Arbetsmiljöfolket möttes på Gilla Jobbet

27 oktober 2017 Lästid: 3 min
Forskaren Cecilia Berlin, klädd i lång kjol, talar till en stor publik från en scen på arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet
Framtidens arbetsplatser behöver vara socialt hållbara. De måste attrahera både unga och äldre medarbetare, sa Cecilia Berlin, forskare i produktionsergonomi, vid invigningen av Gilla Jobbet.

Foto: Jeanette Neij

GILLA JOBBET Igår var det dags igen för Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parters stora arbetsmiljökonferens. Skyddsombud, chefer, HR-medarbetare och andra arbetsmiljöintresserade fyllde Folkets Hus och Norra Latin i Stockholm.

Syftet med Gilla Jobbet, som i år hölls för tredje gången, är att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Konferensen är tänkt att vara en mötesplats som ger både kunskap och entusiasm för att jobba vidare med arbetsmiljöfrågorna.

AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv arrangerar, tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn och kommun- och landstingssektorn.

Skyddsombud, chefer och HR

Salen var smockfull vid invigningen. Bland de över 1 300 deltagarna på Gilla Jobbet fanns åtminstone 570 skyddsombud, 160 chefer och 340 HR-medarbetare – från många olika slags arbetsplatser. Så det fanns goda chanser att mötas och utbyta erfarenheter – och att lyssna till forskare och experter inom arbetsmiljöområdet.

Konferensens 24 seminarier kretsade kring fyra teman:

  • Hur vi skapar en sund och säker arbetsmiljö för alla åldrar
  • Hur vi får syn på och visar verksamhetsnyttan med god arbetsmiljö
  • Hur vi ser till att arbetsmiljön är hälsofrämjande och
  • Hur vi får en bra digital arbetsmiljö

Cecilia Berlin, forskare i produktionsergonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, invigningstalade om behovet av social hållbarhet i arbetslivet.

Hon tog upp de utmaningar som samhället står inför, i form av bland annat åldrande befolkning, arbetskraftsbrist och psykisk ohälsa. Det ställer flera krav på arbetsplatserna.

– Det gäller att designa arbetsplatser där ålder och fysisk förmåga inte påverkar prestationen, sa Cecilia Berlin. Man måste också attrahera och stötta både nya och gamla medarbetare.

”Ergonomi är inte bara kontorsstolar”

Många tänker att ergonomi enbart handlar om kontorsstolar och andra fysiska förbättringar av arbetsmiljön. Så är det inte alls, förklarade hon. Den moderna definitionen av god ergonomi inkluderar också organisatoriska och mentala aspekter av arbetsmiljön.

Små träbyggklossar staplade som ett torn, arbetsmiljöbegrepp skrivna på klossarnaFör att arbetsplatser ska locka unga – och för att äldre ska kunna och vilja jobba kvar längre – behöver jobbet ge utrymme för kreativitet, problemlösning och annat som höjer motivationen. Arbetsplatserna ska också kunna möta de förväntningar som medarbetare har, till exempel på att det ska finnas en bra teknisk infrastruktur.

Som gott exempel nämnde hon biltillverkaren BMW, som anpassat sin produktionslinje till en genomsnittlig 47-åring, bland annat genom att minska tempot lite grann. Det gav både hälso- och produktionsvinster.

– Det som gynnar någon, gynnar oftast många, sa Cecilia Berlin.

Regionala konferenser i vår

Under våren 2018 blir det fler Gilla Jobbet-konferenser på andra platser i Sverige:

10 april Sankt Gertrud, Malmö
19 april First Hotel Grand, Falun
24 april Folkets Hus, Umeå
26 april Scandic Crown, Göteborg

Det här är Gilla Jobbet

Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet är en mötesplats, där arbetsmiljöintresserade kan ta del av användbar kunskap från forskare och experter, och även lära av varandra. Arrangörer är AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv.

Årets Gilla Jobbet hölls den 26 oktober i Stockholm och följs av regionala aktiviteter våren 2018.  Du kan se filmer från några av seminarierna och ta del av dokument från vissa av föredragen.

Prisregn över arbetsmiljöforskare

Sofia Sederholm Lawesson, överläkare på Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicincentrum, Linköpings universitetssjukhus fick på Gilla Jobbet AFA Försäkrings stipendium på två miljoner kronor.

Stödet delas ut till en nybliven doktor inom området arbetsmiljö och hälsa, vars forskning kan bli till nytta för arbetsplatserna. Sofia Sederholm Lawesson forskar om kvinnors hjärthälsa.

Prevent delade ut två stipendier i kategorin Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Det ena gick till Simon Küth, psykologiska institutionen, Umeå universitet. Hans uppsats handlar om sambandet mellan otrygghet i anställningen och kliniskt diagnosticerad depression.

Anders Jimgren och Johan Karlsson, Design och produktutveckling, Chalmers Tekniska högskola, fick det andra stipendiet. De har skrivit om hur man genom design kan skapa en bättre arbetsmiljö i ambulanser, för de ambulanssjukvårdare som arbetar där.

Text: Margareta Edling