Bröstbild på Tobias Baudin som tittar och åt höger, står framför storskärm med bild på Chaplin ur filmen Moderna Tider

Har vi ett arbetsliv för modern tid? Arbetet behöver förändras och förlängas för att vi ska klara välfärden.
– Vi kan göra mer kring kompetensutveckling, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Foto: Jeanette Neij

Ett förlängt arbetsliv kräver förändring

Attityden till åldrande och till arbete behöver förändras. Annars går inte välfärden ihop när färre ska försörja allt fler.
– Arbete är i princip bra för hälsan, men vi måste strukturera det bättre, sa forskare Eva Vingård på en SKL-konferens om förlängt arbetsliv.

Arbetsmiljön hamnar överst för vad som styr när man väljer att gå i pension. Andra faktorer som spelar in är ett stimulerande arbete, den sociala gemenskapen, den egna hälsan och ekonomin, visar forskning.

Enligt Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, tycker folk att alla delar av arbetsmiljön är viktiga, inte enbart de fysiska. Hon var en av flera föreläsare på en konferens den 9 oktober om ett förlängt och förändrat arbetsliv, arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting på grund av den stora utmaning välfärden står inför. Kommuner, landsting och regioner skulle behöva en halv miljon medarbetare de kommande tio åren.

Krävs nytänk om ålder och arbete

– Vi måste börja jobba tidigare och sluta senare – tänka nytt och ompröva. Det kräver också attitydförändringar till åldrande och arbete, inledde Caroline Olsson, chef på SKL:s arbetslivssektion.

För medan vi lever och håller oss friska allt längre så är den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige 64,5 år – samma som för tio år sedan. Ålderssammansättningen i samhället de kommande tio-tjugo åren gör det svårt att behålla välfärden om vi inte arbetar längre.

Enligt Eva Vingård finns det många fördelar för människor att arbeta högre upp i åldern. Arbete

 • strukturerar tiden
 • skapar mening
 • ger oss status och identitet
 • uppmuntrar till aktivitet och kreativitet

De ekonomiska fördelarna finns förstås också.

– Riktigt tunga fysiska arbeten är inte bra för äldre men man kan anpassa genom att minska tunga repetitiva och fysiskt belastande arbetsuppgifter och genom fysisk träning, sa Eva Vingård.

Träning viktig för förlängt arbetsliv

Forskningen visar också att arbetsminnet (korttidsminnet) hålls ganska intakt upp till 70-årsåldern. Det semantiska minnet (kunskapsminnet) förbättras till och med hos äldre, men det episodiska minnet, som handlar om händelser man varit med om och namn att komma ihåg, försämras.

Eva Vingård porträtt tittar och ler in i kamera– Minne blir bättre av fysisk träning eftersom fysisk belastning stärker hjärnan. Det räcker inte med soduko och korsord, sa Eva Vingård.

Hur ser då organisationer ut som har kvar medarbetare länge upp i åldrarna? De har bra ledarskap, god kommunikation, ger anställda inflytande och stimulans i arbetet samt krav och resurser i balans.

– Och det är lönsamt. De som har ett hälsotänk i organisationen är betydligt lönsammare företag, påpekade Eva Vingård.

Egen inställning viktig

Så vad stoppar ett längre arbetsliv? Negativa attityder – ålderism – är ett stort hinder. Den egna inställningen har också betydelse. Det gäller att tro att man klarar det och kan lära sig nytt. Självklart spelar också arbetsvillkoren in.Lena Micko porträtt tittar in i kamera

– Det är en hel del förändringar som behövs för att folk ska orka och vilja arbeta mer. Vad ska vi förbättra inom skolan, vården och omsorgen för att man ska orka? Nu måste vi parter börja beskriva det, sa SKL:s ordförande Lena Micko, och efterlyste även politiska rambeslut för ett förlängt arbetsliv, exempelvis höjda pensionsåldersgränser.

Heltid som norm

Kommunals ordförande Tobias Baudin framhöll bland annat SKL:s och Kommunals gemensamma utvecklingsprojekt för att göra heltid till norm inom välfärden.

Kanske behöver man byta arbete för att orka till 65 eller 67 år eller när man går i pension.

– Våra medlemmar går i pension i genomsnitt vid strax över 63 års ålder. Oftast för att man inte orkar mer. De är mer sjukskrivna än andra grupper och över hälften arbetar deltid. Det är ett otroligt resursslöseri, sa han.

Förutom att heltid är viktigt ur försörjningssynpunkt så skapar heltidsanställningar lugnare arbetsplatser där man kan planera bättre och inte bara behöver jobba under arbetstoppar, vilket gör oss friskare.

– Förbättrar man arbetsvillkoren behåller man personalen längre och levererar en bra välfärd.  Kanske behöver man byta arbete för att orka till 65 eller 67 år eller när man går i pension. Vi parter kan göra mer kring kompetensutveckling, sa Tobias Baudin.

Inlägg taggat med:

Text: Jeanette Neij, 10 oktober 2017

Relaterade verktyg

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?