Karlavagnen klarar stressen utan sjukskrivningar

29 juni 2016 Lästid: 6 min
Tre personer står utomhus framför ett rött trähus.
Förskolan Karlavagnen jobbar förebyggande mot stress. Fr.v: Anette Bredberg, förskollärare, Fredrik Lindström, barnskötare och skyddsombud och Mikael Westerlund, förskolechef.

Foto: Bibbi Lageson

Personalen i barnomsorgen har det ofta stressigt och löper stor risk att drabbas av utbrändhet. På förskolan Karlavagnen i Umeå har god bemanning och omtanke om de anställdas hälsa gjort att man inte har några långa sjukskrivningar orsakade av stress.

– Vi har givetvis stress i vårt arbete på olika sätt. Men vi har inte haft någon långtidssjukskrivning på grund av det, säger Mikael Westerlund, förskolechef på Karlavagnen.

– En av nycklarna tror jag är att vi har satsat på att ha lite mer folk på avdelningarna. Vi har fem avdelningar med 20 förskollärare och barnskötare. Och så har vi en och en halv tjänst i köket, en förskolechef på heltid och sammanlagt en heltid för lokalvård.

På förskolan Karlavagnen går runt 100 barn per år. Det ger fem barn per pedagog och år i genomsnitt. Vilket är något lägre än det snitt på 5,2 barn som Skolverkets statistik visar för 2015. Skillnaden kan tyckas liten, men så är den inte heller hela förklaringen till att de anställda på Karlavagnen trivs och mår bra på jobbet.

– Vi satsar också på friskvård och har bland annat massage en gång i månaden på arbetstid. Det hjälper särskilt de som har värk i rygg, nacke och axlar. Det är ett exempel på små detaljer som gör att medarbetare håller sig friskare, säger Mikael Westerlund.

Tydlig struktur i arbetsmiljöarbetet och intresse för OSA

En annan orsak till att Karlavagnen klarat sig så bra när det gäller stressrelaterade sjukskrivningar är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man genomför det tillsammans och är noga med att alla medarbetare känner till de rutiner som gäller.

– Vi har en tydlig struktur på vårt arbetsmiljöarbete. Som medarbetare ska man inte behöva gå och fundera över när man kan ta upp sådant man är missnöjd med i arbetsmiljön. Alla vet att de kan lyfta problem när vi har skyddsrond eller ta upp dem på arbetsplatsträffar och i vår regelbundet återkommande arbetsmiljöenkät, säger Mikael Westerlund.

Som medarbetare ska man inte behöva gå och fundera över när man kan ta upp sådant man är missnöjd med i arbetsmiljön

Den 31 mars 2016 kom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Tanken är att föreskriften ska göra det lättare för landets arbetsplatser att jobba med de delar av arbetsmiljön som handlar om arbetsbelastning, stress, arbetstid och kränkande särbehandling. Förskolan Karlavagnen är på god väg.

– Mycket av det som står i föreskriften gör vi redan. Om man är fler än tio anställda ska det till exempel finnas dokumenterat vilka mål man har när det gäller den organisatoriska arbetsmiljön. Och det ska finnas mål som främjar hälsa och motverkar ohälsa, säger Mikael Westerlund.

– Jag har fått i uppdrag att skriva ner hur vi gör idag och hur vi ska jobba med föreskriften. Vi har en del mål i våra olika dokument, som arbetsmiljöpolicyn. Nu ska vi stämma av det med föreskriften och i höst ska vi se om vi behöver förändra eller lägga till någonting.

Vad bör man som chef tänka på vad gäller arbetsmiljön på en förskola?
– Man bör ha god kunskap om vilka krav som ställs i lagar och föreskrifter. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man jobbar med arbetsmiljön tillsammans med medarbetarna och att man dokumenterar det arbete man gör. Medarbetarnas delaktighet i besluten ger en känsla av sammanhang och gör att arbetsmiljön förbättras, säger Mikael Westerlund.

– Nästa steg är kanske det viktigaste, och det är att man följer upp det man sagt att man ska göra åt arbetsmiljön. Min viktigaste uppgift är att löpande under året följa upp det vi tillsammans har bestämt att vi ska göra. Som chef tror jag också att det är bra att man finns nära verksamheten. Då ser och hör man mycket mer än om man har sin arbetsplats någon annanstans.

Morot för motion och vaksamhet i vardagen

Anette Bredberg är förskollärare och har arbetat på Karlavagnen i 18 år. Hon menar att närheten till chefen minskar stressen. De anställda kan berätta för chefen när de upplever att det är stressigt och tillsammans kan de prioritera om arbetet så att stressen minskar.

– Vi förebygger också stress i och med att vi har en lite högre bemanning. Blir någon sjuk försöker vi hjälpas åt inom huset istället för att ta in en vikarie, säger Anette Bredberg.

– När det gäller friskvården har vi ett system där man får två extra lediga dagar om man rör på sig minst en halvtimme åt gången vid 46 tillfällen. Man kan till exempel gå på gym, promenera, cykla, träna yoga eller åka skidor. Det är bra med en morot för att röra på sig, och hur mycket man än tycker om att vara på jobbet så behöver man ju vara ledig också.

Fredrik Lindström är barnskötare och ett av de två skyddsombud som finns på Karlavagnen. Förutom att följa med på skyddsronder och brandronder är det skyddsombudens uppgift att göra en felanmälan till kommunen när något går sönder så att de kan komma och reparera det som är trasigt.

Vad kan man som skyddsombud göra för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt i förskolan?
– Jag tror mycket på att bara vara vaksam och se om det är något som behöver åtgärdas. Bildas det till exempel en isfläck framför en dörr på vintern så förstår man att man måste göra något åt det, säger Fredrik Lindström.

– Vaksamhet i vardagen, så att säga. Det tycker jag är min främsta uppgift, tillsammans med alla andra medarbetare, förstås.

Artiklar: Så gör andra

Tips

OSA-kompassen
Läs mer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö och använd Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen.

I Suntarbetslivs OSA-paket ingår även OSA-kollen för individer och arbetsgrupper samt OSA-utbildningen, som främst riktar sig till organisationer som vill höja kunskapsnivån hos chefer och skyddsombud.

Prata om stress på jobbet

En kvinna sitter i ett mötesrum och tittar mot kameran. Bakom henne ser man en grupp suddiga människor.Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen ger stöd för arbetsgrupper i att börja förebygga osund stress.

Ni lär er mer om stress och dess orsaker, tidiga signaler på stress och hur ni kan hantera och förebygga. Med hjälp av korta filmer och gruppövningar kommer ni vidare. Testa verktyget på din arbetsplats!

Text: Adam Fredholm