Skyddsombudet som fick ned stressen på jobbet

24 oktober 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Christina Wahlström är skyddsombud på Vård – och omsorgsförvaltningen i Enköping.

Hon är en av tre nominerade till Årets skyddsombud.

Hon tycker att det är viktigt att lyssna och vara respektfull.

Det fanns stress på hennes arbetsplats.

Med hjälp av en undersökning kunde hon visa att biståndshandläggarna hade för mycket att göra.

Resultatet blev att kommunen anställde mer personal.

 

Christina Wahlström i samtal med kollega
Uppskattat skyddsombud. Christina Wahlström har på kort tid gjort stor skillnad på Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköping. Nu är hon nominerad till Årets skyddsombud.

Foto: Henrik Mill

Sammanfattning av artikeln

Christina Wahlström är skyddsombud på Vård – och omsorgsförvaltningen i Enköping.

Hon är en av tre nominerade till Årets skyddsombud.

Hon tycker att det är viktigt att lyssna och vara respektfull.

Det fanns stress på hennes arbetsplats.

Med hjälp av en undersökning kunde hon visa att biståndshandläggarna hade för mycket att göra.

Resultatet blev att kommunen anställde mer personal.

 

Alla vågar inte säga till om de har för hög arbetsbelastning. Därför ordnade skyddsombudet Christina Wahlström en anonym enkät bland biståndshandläggarna på sitt jobb. Den ledde till mer personal – och nu är hon nominerad till Årets skyddsombud.

Skyddsombudet Christina Wahlström jobbar som utvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. I det jobbet ingår till exempel att ta fram beslutsunderlag till ledningen, men också att underlätta och ge stöd till verksamheterna inom förvaltningen vid olika satsningar och projekt.

Här har hon har jobbat i ett och ett halvt år, och frågan om att bli skyddsombud fick hon nästan direkt. Hon hade nämligen varit skyddsombud på en annan arbetsplats tidigare.

– Det lät spännande att vara skyddsombud här, så jag hoppade på, säger Christina Wahlström.

Utbildning för uppdraget har hon fått både hos förra arbetsgivaren och här hos Enköpings kommun.

– Det är bra att gå utbildningen tillsammans med sin chef, då får man en bra språngbräda tillsammans. Man pratar samma språk och har hört samma saker, och det ser jag som en framgångsfaktor.

Som skyddsombud på utvecklingsenheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar hon med flera chefer. Hennes närmaste chef är Kerstin Giertta, och Christina Wahlström tycker att det flyter på bra mellan dem.

– Vi har samverkansforum som arbetsplatsträffen, men vi har också en bra dialog utanför de formella forumen. Vi kan gå in till varandra eller ringa och bolla olika frågor mellan mötena. Det är viktigt att komma ihåg att skyddsombudet och chefen inte är motparter i samverkan. Och därför är dialogen så viktig.

Christina Wahlström

Vi visste att det fanns medarbetare som inte ville eller vågade berätta om det som var svårt i arbetsmiljön.

Christina Wahlström, utvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun

På arbetsmiljöutbildningen trycktes det på vikten av att lyssna på medarbetarna, berättar hon.

– Som skyddsombud är det viktigt att bygga förtroende bland dem man representerar.

Att bli en bra lyssnare har hon utvecklat på egen hand.

– Nyckeln till framgång finns i ett respektfullt bemötande. Man behöver våga ställa frågor, lyssna på det som sägs och sedan ta det vidare därifrån.

Vad är det bästa med uppdraget?

– Att det är lärorikt och roligt. Frågorna kan vara både enkla och komplexa. Brister i den fysiska arbetsmiljön är ofta lätta att åtgärda i jämförelse med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En kabel som hänger löst är mer greppbart än mer komplicerade frågor som för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling, som kan vara laddade.

Nominerad till Årets skyddsombud

Nomineringen till Årets skyddsombud, en tävling som anordnas av fackförbundet Vision, kom från en fackligt förtroendevald i lokalavdelningen.

– Jag blev så glad när jag hörde det! Det ska bli spännande att se hur det går, jag är en av tre nominerade.

Christina Wahlström har nämligen gjort en insats som förbättrade arbetsmiljön rejält för förvaltningens biståndshandläggare. I Hantverkshuset där hon är skyddsombud finns flera yrkeskategorier, varav biståndshandläggare är en.

Hon och ett annat skyddsombud hade fått signaler om att biståndshandläggarna hade hög arbetsbelastning och även en tuff organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, på andra sätt.

– Vi visste att det fanns medarbetare som inte ville eller vågade sticka ut hakan och berätta om det som var svårt i arbetsmiljön. Då tänkte vi att det behövdes en anonym enkät för att få en verklighetsnära bild.

