Studio Friskfaktor: Vad är friskfaktorer?

I det här programmet får du ta del av: det här är friskfaktorer och forskningen bakom, så började Västervik jobba med friskfaktorer, därför vill fack och arbetsgivare sprida kunskap om friskfaktorer, så kan man jobba med beteendeförändring och så satte samarbete fart på arbetsmiljöarbetet i Flen.