Studio friskfaktor – startkonferens 24 maj 2023

Första delen av Studio Friskfaktor - en digital programserie från Suntarbetsliv. Den ger inspiration till att stärka friskfaktorer på er arbetsplats. På konferensen medverkar arbetsmarknadens centrala parter och Suntarbetsliv för att berätta varför kunskapssatsningen på friskfaktor behövs inom kommun, region och kommunala företag.