Pris för teamskapande ledarskap

8 maj 2018 Lästid: 3 min
Mats Schönemann i grön sydväst, första pris i Sydvästenpriset.
– Det krävs mod att leda för det blåser ibland. Och du får inte vara rädd för att misslyckas, säger Mats Schönemann, som fick Sydvästenpriset år 2018.

Foto: Pia Vingros

Sydvästenpriset går i år till Mats Schönemann för hans mångåriga ledarskap på äldreboendet Björkelid i Rävlanda.
– Jag fokuserar på alla medarbetare som gör ett bra arbete, säger en glad pristagare.

Priset delas ut för tredje året i rad av Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås. Syftet är att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt arbete inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Mats Schönemann får priset med motiveringen:

”Han har genom sitt engagerande ledarskap fått både medarbetare och boende att trivas. Genom innovativa lösningar har han gett nya möjligheter för personalen att utvecklas. Dessutom har han tagit hjälp av närsamhället för att förgylla vardagen för boende.”

Mats tycker att teamet är viktigt för att han ska kunna vara en hållbar chef. Var och en har sitt uppdrag i organisationen. Som chef är det hans uppdrag att förmedla socialtjänstlagens intentioner om trygghet och respekt för brukarna. När han intervjuar ny personal frågar han alltid vad de orden innebär för dem.

– Jag får lika många olika svar som jag har medarbetare. Genom att öppna ett samtal om begreppen vill jag levandegöra dem, så att undersköterskan känner hur viktig hennes roll är i mötet med brukaren. Det är hon som ska fånga upp den äldres individuella uppfattning: Hur ska vi göra för att du ska känna trygghet och respekt när du ska duscha?

Alla fick åka raggarbil

För att göra ett bra jobb är det nödvändigt med transparens inom teamet.

– Vi måste ha koll på vilket resultat som förväntas och hur vi gör för att nå målet.

Mats Schönemann tar gärna hjälp av närsamhället i sitt arbete.

– För mig är det viktigt att skapa meningsfullhet för medarbetare och brukare. Därför arbetar vi bland annat med teman i studiecirkelform. Efter vårt 40-talstema om krigsårens ransoneringskort och beredskap, hade vi ett 50-talstema. Då var entrén var full av oljedoftande motorcyklar, mopeder och cyklar. Alla fick sedan åka en sväng i raggarbil, berättar Mats Schönemann.

Chef och medarbetare ska inte vara rädda för att misslyckas, menar han.

– Vi utvecklas av att misslyckas. Som chef måste man vara prestigelös, säger Mats, som varit ledare på äldreboendet Björkelid i Rävlanda under 39 år.

Sydvästenpriset delas ut till två chefer varje år. Den andra pristagaren i år var Clary Hansson, vårdenhetschef för barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon får priset för sin målmedvetna satsning på arbetsmiljön, som lett till bättre patientnöjdhet.

Bättre arbetsmiljö i hemtjänsten

I samband med prisutdelningen berättar Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete vid Högskolan i Borås, om pågående forskning för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten i Göteborgs Stad.

Hemtjänsten står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Samtidigt är sjukskrivningstalen höga bland de anställda och det är svårt att rekrytera ny personal. För att bli en mer attraktiv arbetsgivare vill Göteborgs stad skapa en hållbar arbetsmiljö.

– Vi forskare arbetar med hållbart ledarskapande, i flera olika studier tillsammans med chefer och deras medarbetare.

Hon använder begreppet ledarskapandeför att beskriva ledarskap som en ständigt pågående skapande process, där ledarskapet formas tillsammans med personalen.

Det här är Sydvästenpriset

Sydvästenpriset består av en sydväst, ett diplom och en prissumma på totalt 50 000 kronor.

2018 års kriterier för priset var:

  • mål och resultat
  • medarbetare och arbetsmiljö
  • brukare och kunder
  • samarbete internt och externt
  • hållbarhet och långsiktighet

Forskning om hemtjänst pågår

Läs mer om forskningsprojektet Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst.

En grupp forskare vid Högskolan i Borås följer, stödjer och utvärderar en handlingsplan som Göteborgs stad har tagit fram för att bidra till en attraktiv och hållbar hemtjänst.

Text: Pia Vingros