Digital teknik för bättre välfärd i Västerås

30 oktober 2017 Lästid: 3 min
hälleborgs äldreboende använder välfärdsteknik. Stor vit husvägg med fönster och en inglasad modern veranda i flera våningsplan. Entre i liten mörk tillbyggnad till vänster.
Hälleborgs äldreboende är en av de boenden i Västerås där man använder digital teknik. Här finns bland annat golv som känner av om någon ramlat, och ett gps-system som gör det möjligt att hålla koll på var de boende befinner sig.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Västerås stad har länge använt digital teknik, eller välfärdsteknik, för att utveckla äldreomsorgen. — Där vi kan använda tekniken för att avlasta personalen och öka nyttan för invånarna ska vi göra det, säger Anne Almqvist, digitaliseringsstrateg.

— Det vi är måna om är att lägga personalens varma händer där de gör mest nytta för vårdtagarna, säger Anne Almqvist.

Hon är digitaliseringsstrateg på Sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad. Anne Almqvists uppdrag är bland annat att titta fem till tio år framåt i tiden för att förstå vilka e-tjänster och teknik som förvaltningen kommer att behöva.

Alla kommuner står idag inför stora utmaningar i framtiden. Dels kommer befolkningen att bestå av fler äldre i förhållande till yngre och arbetsföra personer. Dels lever vi längre och behöver vård och omsorg under en längre period i livet.

— Det handlar om att förstå vilka behov våra invånare har, för vi ska inte ta in teknik bara för att det går. En annan aspekt är hur vi kan bli en attraktivare arbetsgivare och hur modern teknik kan hjälpa oss med det. Lika viktigt är att skaffa en uppfattning om vad tekniken kommer att kosta men även att förstå vad det kostar att inte införa den.

Tekniken ska avlasta personalen

Anne Almqvist menar att användandet av välfärdsteknik ytterst handlar om att ge invånarna möjlighet att bibehålla sin hälsa och möjlighet till integritet. Men de behöver också använda den för att avlasta personalen och hålla dem friska.

— I samband med att vi inför välfärdsteknik satsar vi även på att se över miljön, både ute och inne, och arbetssätt. Det är viktigt för de boende förstås men även för personalen, eftersom det är deras arbetsmiljö.

Regeringsuppdrag för att prova välfärdsteknik

Västerås stads satsning på välfärdsteknik startade 2006. Då började de med att prova ny teknik tillsammans med äldre i eget boende. Tanken var att se vad de äldre ville ha för teknik och vad som fungerade för dem. Dessutom fick staden ett regeringsuppdrag från Handisam och Hjälpmedelsinstitutet (nuvarande Myndigheten för delaktighet) att prova ny teknik.

På vägen testade de flera olika tekniska lösningar. Resultatet blev det som inom Västerås stad kallas e-hemtjänst och består av nattlig tillsyn via en trygghetskamera. Via den kan hemtjänstpersonalen titta till de äldre på överenskomna förutbestämda tider.

Många ser potentialen i välfärdsteknik

anne almqvist, närbild, blont hår, vit kofta, blå stickad tröja. Ler mot kameran.När det så blev beslutat i kommunens Äldrenämnd att bygga Hälleborgs äldreboende ville de använda erfarenheterna som de skaffat sig kring teknik och införa den i den nya byggnaden.

— Att vi har kommit så här långt beror på att det är många, både politiker och personer i förvaltning, som ser potentialen i tekniken. Vi ser att andra delar i samhället ligger så mycket längre fram när det gäller att utnyttja modern teknik, så frågan är varför inte också socialtjänsten också kan ligga i framkant? säger Anne Almqvist.

Läs också artikeln Öppna dörrar på Hälleborgs äldreboende

Verktyg och stöd

Västeråsmodellen

• Västeråsmodellen kombinerar teknik, boendemiljö och arbetsmetoder för att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

• Modellen bidrar till att minska begränsningar i boendemiljön.

• Ett tydligt exempel på begränsningar är generellt låsta och stängda dörrar.

• Att minska begränsningar har visat sig ge stora positiva effekter för både boende och personal.

Läs mer om Västeråsmodellen på Västerås hemsida.

Text: Teres Hallman