Mobbning kan dyka upp i alla organisationer, men risken ökar där det är otydligt och rörigt. Det berättade forskaren och psykologen Stefan Blomberg på ett seminarium under 2019 års Gilla Jobbet.

Foto: Fredrik Beskow / Prevent

"Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö"

På jobbet gäller de regler som lagen och arbetsgivaren sätter, och alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Stefan Blomberg, psykolog och forskare är mycket tydlig när han pratar om mobbning på Gilla Jobbet.

Tydlighet är också det främsta verktyget för att komma tillrätta med mobbning på arbetsplatser. Salen är fullsatt och publikens frågor många. Att döma av intresset är mobbning ett problem som drabbar många arbetsplatser. Stefan Blombergs siffror bekräftar bilden:

 • Varje år sker 1000 arbetsskadeanmälningar på grund av mobbning.
 • 800 000 personer, motsvarande cirka 20 procent av den svenska arbetskraften, utsätts för ”kränkande särbehandling”, ett begrepp som innebär en arbetsmiljö med risk för mobbning.
 • Runt 300 000 är utsatta för mobbning och 100 000 allvarlig mobbning.
 • Risken för arbetslöshet ökar femfaldigt vid mobbning, risken för depression trefaldigt.

– Risken för ohälsa ökar exponentiellt vid mobbning, säger Stefan Blomberg och ritar en uppåtgående berg och dal-banebacke med handen i luften.

Dessutom är psykisk ohälsa i sig en ökad risk för bli mobbad. Likaså att tillhöra en av diskrimineringsgrunderna. Eller att vara chef, liksom skyddsombud, eftersom det är roller som sticker ut.

– En chef utan stöd blir väldigt ensam när den utmanas.

Däremot förekommer mobbning i alla branscher och oavsett om du är kvinna eller man.

Mobbning uppstår som regel ur olösta konflikter eller det Stefan Blomberg kallar ”rovjakt”. Det kan handla om att man är en outsider, inte passar in, inte anpassar sig till gruppens informella regler. Ofta övergår den ena orsaken i den andra. Människan är inte en fredlig varelse. Homogenitet har varit en överlevnadsfaktor och utstötningsmekanismen är djupt rotad genetiskt.

Var förberedd

Men det finns sätt att skydda sin organisation.

– I välfungerande organisationer är mobbing sällsynt. Det är som med brandskydd, man ska vara förberedd, säger Stefan Blomberg.

Enligt honom präglas mobbingmotverkande organisationer av ett ledarskap med lika delar handlingskraft och empati. Med tillräckligt god organisatorisk och social arbetsmiljö, och balans mellan ordning och reda och stödjande tillit, skapas en positiv spiral. På motsatt sätt är oordning och otydliga roller i en organisation en tydlig grogrund för mobbning.

Ett stödjande ledarskap på en arbetsplats utsatt för mobbning räcker inte. Det kan motverka negativa effekter för den utsatta, men det kommer inte tillrätta med problemet.

Gå inte med på hemligheter

Hur gör man då? En grundregel för arbetsledande chefer är öppenhet och tydlighet. Man går inte med på hemlighetsmakerier som ”säg inte att jag har sagt det, men…”. Den som har kritik ska kunna stå för den. Rykten om osämja lyfts tillsammans med de inblandade, så tidigt som möjligt.

– Att starta en formell utredning på anonyma rykten är inte en åtgärd, det är i sig mobbning, säger Stefan Blomberg.

Det finns konkreta saker att hålla sig till när man får ett kränkningsärende i knät, enligt Stefan Blomberg:

– Den som säger sig vara utsatt behöver vara beredd att stå för det. Börja med att hantera det informellt, men bedöm hur allvarligt det är – hur rädd är personen? I en konflikt: sätt gränser. Om det är allvarligt, dokumentera och koppla in en oberoende part för utredning.

Fokusera på vad som hänt

I utredningen är det viktigt att fokusera på det som faktiskt hänt, inte vad de inblandade tycker eller känner. Det handlar om att fastslå hur vi beter oss mot varandra på jobbet och vad det får för konsekvenser.

Genom att kartlägga handlingarna kan man se hur långt processen gått. Det börjar ofta i arbetsrelaterade handlingar (att man inte blir betrodd, fråntas arbetsuppgifter, ständigt granskas). Därefter kan det övergå i personrelaterade handlingar (att inte bli hälsad på, uteslutas ur arbetsplatsens gemenskap).

Det är viktigt att den som utreder har allas förtroende. Har det gått långt behöver man ofta ta in en utomstående som kan se situationen med nya ögon.

Det ställs höga krav på chefsskapet när det gäller att förebygga och hantera mobbing. Hur klarar man det uppdraget?

– Genom att reflektera över sitt uppdrag och sina handlingar, vara medveten om att man påverkas, söka självkännedom. Om man är rädd att man påverkas av fördomar, ta en second opinion av någon utanför organisationen, säger Stefan Blomberg.

Samtidigt påpekar han att alla på arbetsplatsen har ansvar för att vara professionella, inte privata, och sätta gränser:

– På en arbetsplats hjälper man varann att värna sin arbetsmiljö.

Text: Ulrika Fjällborg, 29 oktober 2019

Relaterade verktyg

 • OSA-utbildningen

  Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?