Kan ett fysiskt tungt arbete kräva mer sömn för att inte påverka sjukdom och och kortare livslängd? Det ska en grupp forskare undersöka i en stor studie av omkring 40 000 personer.

Foto: Tuomas Marttila / TT

Personer med tunga jobb kan behöva mer sömn

Hur mycket vi sover påverkar troligen både hälsan och livslängden. Forskare ska nu undersöka skillnader mellan arbetare och tjänstemän när det gäller arbetsvillkor, sömn, och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. De vill veta om personer som har fysiskt tunga arbeten behöver sova mer än andra.

Det är inte bra för hälsan att sova för lite, det har tidigare forskning visat. Sju timmars sömn per natt anses ofta vara det bästa, men sömnbehovet varierar beroende på bland annat ålder och kön.

Sömnen påverkas också mycket av arbetsvillkoren, konstaterar Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Karolinska institutet. Han leder ett nytt forskningsprojekt som ska studera skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän närmare. Han och hans kolleger ska försöka ta reda på vilken betydelse stress och fysisk belastning har för sömnbehovet och om längden på sömnen påverkar sjukdom och dödlighet.

Skillnader mellan yrken

– Det borde rimligen kunna finnas olikheter mellan arbetare och tjänstemän när det gäller stress och fysisk belastning, som påverkar sömnlängd och överlevnad, säger Torbjörn Åkerstedt. Det är vår huvudidé, att den arbetsrelaterade sömnlängden kan kopplas till skillnader i förväntad livslängd mellan olika grupper.

Arbetare skulle alltså kunna behöva mer sömn än tjänstemän, på grund av belastningen i jobbet. Och bristen på sömn och återhämtning skulle kunna förklara att personer i arbetaryrken genomsnittligen är sjukare och lever kortare.

Studien kommer att bygga på data som samlades in redan på 1990-talet. Då svarade omkring 40 000 personer på en mängd frågor om sina sovvanor, och om olika arbets- och livsstilsfaktorer. Uppgifterna kommer att kopplas ihop med statistiska uppgifter om till exempel deras yrken, och analyseras i relation till det så kallade dödsorsaksregistret, där orsaken till dödsfall framgår.

– Vi ska titta speciellt på hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, eftersom det är de största diagnoskategorierna, säger Torbjörn Åkerstedt.

Forskarna kommer även att studera skillnaderna mellan män och kvinnor. De ska göra separata analyser av vården, som ju är en starkt kvinnodominerad bransch. Inom vården – liksom inom delar av industrin – finns arbetsscheman som ger mindre utrymme för sömn mellan arbetspassen. I vissa fall ligger de rätt långt ifrån det som, enligt tidigare forskning, är det bästa för återhämtningen.

Kan helgsömn kompensera?

Går det att ta igen den sömn man missar på vardagar, genom att sova länge under veckoslutet? Det är en annan aspekt som ska tas upp i studien.

220x170-torbjorn-akerstedt– Vi tror att en del som rapporterar kort sömn under arbetsveckan kompenserar genom att sova längre på helgen, säger Torbjörn Åkerstedt. Frågan är om det räcker för att eliminera effekterna av den korta sömnlängden. Det vet vi inget alls om, för det har ingen tittat på tidigare.

När projektet är klart hoppas han kunna säga något om hur många timmars sömn man generellt behöver, i olika slags arbeten.

Rekommendationerna skulle kunna innebära att vissa yrkesgrupper behöver sova mer, medan andra klarar sig med mindre. Riskgrupper kan behöva vara särskilt noggranna med sin sömn.

– Det kan finnas grupper som absolut inte bör slarva med sömnen, säger han.

Arbetsförhållanden kan behöva ändras

Om resultaten visar på stora skillnader mellan olika yrken, behöver man också göra något åt förhållandena på arbetsplatserna, menar Torbjörn Åkerstedt.

– Vi har grund för att tro att arbetsförhållandena påverkar sömnen. Om det också leder till högre dödlighet, som man inte kan kompensera för med normalt sovande, ja, då måste man göra något åt arbetsförhållandena.

Men det kan förstås också bli så att forskarna inte hittar de samband som de förväntar sig, betonar Torbjörn Åkerstedt.

– Då kan vi gå ut och säga: Oroa er inte, det spelar ingen roll. Det kanske vore ännu bättre, säger han.

Inlägg taggat med:

Arbetstid
Sömn
Text: Margareta Edling, 06 februari 2017

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...