Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart

20 mars 2017 Lästid: 4 min
Kvinna med kort hår och glasögon sitter vid ett kontorsbord och tittar in i kameran
– Fler medarbetare har kunnat erbjudas samtalsstöd tack vare rehabiliteringsstödet från AFA Försäkring, säger Pamela Dahlin, PA-konsult i Säffle.

Foto: Johan Österman/Säffle kommun

I Säffle får fler sjukskrivna numera samtalsstöd under rehabiliteringen. Hälften av kostnaderna betalas av ett stöd som arbetsgivare kan söka från AFA Försäkring. Det är bra för ekonomin och har dessutom gett bättre kvalitet, anser Pamela Dahlin, PA-konsult i kommunen.

AFA Försäkring erbjuder ekonomiskt stöd för rehabilitering till arbetsgivare i kommun och regionsektorn. Många använder sig av stödet, men många fler skulle kunna ta del av det.

– Hos vissa arbetsgivare har det blivit rutin att ansöka om stöd. De som har fått med oss i sin rehabiliteringskedja söker väldigt frekvent, medan andra inte söker alls, säger Anna Mia Olofsson, samordnare på AFA Försäkring.

Hon hoppas att fler arbetsgivare ska utnyttja stödet, i takt med att möjligheten blir mer känd.

Sökte stöd för samtal

Pamela Dahlin, PA-konsult i Säffle, fick upp ögonen för rehabiliteringsstödet genom en tidningsartikel.

Säffle kommun har omkring 1 500 anställda och sjuktalen har ökat under flera år, precis som i många andra kommuner. En stor del av sjukskrivningarna är kopplade till psykisk ohälsa. Därför var det naturligt att satsa på att erbjuda flera medarbetare behandlingssamtal, berättar hon.

Förra året sökte kommunen på prov ekonomiskt stöd för alla behandlingssamtal som medarbetare behövde. Det visade sig vara enkelt och lönsamt.

– Vi har hämtat hem väldigt mycket pengar på det, säger Pamela Dahlin. Det är smidigt och oproblematiskt. Vi har en bra dialog med AFA och vi har aldrig fått avslag. Vi är jättetacksamma för den här möjligheten.

Halva kostnaden betald

Rehabiliteringsstödet innebär att arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn, som gör insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering, eller för att förebygga sjukskrivning, kan få hälften av kostnaderna betalda.

Det går att få ersättning för antingen behandlingssamtal hos legitimerad psykolog/terapeut, rehabilitering vid missbruk och beroendebehandling, eller övrig rehabilitering där vissa förutsättningar är uppfyllda.Porträttbild på Anna Mia Olofsson.

Arbetstagaren behöver inte vara sjukskriven, utan stödet kan också gälla en insats som syftar till att undvika sjukskrivning.

– Ganska många söker för förebyggande insatser för anställda som visar symptom, men som fortfarande är på arbetsplatsen, säger Anna Mia Olofsson, AFA Försäkring. Det kan vara samtalsstöd, och också kurser som handlar om att till exempel hantera stress eller förändra sin livsstil.

Den anställdas problem behöver inte vara orsakade av arbetet, fortsätter hon.

– Det kan även vara sorg eller privata livskriser som påverkar möjligheten att arbeta.

Det går att söka ekonomiskt stöd i upp till sex månader efter att rehabiliteringen har dragit igång. Tidigare var tidsfristen snävare. Då hände det att ansökningar avslogs, för att de kom in för sent. Idag får nästan alla arbetsgivare som söker rehabiliteringsstöd ja – 80 till 90 procent, uppskattar Anna Mia Olofsson.

Nya rutiner på plats

I Säffle finns den nya rutinen nu på intranätet, så att cheferna enkelt kan lägga in de dokument som personalavdelningen behöver, bland annat en fullmakt från medarbetaren och en rehabiliteringsplan. Pamela Dahlin uppskattar att det går ansöka digitalt.

– Det är bara några knapptryck, så får vi ett snabbt beslut, säger hon.

Ett krav för att få ersättning är att legitimerade psykoterapeuter eller psykologer håller i behandlingssamtalen. Säffle beställer psykoterapeuter genom företagshälsovården. Medarbetarna tycker att samtalen håller hög kvalitet, uppger Pamela Dahlin. I vissa fall kan det ha kortat sjukskrivningstiden, menar hon.

Förebyggande insatser

Kommunen har också använt stödet från AFA Försäkring för att försöka förebygga sjukskrivning. Till exempel har socialsekreterare, som har många tunga klientärenden, och medarbetare på HVB-hem, som arbetar med traumatiserade barn, kunnat få prata med en psykoterapeut som sin situation.

– Det har varit medarbetare som flaggat på arbetsplatsen för att de inte mår bra, säger Pamela Dahlin.

Insatserna har varit effektiva, tycker hon. Sjukskrivningarna minskade lite under förra året.

– Vi vet inte om det beror på detta, men många i arbetslivet behöver ju ha någon att ventilera med. I samtalen kan man också göra upp en bra plan för hur de som är sjukskrivna ska kunna återgå i arbetet, och se vad som eventuellt behöver förändras på arbetsplatsen.

Verktyg och stöd

Ekonomiskt stöd för rehabilitering

Arbetsgivaren kan få stöd för:

  • Behandlingssamtal hos legitimerad psykolog/terapeut
  • Rehabilitering vid missbruk och beroendebehandling
  • Övrig rehabilitering, där vissa förutsättningar är uppfyllda

 

Det går inte att få stöd för:

  • Lönekostnader
  • Kostnader för medicinsk behandling, arbetshjälpmedel och arbetsplatsanpassning
  • Utredningar av olika slag

Stöd för kommun- och regionsektorn

Rehabiliteringsstödet kan sökas av kommuner, landsting/regioner och av arbetsgivare inom Svenska Kyrkan och Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

I grunden ligger den kollektivavtalade avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL.

Här hittar du mer information om ekonomiskt stöd för rehabilitering

Text: Margareta Edling