten Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär.

Text: Margareta Edling