En hand fyller en annan hand med flytande tvål.

Många som tvättar sig ofta under en arbetsdag drabbas av allergier. Nu ska forskare undersöka allergiska risker med att använda tvål och hudkräm ofta.

Foto: Jan Vejstad

Ny studie om allergirisker med tvål och hudkräm

Tvål och schampo är en underskattad allergirisk. Men hur farliga är produkter som sköljs av jämfört med till exempel hudkräm? Det ska forskarna ta reda på i en ny studie.

Målet med studien är att minska kontaktallergi och eksem genom säkrare riskbedömning, bättre rutiner och klokare upphandling.

Arbetsrelaterade hudsjukdomar utgör 15-30 procent av all arbetssjukdom. Det visar ny arbetsskadestatistik från AFA. Statistiken visar också att kvinnor drabbas mest, eftersom handtvätt och våtarbete är vanligast inom vård, omsorg, livsmedelsindustri, restaurang, lokalvård och frisöryrket.

Ofta är det konserveringsmedel som utlöser den allergiska reaktionen och tidigare har man trott att produkter som sköljs av utgör en mycket liten allergirisk jämfört med sådana som stannar på huden.

Allergiska besvär av att tvätta sig ofta

I motsats till detta fann Kerem Yazar, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, nyligen att 17 av 19 försökspersoner med allergi utvecklade allergiskt kontakteksem av att tvätta sig fem gånger om dagen med flytande tvål som hade tillåtna halter av konserveringsmedlet methylisothiazolinone (MI). Andra studier visar att upprepad exponering för låga doser kan utgöra en minst lika stor allergirisk som enstaka höga doser.

Samma individ utsätts för olika exponering

Under 2016 ansvarar Kerem Yazar för en ny studie som ska jämföra de allergiska effekterna av flytande tvål respektive hudkräm. Studien finansieras av AFA Försäkring och det nya är att forskarna ska jämföra effekten av olika produkter hos samma individ.

– Vi vill ta reda på vad det betyder att använda en produkt ofta. Med tanke på att många använder tvål och liknande produkter flera gånger om dagen är det konstigt att detta inte har studerats mera, säger Kerem Yazar.

Eftersom studien är den första som jämför effekterna av exponering hos samma personer räknar han med en hel del nya kunskaper. Förhoppningen är att resultatet ska göra det lättare att bedöma risker och därmed minska och lindra sjukdomen för dem som drabbas.

– Vi hoppas också att våra resultat kan bli en pusselbit i underlaget som används i riskbedömning och när det gäller lagstiftning både i Sverige och EU. Lyckas vi kommer det förhoppningsvis också att leda till bättre upphandlingskriterier.

Resultaten kan snabbt göra skillnad

Resultatet av den nya studien kommer att spridas till arbetsgivare, fackförbund och branschorganisationer som snabbt, enligt Kerem Yazar, bör kunna skapa bättre rutiner för att minska exponeringen för allergiframkallande produkter.

Resultatet kommer att spridas till ansvariga inom vården samt till relevanta myndigheter och tillverkare genom nyhetsbrev, faktablad och via institutets egen hemsida www.ki.se/imm. Det kommer även att publiceras i internationell vetenskaplig tidskrift och presenteras på vetenskapliga konferenser.

– Eftersom det finns ett stort intresse för att förstå kontaktallergi kommer resultatet sannolikt också att ligga till grund för nya studier, säger Kerem Yazar.

METOD

Studien består av ett test där 35 allergiska patienter använder specialtillverkad handtvål och hudkräm som liknar marknadens standardprodukter. Varje försöksperson exponerar en yta (5×5 cm) med tvål på den ena underarmen och hudkräm på den andra.

Exponeringen avslutas när det uppstår en allergisk reaktion och den som bedömer resultatet vet inte vilken arm som exponerats för vad.

Testet genomförs i enlighet med internationella rekommendationer för diagnostik av kontaktallergi och föregås av en etisk prövning.

Inlägg taggat med:

Arbetsskada
Allergi
Text: Birgita Klepke, 26 januari 2016

Senaste artiklar

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

De screenar personalen med försvarets metod

På Södertälje sjukhus intensivvårdsavdelning har coronapandemin varit omtumlande för personalen. Därför har sjukhusledningen screenat personalen för psykisk ohälsa och stöttat dem som behövde hjälp. De gjorde det med hjälp av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...