Adhd-enhet lättar på trycket för BUP

26 februari 2018 Lästid: 4 min
en man och en kvinna sitter på varsin stol i ett ganska kalt rum, med ett bord längre bort. Vackert upplyst av solen.
För att möta hög arbetsbelastning har BUP Halland omorganiserat. Sjuksköterska Josefin Shapiro arbetar på en ny central enhet som gör länets adhd-utredningar för barn. Verksamhetschefen heter Stefan Lemon.

Foto: Christel Lind

Ökat söktryck och hög arbetsbelastning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vad göra? Region Halland skapade en central adhd-enhet som avlastar länets mottagningar och innebär snabbare behandling.

– Tanken är att det frigör resurser på mottagningarna, vilket i sin tur minskar väntetider och ger nöjdare medarbetare, berättar sjuksköterska Josefin Shapiro på BUP Hallands nya adhd-enhet i Halmstad.

Den centrala enheten tar emot nybesök av barn med adhd-symptom. Det handlar om fall som inte är komplexa och som inte kräver så mycket vård. Fallen sorteras fram via BUP-linjen (se nedan) via en cirka en timme lång screeningintervju per telefon.

På ett cirka två timmar långt samtal går adhd-enhetens läkare igenom telefonintervjun, skolans/förskolans utredning, pratar med barnen och föräldrarna samt startar behandling.

närbild på korthårig ljus äldre kvinna med mörkröd halsduk. – Vi är en liten enhet som har nära till beslutsvägar. Det finns goda möjligheter att rationalisera så att vården blir effektiv och personal och föräldrar nöjda. Beslut om läkemedel går exempelvis fort att hantera, säger Josefin Shapiro.

BUP-linjen – en väg in

Till enheten kommer flertalet av länets nybesök när det gäller adhd-utredning av barn upp till tolv års ålder. Föräldrarna kan då ha varit i kontakt med BUP-linjen – Region Hallands länsövergripande enhet i Varberg som via telefon lotsar patienter rätt. Fyra sjuksköterskor tar emot alla samtal och remisser. En av dem är Lina Ivarsson.

– Vi samlar in underlag från telefonintervjun med förälder och från skolan så att all information finns med från början. Det är vi som gör bedömningen vart barnen ska inom BUP. Det har i sig underlättat tyngden på mottagningarna, berättar hon.

BUP-linjen startade 2010 och har varit en förutsättning för det nya arbetssättet som infördes i februari 2017. Då hade 2016 års medarbetarenkät visat på hög stress och arbetsbelastning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Personalstyrkan har varit oförändrad samtidigt som antalet patienter ökat med 1 600 personer från 2013 till 2017 – en 50-procentig ökning. Personalomsättningen har varit hög.

Centralisering frigör tid

Det var i den situationen som BUP Halland beslutade att förändra sitt arbetssätt och centralisera adhd-utredningar, som står för två tredjedelar av BUP:s inflöde.

– Vi kan ju inte strypa inflödet men vi behövde frigöra tid för personalen genom att se till att patienterna får snabbare och smidigare hjälp, säger verksamhetschef Stefan Lemon.

närbild på medelålders man i blå skjorta, svarta glasögon.Han beskriver hur han tillsammans med sina medarbetare har försökt rensa bland deras arbetsuppgifter och renodla mer så att alla inte ska göra allt utan att kompetens används på rätt sätt.

Den nya organisationen med central enhet utvärderades i slutet av 2017. Flödet har förbättrats, vården har blivit effektivare och patienterna är nöjda. Sjuktalen bland medarbetarna sjönk under 2017 och det finns inga vakanser.

Bra arbetssätt för alla

– Genom att koppla ihop bedömning och behandling speedar vi upp processen och får positivare feedback från föräldrarna, vilket förbättrar arbetsmiljön. Medarbetarna har mycket att göra men de får också mycket tillbaka, säger Stefan Lemon, och fortsätter:

– Vi känner att det här är ett bra arbetssätt för både patienter och personal och startar nu en likadan enhet för autismfrågeställningar. Vi har också pratat om en liknande process för tonåringar som utreds för adhd.

Faktum är att ryktet om den snabbare processen tycks ha spritt sig. Under 2017 var det stor ökning av besök som gällde utomläns sökande barn till BUP Halland. Grannlänen har långa kötider.

Till ytterligare hjälp för att klara trycket får nu BUP Halland nästan tio miljoner kronor extra under 2018. Tillskottet ska användas till att anställa fler och utveckla arbetssättet.

Så möter BUP Halland ökad arbetsbelastning

  1. Startade BUP-linjen 2010 – en länsövergripande telefonlinje, ”en väg in”, som lotsar föräldrar rätt och avlastar mottagningarna.
  2. Rensat bland och renodlat personalens arbetsuppgifter. Satsar på fortbildning och handledning.
  3. Inrättade i februari 2017 en central adhd-enhet i Halmstad för länets nybesök av barn med adhd-symtom. Består av en sjuksköterska, en kanslist, två ST-läkare.
  4. Inrättar nu en central autism-enhet enligt liknande modell för bättre flöde och därmed arbetssituation.
  5. Anställer personal efter tillskott på tio miljoner kronor 2018.

Hur gör andra kommuner?

Text: Jeanette Neij