Studio Friskfaktor: Hur följer man upp arbetet med friskfaktorer?

Lär dig mer om hur man kan hålla i och följa upp arbetet med friskfaktorer på arbetsplatsen. Suntarbetslivs experter ger exempel på effekter av friskfaktorarbete och hur det kan mätas. Ta del av hur Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad ökade arbetsglädjen, hur Mönsterås kommunledning håller i friskfaktorarbetet och hur friskfaktorkultur gör skillnad för Region Östergötland och Anestesi- och intensivvårdskliniken i Norrköping.