De fick årets Sydvästenpris

2 maj 2017 Lästid: 4 min
Siv Hagengrinder och lena Wetterlund, vinnare av 2017 års Sydvästenpris
Glada pristagare av pris för hållbart ledarskap. Siv Hagengrinder och Lena Wetterlund vann årets Sydvästenpris.

Foto: Ragnhild Larsson

Årets Sydvästenpris till chefer i offentlig sektor gick till Siv Hagengrinder och Lena Wetterlund.
– Det här är ett kvitto på att jag räcker till och gör gott, säger Lena Wetterlund, enhetschef vid medicinavdelning 4 på Södra Älvsborgs sjukhus.

Att vara chef i offentlig sektor är ofta ett tufft jobb som sällan uppmärksammas. Det vill Högskolan i Borås ändra på med Sydvästenpriset som delas ut varje år till chefer som har utvecklat ett hållbart, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Bland de 22 nomineringarna som kom in i år från medarbetare och överordnade chefer valde juryn ut de två pristagarna utifrån kriterierna måluppfyllelse, arbetsmiljö, hållbarhet och samverkan.

– Att vara ledare i välfärden innebär en svår balansgång mellan olika krav från medarbetare, överordnade chefer, patienter och anhöriga. Det här är chefer som står stadigt även när det är storm och de förtjänar all uppmärksamhet de kan få, säger Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och projektledare för SydVästenpriset.

Ta vara på medarbetarnas kompetens

För att vara en hållbar chef krävs det mod, envishet och ett genuint intresse för ledarskapet, menar årets två pristagare Siv Hagengrinder, enhetschef vid ett demensboende i Herrljunga och Lena Wetterlund, vårdenhetschef vid medicinavdelning 4 på Södra Älvsborgs sjukhus.

Lena Wetterlund får priset för ett engagerat ledarskap där hon är lyhörd för medarbetarna. ”Hon arbetar med kontinuerliga förbättringsarbeten i både stort och smått. Hon ser varje medarbetare och tar till vara dennes unika kompetens för att enheten ska nå verksamhetens uppsatta mål.”
Just nu blåser det rätt kraftigt på Södra Älvsborgs Sjukhus med en ständig sjuksköterskebrist och återkommande arbetsmiljöanmälningar.

– Vi kämpar vidare tillsammans. Det är inte jag som ska komma med lösningar och tala om hur vi ska göra. Det är faktiskt mina medarbetare som utvecklar och driver min verksamhet. Då är det mitt jobb att se dem och ta vara på alla deras kompetenser. Då mår jag bra i mitt ledarskap och kommer närmare målen och visionerna jag har med verksamheten, säger Lena.

Som chef förväntas hon fatta många beslut i den snabba, operativa verksamheten.

– Jag har lärt mig att jag inte genast måste ha en färdig lösning. Ofta handlar det om att ta ett steg tillbaka och hinna reflektera för sig själv en stund.

Ibland räcker det att lyssna

Siv Hagengrinder får priset för ”ett synnerligt närvarande chefskap som inkluderar alla både brukare och medarbetare. Under många år har hon uthålligt arbetat med små ständiga förbättringar. Hon inger trygghet, har en väl fungerande verksamhet och delar med sig av sina kunskaper till sina medarbetare och är mentor för nyblivna chefer.”

När Siv började som chef i Herrljunga för 17 år sedan ville hon snabbt hitta en lösning på alla problem.

– Det tog ett tag innan jag förstod att jag inte kan hoppa så fort någon ber mig att hoppa. Ibland räcker det att bara lyssna.

Att vara chef är att ha makt att påverka

Siv brukar måla en bild i huvudet av hur hon vill att demensboendet ska utvecklas. Och det brukar bli som hon önskar. En annan framgångsfaktor är att hon och medarbetarna har samma mål med verksamheten.

– Vi måste bygga upp en verksamhet där vi själva skulle vilja bo. Annars är vi på fel ställe. Vi har en inglasad veranda där man kan öppna fönstren och höra fåglarna sjunga så här års. Nu är det bara spa-anläggningen som fattas.

Det bästa med att vara chef är att man har makt att påverka, menar Siv, även om det ibland kan vara ensamt. Hon får energi av att vara ute i naturen.

– Jag är ofta ute i skogen och hämtar ved och drar hem stockar. Och så kör jag traktor.

Verktyg och stöd

Det här är Sydvästenpriset

  • Sydvästenpriset instiftades 2016 av Centrum för välfärdsstudier på Högskolan i Borås.
  • Priset finansieras av Västra Götalandsregionen.
  • Det består av diplom, specialdesignade sydvästhattar och en prissumma på 25 000 kronor.

Läs mer om Sydvästenpriset på Högskolan i Borås hemsida!

Varför heter det Sydvästenpriset?

Namnet Sydvästenpriset är lite tvetydigt. Att vara chef kan ibland betyda blåsväder och då kan det vara bra att vara väl utrustad med t.ex. en lämplig huvudbonad. Dessutom utlyses priset i Västra Götaland som är känt för såväl regn som blåst.

Källa: Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Text: Ragnhild Larsson