Händer mot ett rött täcke i en säng. En yngre person håller i en äldre persons ena hand.

Hemsjukvården jobbar alltmer i mobila team, där flera yrkesgrupper samarbetar runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur arbetsmiljön påverkas och vilket digital stöd personalen kan behöva.

Foto: Lotta Ögren/TT

Forskare studerar mobila team i hemsjukvård

Hemsjukvård organiseras allt oftare i mobila team. Där samarbetar flera olika yrkesgrupper runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur den förändringen inverkar på arbetsmiljön för hemvårdspersonalen.

Hur påverkas arbetsmiljön när mobila tvärprofessionella team införs i hemsjukvården? Och vilket digitalt stöd behöver personalen i hemsjukvården och hemtjänsten för att teamarbetet ska fungera?

Sådana frågor ska Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, och hans forskarkollegor undersöka i en ny studie.

Med stöd från AFA Försäkring ska de studera införandet av mobila tvärprofessionella team inom hemsjukvården i fyra skånska kommuner, Eslöv, Hörby, Landskrona och Simrishamn.

Olika yrken ska samarbeta

De som får hemsjukvård är ofta äldre personer, som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga har svårt att ta sig till vården.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som i allmänhet är anställda av kommunen. Läkarna är anställda av landstinget/regionen. Hemsjukvården kan även delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstens personal.

Med den nya organisationen ska läkarna kopplas till de mobila hemsjukvårdsteamen. Personalen i hemsjukvården ska därmed ha tillgång till läkarkompetens dygnet runt. Läkaren ska snabbt kunna komma hem och undersöka patienten.

En följd av det blir sannolikt att fler patienter kommer att vårdas hemma längre tid än i dag.

– Det blir ett annat sätt att jobba, säger Christofer Rydenfält. Sjuksköterskorna i hemsjukvården kommer troligtvis att ha ansvaret längre för sjukare patienter, som de annars skulle ha släppt till akuten.

Även det faktum att befolkningen blir allt äldre lär påverka utvecklingen i samma riktning, menar han.

Jour i primärvården?

Den kommunala personalen står i fokus för studien, men satsningen på mobila team kan också påverka andra yrkesgrupper.

– Såvitt jag kan se, kommer det här att innebära att primärvårdsläkare måste ha jour. I dag jobbar de på vårdcentraler och kan ha sökt sig dit för att de inte vill ha obekväma tider. Det kanske kan bli lite problematiskt, säger han.

En viktig fråga är vad uttrycket ”mobila team” kommer att innebära i praktiken. Är det en grupp som faktiskt träffas regelbundet och pratar om patienterna? Eller ett virtuellt team, där kommunikationen sker digitalt? Hur stabil är sammansättningen av teamet? Hur stor är den grupp personer som kan ingå?

Påverkan känslan av trygghet

Hur ett team är konstruerat påverkar de anställdas känsla av trygghet, säger Christofer Rydenfält.

– Det ger större upplevd kontroll att veta vilka man jobbar med.

Forskarna ska också undersöka vilken ny kompetens som olika personalgrupper behöver för att kunna arbeta i mobila team. Slutligen ska de utveckla förslag på digitala lösningar, som de kan visa användare från olika yrkesgrupper i en testmiljö.

Text: Margareta Edling, 29 oktober 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?