Händer mot ett rött täcke i en säng. En yngre person håller i en äldre persons ena hand.

Hemsjukvården jobbar alltmer i mobila team, där flera yrkesgrupper samarbetar runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur arbetsmiljön påverkas och vilket digital stöd personalen kan behöva.

Foto: Lotta Ögren/TT

Forskare studerar mobila team i hemsjukvård

Hemsjukvård organiseras allt oftare i mobila team. Där samarbetar flera olika yrkesgrupper runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur den förändringen inverkar på arbetsmiljön för hemvårdspersonalen.

Hur påverkas arbetsmiljön när mobila tvärprofessionella team införs i hemsjukvården? Och vilket digitalt stöd behöver personalen i hemsjukvården och hemtjänsten för att teamarbetet ska fungera?

Sådana frågor ska Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, och hans forskarkollegor undersöka i en ny studie.

Med stöd från AFA Försäkring ska de studera införandet av mobila tvärprofessionella team inom hemsjukvården i fyra skånska kommuner, Eslöv, Hörby, Landskrona och Simrishamn.

Olika yrken ska samarbeta

De som får hemsjukvård är ofta äldre personer, som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga har svårt att ta sig till vården.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som i allmänhet är anställda av kommunen. Läkarna är anställda av landstinget/regionen. Hemsjukvården kan även delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstens personal.

Med den nya organisationen ska läkarna kopplas till de mobila hemsjukvårdsteamen. Personalen i hemsjukvården ska därmed ha tillgång till läkarkompetens dygnet runt. Läkaren ska snabbt kunna komma hem och undersöka patienten.

En följd av det blir sannolikt att fler patienter kommer att vårdas hemma längre tid än i dag.

– Det blir ett annat sätt att jobba, säger Christofer Rydenfält. Sjuksköterskorna i hemsjukvården kommer troligtvis att ha ansvaret längre för sjukare patienter, som de annars skulle ha släppt till akuten.

Även det faktum att befolkningen blir allt äldre lär påverka utvecklingen i samma riktning, menar han.

Jour i primärvården?

Den kommunala personalen står i fokus för studien, men satsningen på mobila team kan också påverka andra yrkesgrupper.

– Såvitt jag kan se, kommer det här att innebära att primärvårdsläkare måste ha jour. I dag jobbar de på vårdcentraler och kan ha sökt sig dit för att de inte vill ha obekväma tider. Det kanske kan bli lite problematiskt, säger han.

En viktig fråga är vad uttrycket ”mobila team” kommer att innebära i praktiken. Är det en grupp som faktiskt träffas regelbundet och pratar om patienterna? Eller ett virtuellt team, där kommunikationen sker digitalt? Hur stabil är sammansättningen av teamet? Hur stor är den grupp personer som kan ingå?

Påverkan känslan av trygghet

Hur ett team är konstruerat påverkar de anställdas känsla av trygghet, säger Christofer Rydenfält.

– Det ger större upplevd kontroll att veta vilka man jobbar med.

Forskarna ska också undersöka vilken ny kompetens som olika personalgrupper behöver för att kunna arbeta i mobila team. Slutligen ska de utveckla förslag på digitala lösningar, som de kan visa användare från olika yrkesgrupper i en testmiljö.

Text: Margareta Edling, 29 oktober 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Nu är det en dröm att arbeta här”

TEMA HOT OCH VÅLD Hur kan man vända en arbetsvardag med rädsla, hot och våld till en drömarbetsplats? Det vet ungdomshuset i Sollentuna. De lämnade kaoset bakom sig med nya…

Bättre rustade att möta tufft klimat

TEMA HOT OCH VÅLD Hur hanterar man en hotfull situation? Och vad är egentligen ett hot? Bibliotekspersonal får nu utbildning i hot och våld genom en facklig satsning. Helsingborgs stadsbibliotek…

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

En mer aktiv roll och tidigare kontakt med de sjukskrivna. Det är grunden i det nya arbetssätt som rehabkoordinatorerna på två hälsocentraler i Gävle har prövat, med lyckat resultat. –…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?