Kortare arbetstid ger äldre bättre ork

10 oktober 2017 Lästid: 5 min
Närbild på Lena Fälth rakt framifrån med växtlighet i bakgrunden.
– Jag hade inte trott att det skulle göra så stor skillnad, säger Lena Fälth, förskolechef i Helsingborg, som nu har en ledig dag per vecka. Hon känner sig mycket mer utvilad än tidigare.

Foto: Linus Grahl

– Det är en otrolig skillnad. Jag har helt klart mera ork, nu när jag får bättre återhämtning, säger Lena Fälth, 62 år och förskolechef Helsingborg. Hon ingår i kommunens program för generationsväxling, som kallas 80-90-100. Nu införs modellen i alla förvaltningar.

Helsingborgs stad har under flera år arbetat med projekt för att underlätta generationsväxlingen. Skol- och fritidsförvaltningen har prövat det som kallas 80-90-100-modellen sedan 2009. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort det sedan 2015. Upplägget har sett lite olika ut i de två förvaltningarna, men för att komma i fråga ska den anställda ha fyllt 61 år och ha varit anställd i tio år i kommunen.

Modellen innebär att medarbetare, fram tills de fyller 65 år, kan få arbeta 80 procent av heltid och få betalt för 90 procents tjänstgöring. Inbetalningarna till pension fortsätter som om personen hade jobbat 100 procent. Det är alltså inte en rättighet att gå ner i arbetstid, utan en möjlighet som arbetsgivaren kan erbjuda.

Pilotprojekten har haft positiv effekt, konstaterar Kristina Trulsson-Samuelsson, HR-chef.

– Flera medarbetare säger att om de inte hade fått detta, så hade de varit mer sjuka, fått mindre återhämtning och haft sämre ork. De har känt sig utvalda av arbetsgivaren och har upplevt att man värdesätter deras erfarenhet.

Verksamheterna har kunnat höja tjänstgöringsgraden för andra anställda som jobbar deltid, samtidigt som man kunnat ta vara på de äldres erfarenhet.

Generationsväxling i hela kommunen

Från och med september 2017 omfattas alla förvaltningar i kommunen av satsningen, i förändrad form. Medarbetare som nu beviljas 80-90-100 ska samtidigt åta sig att vara handledare åt någon som ingår i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i förvaltningen.

Det ska vara en person som står utanför arbetsmarknaden, som får en plats och handledning av en erfaren medarbetare, förklarar Kristina Trulsson-Samuelsson.

Kristina Trulsson-Samuelsson– Det är en nyckelfråga för oss att minska utanförskapet bland våra invånare, säger hon.

En av flera förväntade effekter är att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska.

För tillfället har 90 medarbetare arbetstidsförkortningen 80-90-100. Av dem är 17 nya för i höst och fungerar därmed även som handledare. Ytterligare 190 personer har ingått i projekten, men har hunnit fylla 65 år och gå i pension. I den gruppen har ganska många fortsatt att jobba kvar ytterligare några år, kanske bara några timmar per vecka, uppger Kristina Trulsson-Samuelsson.

Känns som otrolig förmån

Förskolechefen Lena Fälth, som beviljades 80-90-100 förra hösten, är mycket nöjd med sin nya arbetssituation.

– Det är en otrolig förmån. Jag blev jätteglad när jag fick den, säger Lena Fälth.

Hon är nu ledig varje fredag och tycker att hon är mycket mer utvilad än tidigare.

– Jag hade inte trott att det skulle göra så stor skillnad, men jag har helt klart mera ork och lust nu. Jag hinner ladda batterierna på ett annat sätt, säger Lena Fälth.

Behåller kompetens

Monika Charlin, verksamhetschef för förskola och grundskola i Helsingborg, uppskattar 80-90-100-modellen.

– Den har gjort det möjligt att behålla kompetens och erfarenhet, och skapat mervärde för verksamheten, säger hon.

Hon får signaler om att arbetslagen uppskattar modellen. Medarbetarna kan se att kollegor får tillbaka orken när de är lediga en dag i veckan. När chefer behöver gå ner på deltid måste man tänka till lite extra, fortsätter hon.

– Vill jag behålla äldre chefer, måste jag också se till att skapa förutsättningar för dem att lyckas med sitt uppdrag på 80 procent, säger Monika Charlin.

För Lena Fälth blev lösningen att hon fick byta chefsposition. Hon har gått från ett större förskoleområde med 50 anställda, spridda på fyra enheter, till ett mindre, som omfattar en enda förskola med färre medarbetare. Här fungerar det att hon är borta en dag per vecka från verksamheten, tycker hon.

– Jag har ändå mer tid på enheten och med medarbetarna nu än när jag jobbade heltid och hade fyra hus, säger Lena Fälth.

Lärarförbundet anser att 80-90-100-modellen oftast fungerar mycket bra för de individer som får gå ner i arbetstid. Men det blir tungt för kollegerna om det betyder att de får ta över arbetsuppgifterna.

– Vi har sett att man ofta inte har kunnat fylla upp med rätt kompetens på 20 procent, om en lärare går ner i tjänst. Då blir det som är bra för individen inte det bästa för verksamheten, säger Helena Åhlin, ordförande för Lärarförbundet i Helsingborg.

Läs också Suntarbetslivs artikel om vad som behövs för ett förlängt arbetsliv.

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

80-90-100 för generationsväxling

Modellen 80-90-100 innebär i Helsingborgs stad att medarbetare som har fyllt 61 år kan bli erbjudna att gå ner till 80 procents arbetstid. De får 90 procent av lönen och 100 procent inbetalning till pension.

Text: Margareta Edling