En hand fyller en annan hand med flytande tvål.

Många som tvättar sig ofta under en arbetsdag drabbas av allergier. Nu ska forskare undersöka allergiska risker med att använda tvål och hudkräm ofta.

Foto: Jan Vejstad

Ny studie om allergirisker med tvål och hudkräm

Tvål och schampo är en underskattad allergirisk. Men hur farliga är produkter som sköljs av jämfört med till exempel hudkräm? Det ska forskarna ta reda på i en ny studie.

Målet med studien är att minska kontaktallergi och eksem genom säkrare riskbedömning, bättre rutiner och klokare upphandling.

Arbetsrelaterade hudsjukdomar utgör 15-30 procent av all arbetssjukdom. Det visar ny arbetsskadestatistik från AFA. Statistiken visar också att kvinnor drabbas mest, eftersom handtvätt och våtarbete är vanligast inom vård, omsorg, livsmedelsindustri, restaurang, lokalvård och frisöryrket.

Ofta är det konserveringsmedel som utlöser den allergiska reaktionen och tidigare har man trott att produkter som sköljs av utgör en mycket liten allergirisk jämfört med sådana som stannar på huden.

Allergiska besvär av att tvätta sig ofta

I motsats till detta fann Kerem Yazar, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, nyligen att 17 av 19 försökspersoner med allergi utvecklade allergiskt kontakteksem av att tvätta sig fem gånger om dagen med flytande tvål som hade tillåtna halter av konserveringsmedlet methylisothiazolinone (MI). Andra studier visar att upprepad exponering för låga doser kan utgöra en minst lika stor allergirisk som enstaka höga doser.

Samma individ utsätts för olika exponering

Under 2016 ansvarar Kerem Yazar för en ny studie som ska jämföra de allergiska effekterna av flytande tvål respektive hudkräm. Studien finansieras av AFA Försäkring och det nya är att forskarna ska jämföra effekten av olika produkter hos samma individ.

– Vi vill ta reda på vad det betyder att använda en produkt ofta. Med tanke på att många använder tvål och liknande produkter flera gånger om dagen är det konstigt att detta inte har studerats mera, säger Kerem Yazar.

Eftersom studien är den första som jämför effekterna av exponering hos samma personer räknar han med en hel del nya kunskaper. Förhoppningen är att resultatet ska göra det lättare att bedöma risker och därmed minska och lindra sjukdomen för dem som drabbas.

– Vi hoppas också att våra resultat kan bli en pusselbit i underlaget som används i riskbedömning och när det gäller lagstiftning både i Sverige och EU. Lyckas vi kommer det förhoppningsvis också att leda till bättre upphandlingskriterier.

Resultaten kan snabbt göra skillnad

Resultatet av den nya studien kommer att spridas till arbetsgivare, fackförbund och branschorganisationer som snabbt, enligt Kerem Yazar, bör kunna skapa bättre rutiner för att minska exponeringen för allergiframkallande produkter.

Resultatet kommer att spridas till ansvariga inom vården samt till relevanta myndigheter och tillverkare genom nyhetsbrev, faktablad och via institutets egen hemsida www.ki.se/imm. Det kommer även att publiceras i internationell vetenskaplig tidskrift och presenteras på vetenskapliga konferenser.

– Eftersom det finns ett stort intresse för att förstå kontaktallergi kommer resultatet sannolikt också att ligga till grund för nya studier, säger Kerem Yazar.

METOD

Studien består av ett test där 35 allergiska patienter använder specialtillverkad handtvål och hudkräm som liknar marknadens standardprodukter. Varje försöksperson exponerar en yta (5×5 cm) med tvål på den ena underarmen och hudkräm på den andra.

Exponeringen avslutas när det uppstår en allergisk reaktion och den som bedömer resultatet vet inte vilken arm som exponerats för vad.

Testet genomförs i enlighet med internationella rekommendationer för diagnostik av kontaktallergi och föregås av en etisk prövning.

Inlägg taggat med:

Arbetsskada
Allergi
Text: Birgita Klepke, 26 januari 2016

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...