Tillbaka på jobbet efter stressdiagnos

16 juni 2015 Lästid: 5 min
Under sjukskrivningen för utmattning fick undersköterskan Ann-Britt Adamsson stöd och information om försäkringar hon hade rätt till av Margareta Strömgren, facklig företrädare för Kommunal.
Under sjukskrivningen för utmattning fick undersköterskan Ann-Britt Adamsson stöd och information om försäkringar hon hade rätt till av Margareta Strömgren, facklig företrädare för Kommunal.

Foto: Tomas Ålander

Undersköterskan Ann-Britt Adamsson gick in i väggen efter en period av ökande stress på Hematologiavdelningen på Östersunds sjukhus. Med stöd från facket och arbetsgivaren fick hon både ekonomisk ersättning och möjlighet att börja jobba igen.

– I dag mår jag bra och jobbar 75 procent. Jag kan fortfarande bli lite stressad i miljöer med många människor och mycket ljud, säger Ann-Britt Adamsson.

– Men som läkaren sa, drabbas man av utmattningssyndrom så får man känsligare känselspröt.

2011 var trycket hårt på Hematologiavdelningen på Östersunds sjukhus. Många av de svårt cancersjuka patienterna var unga och arbetet blev allt stressigare. Efter en längre tid i den pressade arbetsmiljön orkade Ann-Britt Adamsson inte mer och blev sjukskriven.

– Jag gick först hos läkaren på företagshälsovården och fick efter ett tag träffa en beteendevetare. Under hela rehabiliteringen träffade jag engagerade, ärliga och trevliga personer. Det var alla de här positiva människorna som räddade mig, säger Ann-Britt Adamsson.

Ett första steg på vägen tillbaka

Den första tiden som sjukskriven gav en välbehövlig paus från arbetet för Ann-Britt Adamsson och hon hade bara telefonkontakt med de närmaste kollegorna. En dag ringde Margareta Strömgren, facklig företrädare för Kommunal, för att höra hur Ann-Britt mådde och för att säga att hon gärna fick komma och hälsa på eller höra av sig om hon ville. Men Ann-Britt orkade inte.

– Det gör man inte efter att ha gått in i väggen. Jag ringde inte och jag gick inte heller dit, säger hon.

Margareta Strömgren fortsatte att ringa och så småningom började Ann-Britt Adamsson besöka henne på expeditionen där hon arbetar.

– Det var ett första steg, att ta mig till Margaretas kontor och sitta där och dricka kaffe och prata med henne. Hon ringde samtal åt mig och fixade sådant som jag själv inte hade ork att ta tag i. Och hon hjälpte mig att få den ersättning som jag hade rätt till som långtidssjukskriven, säger Ann-Britt Adamsson.

Håll kontakten och berätta om rätten till ersättning

Margareta Strömgren är själv undersköterska men jobbar nu på heltid som facklig företrädare på Östersunds sjukhus. Hennes råd till arbetsplatsombud och skyddsombud är att höra av sig till medarbetare som blir långvarigt sjukskrivna.

– Det viktigaste är att man håller kontakten och informerar om att det finns försäkringar vid sjukdom och arbetsskada som den som drabbas måste anmäla sig för att få ut. Och så ska man så klart stötta medlemmen så gott man kan, säger hon, och tillägger:

viktigt att informera om att det finns försäkringar vid sjukdom och arbetsskada som den som drabbas måste anmäla sig för att få ut

– För den som blir sjuk är det viktigt att ta kontakt med facket. Arbetsgivaren meddelar medarbetaren att man har möjlighet att ha med sig en facklig företrädare på de rehabiliteringssamtal man blir kallad till. Men det är medlemmen själv som kontaktar oss på facket om han eller hon vill att vi ska vara med.

Mjukstart gör det lättare att börja jobba

Hösten 2013 kände Ann-Britt Adamsson att hon var på bättringsvägen. Tillsammans med arbetsgivaren, Försäkringskassan och facket gjorde hon upp en plan för att komma tillbaka till arbetet på Hematologiavdelningen. Hon började med att jobba 25 procent för att sedan öka arbetstiden efter hand.

– I början jobbade jag bara några timmar om dagen och behövde inte känna krav på mig att jag skulle vara delaktig i omvårdnaden av patienter eller delta i möten. Jag kunde gå dit och göra mina timmar och sedan gick jag hem. När jag började känna mig tryggare utökade jag arbetstiden, säger hon.

Maria SandströmMaria Sandström är enhetschef på avdelningen för hematologi och endokrinologi på Östersunds sjukhus. Hon berättar om det stöd man sätter in när en medarbetare råkar ut för en längre sjukskrivning:

– Vi jobbar mycket med tidiga insatser. När vi ser att ett sjukfall kan leda till längre sjukskrivning kopplar vi in personalhandläggaren som stöd. Är det en arbetsrelaterad sjukdom har vi stöd från företagshälsovården, säger hon, och fortsätter:

– Vid längre sjukskrivningar lämnar vi ut en broschyr till medarbetaren med information om avtalsförsäkringar. Jag har också personlig kontakt med medarbetaren där vi pratar om vilka försäkringar som gäller.

Vilket är ditt tips till chefer med medarbetare som blir långvarigt sjuka?

– Tidiga insatser och att man hjälper personen ifråga, naturligtvis. Som chef har man ett stort ansvar när det gäller arbetsrelaterade problem. Den som varit sjukskriven länge har till exempel möjlighet att få anpassade arbetsuppgifter under en period, säger Maria Sandström, och tillägger:

– Vi brukar försöka anpassa uppgifterna så gott det går, för att så snabbt som möjligt få våra medarbetare tillbaka.

Fakta

Kollektivavtalade försäkringar

För dig som arbetar i kommun eller landsting finns försäkringar som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna.

Läs mer och se bildspel om:

  • sjukförsäkringen
  • arbetsskadeförsäkringen
  • livförsäkringen och
  • kollektivavtalet

AFA Försäkrings webbplats.

Försäkringar inom kommun- och landstingssektorn

För dig som arbetar i kommun eller landsting finns kollektivavtalade försäkringar som har förhandlats fram av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna.

AFA Försäkring har uppdraget att informera om försäkringarna. Som stöd för dem som ska informera ute på arbetsplatserna har ett stödpaket tagits fram. Läs mer om paketet Ingen ska missa ersättning på AFA Försäkrings webbplats.

Läs mer och se bildspel om sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, livförsäkringen och kollektivavtalet på AFA Försäkrings webbplats.

Text: Adam Fredholm