två glada kvinnor i gula sydväster sitter intill varandra med varsin blombukett

Peppade pristagare till 2021 års sydvästenpris. Engagerade medarbetare är bland det viktigaste för att kunna göra ett bra jobb som chef, menar cheferna Malin Ragnmark Ek och Ann-Charlotte Nyrén.

Foto: Anna Rehnberg

De får pris för ledarskap som håller i kris

Sydvästenpriset för hållbart ledarskap gick i år till två chefer som prisas för sitt arbete både till vardags och under pandemin. ”Det är alla de fantastiska människor jag arbetar med som ger mig energi”, säger Malin Ragnmark Ek, chef för kirurgiska kliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.

Gula höstlöv flyter förbi på Viskan och passerar Borås högskola där Sydvästenpriset för hållbart ledarskap delades ut den 14 oktober.

Liksom i fjol sänds prisutdelningen digitalt. Bara en mindre skara är på plats då pristagarna får ta emot diplom, bukett och 25 000 kronor var.

Årets mottagare av Sydvästenpriset har ställts inför stora utmaningar under coronapandemin. Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef vid kirurgiska kliniken på Östra sjukhuset Sahlgrenska, och Ann-Charlotte Nyrén, avdelnings- och verksamhetschef för Kommunal hälso- och sjukvård i Tjörns kommun, prisas för sitt ledarskap som är hållbart även i kristider.

Malin Ragnmark Ek och Ann-Charlotte Nyrén bär varsin gul sydväst som perfekt matchar höstlöven. Det är två glada och stolta chefer, som i hård konkurrens bland 34 nominerade chefer, prisas för sitt hållbara ledarskap.

Modernt och engagerat ledarskap

Uppskattande ord som ”flexibilitet, solidaritet, hälsosam arbetsmiljö, relationsskapande ledarskap, samarbete över gränserna, kunnig, påläst, engagerad, lyssnande, modernt ledarskap och kan sätta ner foten” finns i prismotiveringarna.

– Det är tufft att vara chef och jag hade tänkt vara det tills någon annan gör det bättre. Nu måste jag nog vara chef lite till, säger Malin Ragnmark Ek och skrattar.

Hon ser inte alltför ledsen ut över den utsikten trots att hon redan hunnit vara chef i elva år, de senaste fyra som verksamhetschef på kirurgen, där hon tidigare även arbetat som kirurg, både kliniskt och med forskning.

– Det är en styrka att ha god kännedom om verksamheten. Jag vet allt vi gör från grunden.

Att hon alls blev chef berodde på en inställning hon har:

– Gnäll inte på det som inte är bra – gör något åt det.

Naturligtvis finns det fler orsaker till att hon tackade ja när hon fick frågan om att bli chef.

–  Det är roligt att kunna påverka hur verksamheten utvecklas. Alla dessa fantastiska människor jag får arbeta med ger mig energi.

Började som lagledare i fotboll

För Ann-Charlotte Nyrén är ledarskap något man förvärvar. För hennes del började träningen i ledarskap när hon under sex år var ledare för ett elitlag i fotboll i Bohuslän.

Att vara tydlig och närvarande är jätteviktigt.

–  Att vara tydlig och närvarande är jätteviktigt. Kommunikation är svårt. Jag har en lapp på mitt kontor som påminner om hur viktigt det är att det man vill kommunicera också är vad den andra hör.

Hon månar om att prata med alla sina 50 – 60 medarbetare inom hälso- och sjukvården i Tjörns kommun och vara synlig ute i verksamheten. På så vis får hon höra om det är något som inte fungerar.

–  Är det inte bra så behöver vi prata om det och se vad vi kan göra åt det. Dessutom tycker medarbetarna om att jag är där. De säger att jag sprider glädje och då blir jag ju glad. Jag är så stolt över dem alla.

Hon har innehaft sin nuvarande chefstjänst i åtta år.

De gångna ett och halvt åren har varit en större utmaning för ledare inom välfärdssektorn än vanligt, på grund av coronapandemin. Inom den kommunala hälso- och sjukvården har de sköraste grupperna varit hårdast drabbade av covid, vilket ställt stora krav på Ann-Charlotte Nyrén och hennes personal.

Utmaningar och möjligheter under pandemin

På Malins arbetsplats har kirurgin fått stå tillbaka då personalen har lånats ut till covidvården.

Det har varit viktigt att ta hand om inte bara patienterna utan också personalen.

–  Det har varit viktigt att inte bara ta hand om patienterna utan också om personalen, säger hon.

Detta till trots har såväl Malin som Ann-Charlotte tagit sig an utmaningarna med den klokskap, erfarenhet, och starka engagemang som utmärker dem. Något som om möjligt förstärkts ännu mer av den kritiska situation vården befunnit sig i.

Andra delar av verksamheten har utvecklats i snabbare takt än vad som annars varit möjligt.

–  Den digitala utvecklingen har snabbats på och gjort att vi kunnat ha såväl patientmöten som arbetsmöten via digitala plattformar, säger Ann-Charlotte Nyrén.

Samverkan mellan olika aktörer har också gått lättare under pandemin.

–  I den kritiska situation vi varit i har gamla långbänkar snabbt gått att lösa. Man har lyssnat till oss som varit närmast patienterna, säger Malin Ragnmark Ek.

Text: Anna Rehnberg, 19 oktober 2021

Relaterade verktyg

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar