Öppna dörrar på Hälleborgs äldreboende

30 oktober 2017 Lästid: 8 min
två kvinnor i gröna sjukvårdskläder står tätt intill varandra i en korridor, och håller fram en mobil med texten "Planerad närvaro".
Mobiler är viktiga arbetsredskap på Hälleborgs äldreboende. Dit går larmen, som låter olika beroende på vad som har inträffat. Med mobilerna kan de anställda också be om förstärkning hos varandra.

Foto: Fredrik Sandberg

På Hälleborgs äldreboende i Västerås piper inga larm, och de boende som har demenssjukdom kan röra sig fritt mellan avdelningar och våningsplan. Ny teknik hjälper till att skapa lugn och ro i lokalerna. Det mår både boende och anställda bättre av.

I entrén på Hälleborgs äldreboende brinner en brasa i en öppen spis och ett stort färgglatt akvarium fångar besökares uppmärksamhet. I huset är inredningen vald med omsorg. Varje våningsplan har sin egen färg och när hissens dörrar öppnar sig på våning tre, möts du av färgen gult runt dörrar och textilier. Utanför hissen står mjuka fåtöljer runt ett bord framför stora panoramafönster som vätter mot trädgården nedanför.

Härifrån leder tre korridorer in till de boendes rum och i mitten ligger dess allrum och kök. Runt ett stort bord i en av korridorerna sitter några av de äldre tillsammans och dricker kaffe. Det är lugnt och stilla här.

Inredning gjord med omsorg

— Färgerna på våningsplanen finns där för att göra det lättare för våra boende att hitta. Många har en demenssjukdom vilket kan påverka deras förmåga att hitta. Därför använder vi klara färger och har utformat miljön så att den är hemlik men ändå lätt att arbeta i, säger Ulrika Stefansson, projektledare för välfärdsteknologi på äldreboenden inom Västerås stad.

Hälleborgs äldreboende invigdes för tre år sedan och består av 120 lägenheter fördelade på fyra våningar. Detta är ett äldreboende för personer med demenssjukdom.

En våning ner på det blåa planet finns ett konferensrum. Där träffar Suntarbetsliv Ulrika Stefansson, Maria Sandhagen, enhetschef, och Desirée Westerberg, undersköterska på Hälleborgs äldreboende och skyddsombud för Kommunal.

Öppna dörrar skapar lugn

ulrika stefansson, i svårt mösntrad blus och svart halvsband, ljust hår i page, ler mot kameran. Ulrika Stefansson berättar att inredningen och dess färger är medvetet valda liksom det faktum att alla dörrar på boendet står öppna. Här finns inga låsta avdelningar och just det har gjort att miljön på avdelningarna är lugnare.

—Det är en jätteskillnad jämfört med tidigare. Då fanns det boende som stod och bankade på de låsta dörrarna. Trots att de flesta sällan gick ut skapade känslan av att vara instängd en oro, säger Maria Sandhagen.

Digital teknik i alla rum

Till en början fanns det en skepsis bland personalen inför att ha öppna dörrar. De trodde att det kunde skapa situationer där de behövde ge sig ut och leta efter boende som irrat iväg.

Men det har fungerat bra med stöd av den nya teknik som är installerad på alla avdelningar och i alla rum på Hälleborgs äldreboende. När huset byggdes för tre år sedan gjorde politiker och förvaltning en satsning på att införa modern teknik som är anpassad för de äldre.

Att dörrarna kan stå öppna utan att skapa merarbete för personalen beror på de så kallade positioneringsfyrar som känner av var en boende befinner sig. Om en person i behov av tillsyn lämnar sin avdelning, så får personalen larm i sina mobiler, som de bär med sig under arbetspassen.

— Vi kan se om personen är i hissen eller trädgården. Då kan de gå fritt, utan att vi behöver störa henne eller honom i onödan. Det skapar ett lugn både för oss och den boende, säger Desirée Westerberg.

Mer överblick för personalen

Larmen är helt individanpassade och utgår ifrån vilket behov av tillsyn som personen har behov av. Bedömningen sker i ett tvärprofessionellt team. Undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut gör tillsammans en avvägning kring vad som är mest gynnsamt för den boende.

