Studio Friskfaktor: lär dig mer om friskfaktorer

Välkommen till en digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer hos er!

Serien från Suntarbetsliv ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Vi ser gärna att samverkansgrupper/skyddskommittéer tittar tillsammans.

Se alla avsnitten av Studio Friskfaktor

Här kan du se de fyra sändningarna från 2023. Inga fler program i serien är planerade i nuläget.