Anmäl dig till Studio Friskfaktor!

Välkommen till en digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer hos er!

Serien från Suntarbetsliv ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Vi ser gärna att samverkansgrupper/skyddskommittéer tittar tillsammans.

Studio Friskfaktor – kommande program

Hur följer man upp arbetet med friskfaktorer?
Det sista programmet handlar om hur man kan arbeta med att hålla i, följa upp och upprätthålla arbetet med friskfaktorer på arbetsplatsen.

• Vilka är framgångsfaktorerna för att verkligen göra önskade förflyttningar? Och vad är ett bra resultat och indikatorer på det? Suntarbetslivs experter från resursteamet ger exempel på effekter kopplat till de åtta friskfaktorerna.
• Så gick Stockholms stad till väga – från en ganska dålig arbetsmiljö till glädje på jobbet
• Friskfaktorkultur som gör skillnad – Region Östergötland och Anestesti – och intensivvårdskliniken i Norrköping berättar om hur de fick upp ögonen för friskfaktorer och satte igång ett arbete
• Kommunledningen i Mönsterås berättar hur de arbetar med att hålla i, och hålla ut i sitt friskfaktorarbete
• Och hur gick det egentligen med sjuktalen i Flen? Det får vi också reda på!

Tid: Torsdag 19 oktober kl 10.00-11.00. Digital sändning.

Inför programmet kommer du att få mer information och länk till sändningen. När du anmäler dig får du också en länk för att kunna titta på tidigare program.

Titta på tidigare program