blond kvinna sedd bakifrån med mobil, dator och klocka.

30 dagar. Om arbetstagaren är borta så länge, och dessutom antas vara borta ytterligare 30 dagar, så måste arbetsgivaren upprätta en plan för återgång i arbete. Den nya bestämmelsen gäller från 1 juli 2018.

Foto: Pixabay

Tydligare ansvar för rehabilitering

Nu får arbets­givaren ett tydligare ansvar för att få tillbaka långtids­­sjuka i arbete. Den nya bestämmelsen är tänkt att stärka sjuk­skrivna personers möjlighet till rehabili­­tering.

– Det här kan underlätta för arbets­givaren att åstad­komma en tidig och bra rehabili­­tering, säger Cyrene Martinsson Waern, ombuds­man på Lärar­förbundet.

Från den 1 juli 2018 införs en ny bestämmelse i Social­­försäkrings­­balken. Arbets­givare blir då skyldiga att upprätta en plan för åter­gång i arbete. Skyldig­heten gäller för anställda som haft en sjukfrån­varo på mer än 30 dagar på grund av arbets­oförmåga, och som kan antas vara från­varande från arbetet mer än 60 dagar.

– Det här är något som de flesta arbets­givare redan gör, så det är inget nytt i sig. Men den nya bestämmelsen förtydligar arbetsgiv­arens ansvar, säger Tina Eriksson, förhand­lare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Gäller också redan sjukskrivna

Ibland är det svårt för arbets­­givare att avgöra om en med­arbetare som varit borta i 30 dagar kommer att fortsätta vara borta i totalt 60 dagar eller mer. I så fall gäller följande:

  • Om arbets­givaren först tror att medarbetaren är tillbaka i arbete före dag 60 och det senare framkommer att sjukfallet kommer att passera dag 60 ska man omgående upprätta en plan.
  • Om det är oklart hur arbets­förmågan kommer att se ut dag 60 är huvudregeln att man ska upprätta en plan.
  • Om arbets­givaren mot bakgrund av arbetstagarens hälso­tillstånd anser att en återgång till arbetet inte är möjlig så behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska en plan upprättas.

Skyldig­heten att upprätta en plan för återgång i arbete gäller också med­arbetare som är sjuk­från­varande när lagen träder i kraft. Då behöver planen upprättas senast den 30 september 2018.

Försäkrings­­­kassan kan begära in en sådan här plan för att kunna bedöma arbets­­­förmågan hos en arbets­tagare. Men de kommer inte att begära in alla planer.

Stöd från fackligt håll

Den nya bestämmelsen får stöd av Lärar­förbundet.

cyrene martinsson waern– Arbetsgivaren har ju redan idag ett krav på sig att upprätta en rehabiliteringsplan. Med det nya kravet om att upprätta en sådan plan inom 30 dagar blir det nu förhoppningsvis lättare för arbetsgivaren att göra rätt, säger Cyrene Martinsson Waern, ombudsman på Lärarförbundet.

Forskning visar hur viktigt det är med tidiga och arbetsplats­nära insatser vid sjukfrånvaro, påpekar hon.

– Ju längre du är borta från arbetsplatsen, desto svårare är det att komma tillbaka. Så tidiga insatser är väldigt viktigt.

Kommunals ombudsman Peter Larsson tycker också att den nya bestämmelsen är bra.

– Rehabili­ter­­ingen för långtids­­­sjukskrivna har inte alltid fungerat riktigt. Det här kan förhoppningsvis bli ett stöd för arbetsgivare att skapa en mer arbetsplats­­­nära rehabili­tering.

Mall för rehabilitering

För att underlätta arbetsgiv­ar­nas arbete med en plan har Försäkrings­­kassan skapat en mall, en slags checklista. Mallen är skapad i samråd med sakkunniga från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv och Arbetsgivar­verket.

porträtt på Tina Eriksson, förhandlare på SKL. Blond kvinna med stora svarta glasögon.I mallen finns förslag på vad arbets­givaren kan göra för att stötta en arbets­tagare i att återgå i arbete. De förslag som används där finns i för­arbetet till den nya lagen. De är också sådana som Försäkrings­kassan redan tittar på utifrån rehabiliterings­kedjan. Det berättar Tina Eriksson på SKL. Hon betonar att de här förslagen ska ses just som förslag och att det inte är något krav att arbets­givaren måste prova allihop.

– Arbetsgiv­aren ska naturligtvis överväga förslagen tillsammans med arbets­­tagaren, säger hon.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 19 juni 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Hon stöttar de anställdas innovationer

Många anställda har idéer om hur deras egen verksamhet eller arbetsmiljö kan bli bättre. Inom Västra Götalandsregionen finns Innovationsplattformen som ska fånga upp dem. Alla som kommer med idéer får…

Sjuksköterskorna som blev uppfinnare

Narkossjuksköterskorna såg att arbetsmiljön kunde bli säkrare med en bättre vagn för avfallshantering på operationssalen. Nu har idén blivit verklighet – med hjälp av Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen. Så här en…

Nytt avtal med företagshälsan – så gjorde Helsingborg

Helsingborgs kommun upphandlade sin företagshälsovård i samverkan. HR, chefer, skyddsombud och upphandlare arbetade tillsammans fram det nya avtalet. Resultatet blev helt nya tjänster och en ny roll för företagshälsovården. Det…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Fyra smiley, social arbetsmiljö.

11 vinster av att jobba med OSA

Har ni råd att strunta i OSA? En schysst och rättvis arbetsplats med lagom belastning och gott arbetsklimat lönar sig....