De utgick från andra enkäter om OSA, tog fram ett förslag och bad chefer och huvudskyddsombudet att tycka till.

– Den närmaste chefen tyckte att det var en fenomenal idé och var med på tåget från första början.

Sen fick de klartecken och enkäten skickades ut.

Biståndshandläggarna hårt belastade

– Enkätsvaren visade att våra farhågor stämde. Biståndshandläggarna hade varit hårt belastade en längre tid. Man klarar det en tid, men om överbelastning blir det ”nya normala” så orkar man inte på sikt.

Det känns bra att arbetsgivaren tog det på allvar och agerade.

Christina Wahlström

De hann till exempel inte utföra sina arbetsuppgifter inom skälig arbetstid, och de hade inte möjlighet att arbeta i lugnare takt efter intensiva perioder. Resultatet ledde till att arbetsgivaren anställde två biståndshandläggare till.

– Det känns bra att arbetsgivaren tog det på allvar och agerade. Beslutet om att rekrytera kom snabbt, inom några veckor.

Snart ska de göra en uppföljande enkät för att ta reda på om insatsen räcker eller om något mer behöver göras. Förutom den här enkäten genomför förvaltningen en enkät om hållbart medarbetarengagemang. Den fokuserar på motivation, ledarskap och styrning.

– Medarbetarenkäten behandlar också OSA-frågorna, men inte i den utsträckning som vi behövde få svar på.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret

Har du något tips till den som är nyfiken på att bli skyddsombud, men tvekar?

– Jag har hört av några nyblivna skyddsombud att de först tvekade för att de trodde att man som skyddsombud har ett arbetsmiljöansvar. Men det har man ju inte. Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. Ett annat tips är att man som skyddsombud inte står ensam. När man fastnar i en fråga finns det oftast ett annat skyddsombud i organisationen som man kan få hjälp av. Man kan också vända sig till huvudskyddsombudet eller sin fackliga organisation.

Hennes eget fackförbund Vision har till exempel ett nätverk för skyddsombuden. Hon har även gått fackets egen utbildning för skyddsombuden.

Christina Wahlström

”Hon får andra att vilja hitta lösningar”

Kerstin Giertta är chef för utvecklingsenheten och därmed Christina Wahlströms närmaste chef. Hon tycker att det är alldeles rätt att Christina blev nominerad till Årets skyddsombud.

– Christina har varit skyddsombud här en ganska kort tid, men hon har redan gjort stort avtryck och ger ett mervärde till skyddsombudsrollen på ett sätt som jag aldrig sett tidigare som chef.
Kerstin Giertta

Det är viktigt att jag som chef har en öppen dialog med skyddsombudet.

Kerstin Giertta, chef för Utvecklingsenheten i Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun

– Hon får andra att vilja mötas och vilja hitta lösningar, och det gör hon på ett korrekt, respektfullt, neutralt och uppmuntrande sätt.

Vad betyder det för dig som chef att ha Christina som skyddsombud?

– Jag har ett stöd i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön och vet att hon gör sitt yttersta för att hitta lösningar utan att trampa någon på tårna. Hon skapar ett säkert och tryggt klimat och för förvaltningen är det av stort värde.

Vad kan du som chef göra för att underlätta för skyddsombudet?

– Att vi har stående punkter på agendan varje vecka är en sak, men sen tror jag att det är viktigt att jag som chef har en öppen dialog med henne som skyddsombud. Att jag ger henne möjligheter att uttrycka det hon snappar upp, och att jag kan be henne om råd.

Kerstin Giertta ber om att få lägga till en sista sak.

– I början var Christina lite försiktig med att ta för sig i rollen som skyddsombud. Men så är det verkligen inte längre.

 

Visste du att...

… det är tidningen Vision som utser Årets skyddsombud inom fackförbundet Vision.

Fakta om rollen som skyddsombud

Ett skyddsombud företräder arbetstagarna på en arbetsplats i frågor som rör arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen styr skyddsombudets roll och rättigheter.

Skyddsombudet samverkar med chefen för att förbättra arbetsmiljön.

Som medarbetare kan man vända sig till sitt skyddsombud i frågor som rör arbetsmiljön.

Skyddsombudet utses av de fackliga organisationerna på arbetsplatsen. Därför kan det finnas flera skyddsombud på samma arbetsplats.

Här kan du läsa mer om skyddsombudets uppdrag!

Så lyckas ni med ert arbetsmiljöarbete

Hur bär man sig åt för att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete? I den här filmen berättar chefer och skyddsombud om hur de arbetar tillsammans.

Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan, chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

Klicka här för att utforska SAM-verkstan!

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]