Utredningen om personlig assistans diskuterades under ett lunchseminarium. Med i panelen var, förutom utredaren Lars Lööw, även Cecilia Blanck, ordförande för KFO Personlig Assistans, Carin Öhman, personlig assistent och Jessica Smaaland, politisk sekreterare i STIL.

Foto: Anna Wettergård

Bättre villkor för personliga assistenter i sikte

Assistansbolagen ska börja betala sina anställdas sjuklön. Det ska sporra bolagen att jobba med arbetsmiljön, så att färre blir sjukskrivna. Det är ett av förslagen i en ny utredning om assistansbranschen.

Nyligen presenterades en statlig utredning med titeln ”Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor”. Utredarna beskriver hur situationen i assistansbranschen ser ut i dag, och lämnar förslag på hur den kan bli bättre.

Arbetsgivaren bör betala sjuklön

En fråga som tas upp är den om sjuklön. I de flesta branscher betalar arbetsgivaren sjuklön om medarbetaren blir sjuk, från den andra till den fjortonde sjukdagen. I assistansbranschen däremot är det kommunen som står för sjuklönen.

– Sjuklönesystemet bygger på en gammal gissning om hur personlig assistans skulle organiseras. Man trodde att det skulle utföras av små aktörer som inte hade möjlighet att finansiera sjuklöner. Men så ser det ju inte ut idag.

Det sade utredaren Lars Lööw under det lunchseminarium, arrangerat av arbetsgivarföreningen KFO, där utredningen presenterades.

Istället, tycker utredarna, borde arbetsgivarna stå för sjuklönen. Det skulle göra dem mer motiverade att skapa en god arbetsmiljö, för att sänka sjuktalen bland sina anställda.

Det finns nämligen arbetsmiljöproblem i branschen. Det rör sig till exempel om tunga lyft, otydliga arbetsuppgifter och utsatthet för hot och våld.  Sjukskrivningstalen är relativt höga – även om de inte är lika höga som inom vissa andra vårdyrken.

För att arbetsgivarna ska ha råd med sjuklönen, föreslår utredarna en höjning av den schablonersättning som betalas ut för varje assistanstimme.

Villkor motsvarande kollektivavtalet

En annan fråga som utretts är den om kollektivavtal. Idag har ungefär 95 procent av alla assistenter kollektivavtal.

Men utredarna tycker inte att det räcker. De vill att alla assistenter ska ha villkor som motsvarar kollektivavtalen. Det vill säga rimliga löner, försäkring, pension och övertidsersättning.

Som systemet ser ut idag får alla arbetsgivare lika stor ersättning per assistanstimme, vilket innebär att företag som väljer bort kollektivavtal kan tjäna mer pengar.

– Jag tycker att det är direkt stötande att vissa arbetsgivare kan använda assistenternas pensionspengar för egen vinning.

Lars Lööw sade att förändringen samtidigt kan hjälpa till att minska problemet med oseriösa aktörer i branschen, som skor sig på bidragsbrott.

Socialstyrelsen tar fram en kunskapsbank

Ett annat problem i branschen är brist på kunskap. Ibland är oklart vilka medicinska uppgifter som assistenterna får och bör genomföra. Detta bör Inspektionen för vård och omsorg reda ut, tycker utredarna.

De vill också utveckla den kunskapsbank som finns hos Socialstyrelsen. I framtiden bör den enligt förslaget vända sig till alla parter: assistenter, arbetsledare, assistansanvändare och närstående.

Många i branschen tycker nämligen att de idag saknar kunskap om till exempel lagstiftning kring personlig assistans, arbetssätt och arbetsmiljö.  Andra skulle vilja ha mer kunskap om funktionsnedsättningar, om kommunikation utan tal och om tunga lyft.

Det handlar om att demokratisera kunskapen

Det är viktigt att den här kunskapen görs lätt tillgänglig, tycker Lars Lööw.

– Det handlar om att demokratisera kunskapen. Ingen ska kunna säga att de inte har haft tillgång till den.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Wettergård, 21 januari 2020

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?