Säker hantering i kemisalen – KRC erbjuder stöd för att skapa en innehållsrik och säker undervisning för elever i grundskolan och på gymnasiet.

Foto: Henrik Montgomery / TT

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som erbjuder stöd i säkerhetsfrågor till kemilärare och rektorer.

KRC är ett nationellt resurscentrum finansierat av Utbildningsdepartement, Skolverket och Stockholms universitet. Verksamheten har funnits sedan 1993 och syftet är att stötta lärare när det gäller såväl säkerhet som pedagogiska frågor.

I stödet ingår att utveckla undervisningsmaterial, svara på frågor via e-post och telefon och erbjuda fortbildning. När det gäller kemisäkerhet har KRC under de två senaste åren bland annat tagit fram:

 • En riskbedömningsblankett som går att redigera.
 • Två förslag på hur arbetet på skolornas kemiinstitutioner kan fördelas.
 • En lista med 200 vanliga skolkemikalier som är anpassad efter Arbetsmiljöverkets krav på förteckning över kemiska riskkällor.

Dokumenten utvecklas kontinuerligt och tanken är att de ska kunna redigeras på skolorna. Även lärare inom biologi och slöjd har nytta av KRC:s rådgivning.

KRC arrangerar också säkerhetskurser för lärare och rektorer både i kommuner och på Stockholms universitet.

Lärare och rektorer behöver samarbeta mer

Säkerhetsarbetet i skolan handlar både om lärarnas och elevernas arbetsmiljö. Därför förespråkar Jenny Olander, föreståndare vid KRC, att lärare och rektorer samarbetar för att hitta lösningar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid skolornas kemiinstitutioner innebär bland annat att märka kemikalier, uppdatera kemikalielistan, ta fram skriftliga rutiner, hantera avfall, storstäda samt underhålla och kontrollera utrustning.

– Sådana uppgifter hamnar ofta i kläm, delvis för att arbetsgivarna har för lite resurser men också för att de saknar tillräcklig kunskap om kemikaliehantering, säger Jenny Olander.

Ta hjälp utifrån när det behövs

För att avlasta lärarna är KRC:s råd att ta hjälp utifrån när kemiinstitutionen behöver ta ett extra krafttag. En sådan uppgift var att märka upp alla kemikalier enligt ett nytt system, den så kallade CLP-förordningen, vilket blev obligatoriskt den 1 juni 2019.

– Vissa tog in kemikunniga personer utanför skolan, men det vanligaste var att en ordinarie lärare fick kompensation för att göra arbetet utanför ordinarie arbetstid, säger Jenny Olander.

När det gäller löpande arbete behöver uppgifterna fördelas tydligt. Det betyder inte att samma person behöver ha ansvar för alla uppgifter. En person kan exempelvis ha i uppgift  att uppdatera kemikalieförteckningen, en annan att ta hand om avfallshanteringen medan en tredje sköter instrumentvården. Det viktigaste är att arbetsfördelningen är tydlig (skriftligt) både för arbetstagare och arbetsgivaren. Man måste också vara överens om vilka resurser som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.

Uppdrag att lära elever hantera risker

Enligt Jenny Olander är den största risken med bristande eller ofullständigt säkerhetsarbete att kemilärare slutar labba och att eleverna därmed går miste om värdefull kunskap.

– Eleverna bör inte skyddas så mycket att de inte lär sig hantera vanliga kemikalier på ett säkert sätt. Exempelvis T-sprit eller Jodopax som används i ridhus, säger hon och fortsätter:

– En lärare ska naturligtvis säga stopp om något är för riskfyllt, men de vanligaste tillbuden i en kemisal är att man bränner eller skär sig, vilket är skador som läker.

Kemisäkerhet vid lärarutbildningar

För att öka de blivande NO- och kemilärarnas kunskap och förhållningsätt till systematiskt arbetsmiljöarbete har KRC inlett samtal med landets lärarinstitutioner kring hur kemisäkerhet skulle kunna få en tydligare plats i lärarutbildningarna. En förhoppning är att få in sådana inslag även i rektorsutbildningarna.

– I dag är det stor skillnad mellan olika lärosäten. Men generellt får blivande kemilärare inte tillräcklig information om lagstiftning och hantering av kemikalier i skolan.

Läs också: Suntarbetslivs artikel Säkra kemisalar – så gör de i Tyresös skolor

Text: Åsa Hammar, 14 oktober 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?