Studio Friskfaktor: Hur jobbar man med friskfaktorer?

Ta del av effektiva metoder för att som organisation framgångsrikt jobba med friskfaktorer. Vilka förutsättningar krävs? Hur kan man integrera friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet?