barnmorska i arbetskläder står i mottagningsrum och håller upp ett bildstöd , en karta med bilder..

My Barkensjö är barnmorska i Västra Götalandsregionen och använder ofta bildstöd i sitt arbete, bland annat vid en flyktingmedicinsk mottagning.

Foto: Anna Rehnberg

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna

Ökad förståelse och mer delaktighet. Att använda bildstöd gör vårdjobbet lättare och ökar tryggheten för såväl patienter som personal. Barnmorskan My Barkensjö använder hjälpmedlet i mötet med patienter som inte pratar svenska.

My Barkensjö arbetar på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Närhälsan, i Västra Götalandsregionen. Ett par dagar i veckan möter hon patienter på en flyktingmedicinsk mottagning. Tidigare arbetade hon på förlossningen vid Östra sjukhuset i Göteborg.

I alla dessa roller har hon använt hjälpmedlet bildstöd.

– En förlossning går ju inte att planera och hinner vi inte få tag på en tolk får vi i ett initialt skede klara oss så gott vi kan. I bästa fall finns anhöriga som kan lite svenska eller en kollega som pratar samma språk, säger hon och tillägger att det blir mycket kroppsspråk.

– Det är svårt att känna sig trygg när man tagit en anamnes under sådana villkor.

Patientens oro påverkar arbetsmiljön

Kvinnor som har svårt att sätta ord på kroppsdelar eller inte är vana vid att prata om kroppen har ofta lättare att visa vad de menar genom att peka på en bild. Många asylsökande har också trauman som aktiveras när värkarna börjar och de påminns om tidigare smärta och maktlöshet.

Bildstöd bidrar till att minska stressen och skapa en tryggare arbetsmiljö.

– Med hjälp av bilder kan jag minska oron genom att förbereda patienten på vad som kommer att hända. Jag kan förstärka det jag vill säga och samtidigt visa att vi jobbar på samma sätt med alla, säger My Barkensjö.

Allt detta bidrar till att minska stressen och skapa en lugnare och tryggare arbetsmiljö för vårdpersonalen. Som exempel berättar hon om en patient som inte kunde svara på tolkens fråga om hon blivit könsstympad förrän hon fick se kortet.

– Först då kunde hon berätta.

Barnmorskor utbildas

Ett bildstöd består av ett antal ”kort” som med ord och bild beskriver olika moment i en vårdsituation. Hjälpmedlet togs från början fram för att underlätta vårdmötet för barn och andra som kan behöva hjälp att kommunicera. Stödet finns både som fysiska kort och i digital form för dator, surfplatta eller mobil.

Korten kan kombineras till en kedja av händelser vid till exempel en förlossning. En sådan samtalskarta, pekkarta, kan presenteras som sidor i en bok eller i en kommunikationsknippa. Kartan kan vara upplagd för en speciell situation/aktivitet eller mer generellt för att fungera i många situationer.

På de flesta kort finns förklarande ord som i den nya uppdaterade versionen har översatts till de tio vanligaste språken bland asylsökande. Bildstöd kan med fördel användas som ett komplement till tolk.

I dag ser My Barkensjö bara fördelar med bildstöd. Men hon minns hur osäkert det kändes i början eftersom hon fick prova sig fram på egen hand. Därför är hon extra glad över att regionen erbjuder utbildning i metoden för att göra det lättare för vårdpersonal att komma igång. Just nu pågår en särskild satsning på just barnmorskor.

Förlossningskliniken nappade först

n'rporträtt av Susanne Bäckström, logoped på DART vid sahlgrenska sjukhuset. Ljust hår och lite lugg, blå skjortkrage. Susanne Bäckström är logoped och arbetar på kommunikations- och dataresurscentret Dart vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där är en av hennes uppgifter att ta fram bildstöd till personer som inte pratar svenska – KomHIT flykting. En idé som uppstod hösten 2015 då många flyktingar kom till Göteborg.

– Våra lokaler ligger alldeles intill centralstationen så vi såg bokstavligen behovet dagligen. Med hjälp av statliga medel fick vi ett uppdrag av kommunikationsdirektören i Västra Götalandsregionen. Vi skulle jobba fram kommunikationsstöd för asylsökande vad gällde hälso- och sjukvård och tandvård, berättar hon.

När verksamheterna fick frågan om de ville delta var förlossningskliniken vid Östra sjukhuset en av dem som nappade först. Susanne Bäckström inledde sitt arbete med att besöka kliniken för att tillsammans med barnmorskorna ringa in situationer där jobbet brukade ”köra ihop sig”.

– Det behövs inga kort för att se om en människa är trött, men utan bildstöd och tolk är det svårare att ta reda på om en kvinna har fött barn tidigare. Ibland behövs det en bild på ett leende ansikte för att en rädd och orolig patient ska slappna av, säger hon.

Text: Birgita klepke, 30 april 2018

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?