Delad kunskap för ett hållbart arbetsliv

12 september 2017 Lästid: 5 min
Ingrid Wibom, HR-chef i Botkyrka, ler in i kameran. Bakom henne syns personer som deltagit i regeringskonferensen om hållbart arbetsliv.
Ingrid Wibom, HR-chef i Botkyrka, berättade på konferensen hur hennes kommun har fått ner sjukfrånvaron genom en mer samordnad rehabilitering där de närmaste cheferna får mer stöd i rehabiliteringsarbetet.

Foto: Åsa Hammar

Det finns idag mycket kunskap om hur man kan förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, och rehabilitera på ett hållbart sätt. Den kunskapen behöver delas och spridas, tycker socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– De ökade sjuktalen på grund av psykisk ohälsa är min största utmaning som socialförsäkringsminister, sade Annika Strandhäll.

Den 8 september bjöd hon in till en konferens i ämnet. Talare var bland annat fackliga företrädare, HR-strateger och en hjärnforskare.

Det är framför allt kvinnor som arbetar i välfärden som drabbas, och de blir sjuka allt tidigare. De som långtidssjukskrivs riskerar att hamna i ett långt utanförskap.

– Vårt samhälle har inte råd med det här, och svensk välfärd behöver de här personerna. Vi i regeringen har ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för att klara utmaningen. Ingen aktör klarar det själv, utan vi måste hjälpas åt – regering, fack, arbetsgivare och myndigheter.

Många känner att de inte räcker till

Lena Byström, ombudsman på Kommunal, har mött många människor som drabbats av utmattningssyndrom. Själva insjuknandeögonblicket kan vara väldigt dramatiskt, fastän man känt signaler redan tidigare, som man har ignorerat.

– Jag träffade en kvinna som hade gått till sitt jobb på ett äldreboende på morgonen, en morgon vilken som helst. Efter ett par timmar visste hon inte vad hon skulle göra, vem hon var eller var hon befann sig.

Det är arbetarkvinnorna inom omsorgsyrken som har de stressigaste arbetena, menade Lena Byström. Många känner att de inte räcker till med det de gör för brukare och patienter, och inte kommer till sin rätt med den omsorgskompetens de har.

Sjukskrivningarna drabbar också de som är kvar på arbetsplatsen. De får dra ett stort lass med att introducera och visa vikarier och timanställda hur man gör.

Lena Byström listade några önskemål för ett mer hållbart arbetsliv för sina medlemmar i Kommunal. Några av dem var scheman med mer utrymme för återhämtning, färre tidsbegränsade och fler fasta anställningar, fler heltidsanställningar, och större möjlighet för de anställda att få vara med och bestämma hur man organiserar arbetet på sin arbetsplats.

Går att återhämta sig

mats lekander står upp och håller i en modell av en hjärna i handenDet finns ändå hopp för den som drabbas av utmattningssyndrom eller andra psykiska besvär. Det går att återhämta sig, även om det kan ta lång tid – och hjärnan krymper inte, som det ibland sägs. Det berättade Mats Lekander, hjärnforskare och professor på Stressforskningsinstitutet.

– Det kan vara skadligt att prata om hjärnan på det sättet, inte minst ur ungas perspektiv, sade Mats Lekander.

Botkyrka satsar på rehabilitering

I Botkyrka kommun ökade sjukfrånvaron under många år i rad.

– Men det har vi nu lyckats bryta, sade Ingrid Wibom, HR-chef i kommunen.

Knepen för att lyckas ligger på både organisatorisk och individuell nivå.

De närmaste cheferna behöver ha koll på korttidsfrånvaron, så att de som ofta är sjuka korta perioder får tidig hjälp. För den chef som behöver stöd i det arbetet finns nu ett särskilt team för det.

– Vi såg att det var 20 procent av de anställda som stod för 75 procent av sjukfrånvaron, och beslöt att undersöka deras arbetssituation mer noggrant. Kan vi komma tillrätta med en del av den sjukfrånvaron så har vi sparat både pengar och personligt lidande. Det handlar bland annat om vilka förutsättningar som den sjukskrivna kommer tillbaka till.

Att bry sig om varandra

I Botkyrka försöker man få tillbaka de långtidssjukskrivna i arbete så snart som möjligt.

– Vi tror det är bättre att komma tillbaka ganska snart på deltid och öka arbetstiden långsamt. Det är inte alltid i samklang med Försäkringskassans riktlinjer, men vi försöker så långt vi kan.

För att slippa stressen att gå för fullt från början försöker kommunen se till att vikarien är kvar så länge som behövs.

Efter en lång frånvaro kan man ändå känna sig vilsen och överflödig när man kommer tillbaka. Därför har den sjukskrivnes närmaste chef en viktig uppgift i att tala om vad den återvändande ska göra och inte göra. Arbetskamraternas stöd är också viktigt.

– Vi brukar prata om kollegialitet, att man bryr sig om varandra, fikar ihop och håller lite koll på hur arbetskamraterna mår.

Fler tips för ett hållbart arbetsliv

Föredragshållarna talade på konferensen också om

Aktivitetsbalans – hur man skapar lagom mycket och meningsfulla aktiviteter i sitt liv. Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges arbetsterapeuter berättade.

Åtta principer för hållbara organisationer – framtagna av nationalekonomen Elinor Ostrom. Oskar Henriksson, psykolog, berättade.

Text: Åsa Hammar