Det betyder att de personer som hittar bra och inte har behov av tillsyn, har tillgång till alla avdelningarna och trädgården. De kan även passera entrén och lämna boendet utan att något larm går. För de personer som har ett större behov av tillsyn och kanske är oroliga, kan positioneringsfyrarna larma så fort de lämnar den egna avdelningen.

— Vi kan direkt möta upp en person när den lämnar sitt våningsplan och lotsa den tillbaka till sin hemvist. Det behöver inte skapa oro varken hos den personen eller de andra boende. Jag tycker att det ger bättre överblick över det som sker på avdelningarna, säger Desirée Westerberg.

Larmen går till personalens mobiler

Utöver positioneringsfyrar finns en mängd annan teknik som underlättar för både kunderna och de anställda. Dörrarna in till varje lägenhet är låsta från utsidan. Bara personalen och den boende kan öppna dörren, antingen via en låsbricka eller ett armband. Det gör att inga objudna gäster kan ta sig in till någon.

Golven i lägenheterna har sensorer som känner av om någon har fallit. Det utlöser då ett larm och personalen kan ingripa direkt, något som minskar risken för skador och andra följdverkningar.

Vi kan se om personen är i hissen eller i trädgården. Då kan de gå fritt.

Även golven och positioneringsfyrarna är flexibla och kan ställas in olika, beroende på vilket behov av stöd som den boende vill ha och behöver.

Lättare att be om hjälp

Navet dit alla typer av larm går är alltså personalens mobiler.

desiree westerberg i grön sjukhusskjorta med uppsatt brunt hår i hästasvans som hänger fram över axeln, ser rakt in i kameran.— Vi får olika signaler beroende på vilken typ av händelse det är. Ett akut larm låter annorlunda än ett som uppmärksammar oss på att någon har lämnat sin hemvist. Vi kan prioritera larmen utifrån hur akuta de är. Det gör att stressen blir mindre, säger Desirée Westerberg.

Mobilerna och dess larmsystem använder personalen också när någon behöver hjälp från en kollega eller om det är en akut situation som kräver förstärkning. Då kan de kommunicera direkt med varandra mellan våningsplanen. Så även om varje personal har en placering på en särskild avdelning är hela huset deras arbetsplats.

Använder mindre mediciner

En annan skillnad mot tidigare är deras mobila arbetssätt där de har bärbara datorer som personalen utför vissa administrativa uppgifter på, såsom att beställa material och viss dokumentation. Det sköter de i allrummet eller i det gemensamma köket i närvaro av de boende.

maria sandhagen, enhetschef på Hääleborgs äldreboende, i blont vågigt utsläptt hår och gröna sjukhuskläder. ler och ser in i kameran. — Det är en förändring som vi har gjort jämfört med tidigare. Det har varit en omställning för personalen. Men många boende känner ett lugn när personalen är närvarande, säger Maria Sandhagen.

De har sett flera positiva effekter av modern teknik på våra boendena utöver att miljön är lugnare. Läkemedelsanvändningen går ner och de boende sover bättre när de inte behöver bli störda på nätterna. En annan effekt som Maria Sandhagen och hennes chefskollegor har märkt av är att det har blivit lättare för dem att rekrytera.

— Det kan delvis bero på att huset är nytt och fint men att vi använder oss av modern teknik spelar också roll. Vi har inte använt den för att minska bemanningen utan som ett stöd för de boende och personalen.

Läs också artikeln Digital teknik för bättre välfärd i Västerås

Västeråsmodellen

• Västeråsmodellen kombinerar teknik, boendemiljö och arbetsmetoder för att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

• Modellen bidrar till att minska begränsningar i boendemiljön.

• Ett tydligt exempel på begränsningar är låsta och stängda dörrar.

• Att minska begränsningar har visat sig ge stora positiva effekter för både boende och personal.

Läs mer om Västeråsmodellen på Västerås kommuns hemsida

Text: Teres Hallman